logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utdele:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutdele
engformål [v]: hand out
fordele [v]: dispense, distribute, deal out, deal, pass out
spaformål [v]: distribuir
fordele [v]: dispensar, repartir, distribuir
sweformål [v]: utdela
Synonyms:avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utlodde
Anagrams:dele ut, utlede
Example:
 1. Jeg vil helst ikke utdele karakterer.
 2. Aksjonen vil pågå denne uken, og organisasjonene tar sikte på å utdele priser til årets sprognaut og sprogblomst.
 3. Alternativet ville vært å la bygningene på gården forfalle, og utdele den dyrkbare jorden og skogen til jordsøkere i nabolaget.
 4. Blæksprutordenen ble innstiftet i 1896 og den skal vi nok en gang utdele 7. juni til flere fortjente, vi har ridder, kommandør og storkors, sier Ragnar Kvam jr., som betror oss at det har vært debatt om man ikke skulle avvikle Blækspruten men utmerkelsen får altså leve.
 5. De foreløbige planer går ut på å utdele en pris for beste norske videoproduksjon, beste langfilm og beste kortfilm.
 6. Denne stiftelse skal for første gang iår utdele en spesiell etableringspris som belønning til folk i den nordlige landsel som vil tenke nytt og starte nytt.
 7. Det er Bente Erichsen som unnfanget ideen til å utdele en norsk Oscar for beste norske spillefilm i løpet av et år.
 8. Det er ikke min mening å utdele politiske karakterer til de to nevnte partier, men på den annen side skal man ikke være så redd for å gi uttrykk for den erfaring man skaffer seg.
 9. Det foreslås å utdele utbytte på 15 prosent.
 10. Et bildekkfirma skal nemlig ikke bare utdele en pokal til den norske landslagsspiller som har scoret flest mål denne sesongen, firmaet vil også la ballguttene sparke et større antall baller opp på tribunene.
 11. FEM minutter tidligere vil nemlig Aftenpostens Gullstøvel være utdelt, to minutter senere får Årets Spiller Arbeiderbladets statuett og to minutter derefter igjen vil Dagbladet utdele Gullballen.
 12. For 1983 vil Norske Skog til og med utdele utbytte - for første gang i konsernets historie.
 13. Jeg står fast ved at det ikke er noen grunn til å utdele 30 000 eksemplarer av Norsk Legemiddelhåndbok gratis til høyt utdannede.
 14. Kort sagt, hvis de ikke slutter med å utdele slag over disken, risikerer de å bli puttet i fengsel.
 15. Meryl Streep fikk ifjor Oscar for sin innsats i Sophies valg, iår var hun nominert til denne prisen for tolkningen av kvinneskikkelsen Karen Silkwood - men det ville vel vært for sterkt for det amerikanske filmakademi å utdele Oscar til samme person to år på rad ?
 16. Mye spenning og nasjonal ambisjon falt bort da man sluttet å utdele de store priser.
 17. Noe av den seneste interessen for Skiens Aktiemølle er trolig at man skal splitte opp aksjene og utdele friaksjer, slik at det kan bli en mer omsatt aksje.
 18. Når myndighetene nå også har besluttet å utdele flere driftstillatelser offshore, følte vi at tiden var moden, sier Bengtson.
 19. På Lambertseterdagen lørdag skal bydelsutvalg 15 utdele Lambertseterprisen for femte gang.
 20. På generalforsamlingen ble det vedtatt å utdele 12 prosent utbytte.
 21. På sin pressekonferanse fremholdt kulturministeren at det har vært lett å utdele konsesjoner denne gangen, fordi Stortinget hadde signalisert at samtlige som søkte innen de aktuelle områdene, skulle få.
 22. Redaksjonssjef SteinRoger Bull i Fjernsynets underholdningsavdeling tente straks på ideen, og meningen er å utdele den første norske Oscar i forbindelse med åpningen av neste års norske filmfestival i Haugesund.
 23. Rieber & Sønkonsernet er en familiebedrift, men familien har gitt fra seg mye av styringen ved å utdele Baksjer med stemmeflertall til enkelte profesjonelle nøkkelfolk i næringslivet.
 24. Skiens Aktiemølle vil utdele et utbytte på 150 kroner pr. gammel aksje for 1983.
 25. Sundsbø unngår å utdele beste eller dårligste karakter til Kåre Willoch og Per Borten som statsministre, men forteller at den beste tiden i Senterpartiet har vært under Johan J. Jakobsens ledelse, efter striden og uroligheten i partiet med Dagfinn Vårvik og Gunnar Stålsett som partiledere.
 26. Takket være denne tjeneste kunne Reuters i 1981, for første gang på 40 år, utdele et lite utbytte til eierne.
 27. Til behandling neste onsdag foreligger bl.a. også innstillingen fra kommunens medieutvalg, hvor man drøfter hvem som bør få anledning til å drive nærkringkasting, hvordan virksomheten skal finansieres, hvem som skal utdele konsesjoner osv.
 28. Uten statstilskudd ville det naturligvis ikke vært mulig for avisen og utdele utbytte til aksjonærene.
 29. Jeg tilhører dem som stiller spørsmål ved om man i det hele tatt bør utdele den blokken nå.
 30. De nevnte at Akademiet trengte penger, samtidig er altså Akademiet i stand til å utdele en årlig pris på 25 000 kroner og utgi flere bind klassikere i året.
Similar words:
norutdelt
sweutdela
engutter
engutterly
norutall
norutarme
norutarte
Your last searches:
 1. utdele


