logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utdypning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norutdypning
enggeneral [?]: elaboration
spageneral [?]: elaboración
swegeneral [?]: utarbetandet
Example:
 1. Det er fristende å karakterisere dette som ren ordmagi, da særlig fordi man savner en utdypning og klargjøring av hva som ønskes oppnådd.
 2. Det siste krever ingen utdypning...
 3. Gordimers styrke ligger i presise sansninger, klart tegnede, rikt utstyrte personer, grundig utdypning av temaet.
 4. Han efterlyser en utdypning av mange spørsmål som jeg ikke har kunnet gå inn på.
 5. Hva undertegnede og mulige andre overså på hans siste utstilling var at maleriene var tilført ikke bare koloristiske elementer, men også en utdypning av aksenter og sorthvitt kontraster vi finner igjen i tegningene.
 6. Konsekvensanalysen begrenser seg til en utdypning av tiltakenes innsparingsøkonomiske motvasjon - reduksjon av utgiftene til rettshjelpen.
 7. Og det skal villig innrømmes at en slik utdypning kanskje hører mer naturlig hjemme i et faglig forum enn i en dom.
 8. Samtalene kom istand på initiativ fra Braathens SAFEs Kabinforening, som efter hva Aftenposten erfarer ønsket en utdypning og en presisering av det forslaget ledelsen i Braathens SAFE la frem lørdag morgen, da partene gikk fra hverandre uten å komme til enighet.
 9. De ulikheter som finnes mellom 30åringer, blir ikke mindre når man har passert 70 år, som det står i departementets utdypning av langtidsprogrammet.
 10. Argumentet om lik arbeidstid trenger forøvrig en utdypning.
 11. Den kan sees på Cinemateket og være en utdypning av det regissørportrett som Biografen i Klingenberg viser frem for tiden.
 12. Det ble for mange temaer - med redusert mulighet for den smule utdypning som ikke minst Lørdagsrevyen skal gi oss.
 13. Det som idag foregår bak de lukkede rettsdører, er en utdypning av innholdet i de politiske dokumenter Arne Treholt er tiltalt for å ha gitt videre til KGB.
 14. En utdypning var nødvendig.
 15. For eksempel ivres det for utvidet bruk av kunstbilder i skolebøkene til belysning og utdypning av tekstene.
 16. FØR Norge kan ta endelig stilling til realitetene i saken, er det påkrevet med omfattende utdypning og klargjøring fra forslagsstillernes side.
 17. Innlegget krever likevel en utdypning og nyansering.
 18. Jeg nevner alt dette bare fordi jeg tror at Deres siste ide, nemlig å få registrert alle skrivemaskiner i landet, gjør det påkrevet med en liten utdypning.
 19. Noen ytterligere utdypning ville Trygve Bornø ikke gi på spørsmål fra Aftenposten torsdag.
 20. Norge står i en kulturtradisjon med visse grunnleggende verdier som har livsrett også i fremtiden - ikke i konkurranse med de generelle internasjonale verdier og prinsipper som er nevt ovenfor, men som en nødvendig utdypning og anvendelse av dem i en nasjonal sammenheng.
 21. Skolenes Landsforbund har sendt et brev til departementet for å be om en utdypning av denne tolkningen, opplyser Meglitsch.
 22. Spenningen steg enda mer da fagdommer Per Jorsett ba om utdypning av et fornavn og en tid, men smilet var så lurt både hos dommer og programleder Knut Bjørnsen, at publikum i salen ikke ville vente lenger på Christiansens seier, og lot resten drukne i trampklapp.
Similar words:
norutgytning
sweutdelning
sweutrymning
norutdanning
noruthulning
norutjevning
norutkopling
Your last searches:
 1. utdypningLast searches

# NAL Term
1 Flag afrodisiakum
2 Flag kraxande
3 Flag servitris
4 Flag bardus
5 Flag arrendador
6 Flag tuerca de mariposa
7 Flag ice lolly
8 Flag caleidoscópico
9 Flag spike
10 Flag forent
11 Flag momentáneo
12 Flag aetiology
13 Flag med følelse
14 Flag angripa
15 Flag anträffbar
16 Flag ballet
17 Flag unintended
18 Flag jornada

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 525 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3055 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 720 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1380 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4257 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5140 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5417 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4524 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5113 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9076 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1442 - seconds.

mobiltelefon