Utdele was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) utdele
Gerundio: utdelende
Past participle: utdelt
Indikative
1. Present
 • jeg
  utdeler
 • du
  utdeler
 • han
  utdeler
 • vi
  utdeler
 • dere
  utdeler
 • de
  utdeler
8. Perfect
 • jeg
  har utdelt
 • du
  har utdelt
 • han
  har utdelt
 • vi
  har utdelt
 • dere
  har utdelt
 • de
  har utdelt
2. Imperfect
 • jeg
  utdelte
 • du
  utdelte
 • han
  utdelte
 • vi
  utdelte
 • dere
  utdelte
 • de
  utdelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde utdelt
 • du
  hadde utdelt
 • han
  hadde utdelt
 • vi
  hadde utdelt
 • dere
  hadde utdelt
 • de
  hadde utdelt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal utdele
 • du
  vil/skal utdele
 • han
  vil/skal utdele
 • vi
  vil/skal utdele
 • dere
  vil/skal utdele
 • de
  vil/skal utdele
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha utdelt
 • du
  vil/skal ha utdelt
 • han
  vil/skal ha utdelt
 • vi
  vil/skal ha utdelt
 • dere
  vil/skal ha utdelt
 • de
  vil/skal ha utdelt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle utdele
 • du
  ville/skulle utdele
 • han
  ville/skulle utdele
 • vi
  ville/skulle utdele
 • dere
  ville/skulle utdele
 • de
  ville/skulle utdele
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha utdelt
 • du
  ville/skulle ha utdelt
 • han
  ville/skulle ha utdelt
 • vi
  ville/skulle ha utdelt
 • dere
  ville/skulle ha utdelt
 • de
  ville/skulle ha utdelt
Imperative
Affirmative
 • du
  utdel!
 • vi
  La oss utdele!
 • dere
  utdel!
Negative
 • du
  ikke utdel! (utdel ikke)!
 • dere
  ikke utdel! (utdel ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag cube root
2 Flag oppvask
3 Flag keystone
4 Flag miskjenne
5 Flag pinsedag
6 Flag pewter
7 Flag løpe bort
8 Flag koka ihop
9 Flag restriksjon
10 Flag reinvaske
11 Flag tildeling
12 Flag trollpacka
13 Flag salsa de soya
14 Flag orkestergrav
15 Flag outvecklad
16 Flag radioutsändning
17 Flag trespråkig
18 Flag prestegård

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1831 - seconds.

mobiltelefon