logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utelukke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norutelukke
enggeneral [?]: exclude
spageneral [?]: excluir
swegeneral [?]: utesluta
Synonyms:
 1. annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne
 2. avfeie, avslå, avvise, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, vise bort, vise vinterveien, vrake
 3. avskjære, avverge, begrense, blokkere, boikotte, forby, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, hindre, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, obstruere, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stanse, stoppe, vegre
Derived terms:utelukkelse, utelukkende
Example:
 1. Jeg vil ikke utelukke muligheten for slike ensidige vedtakelser i Stortinget.
 2. Vi vil derfor ikke utelukke en viss reklamefinansiering i en slik sammenheng.
 3. Børskomiteen kan ikke utelukke at aksjemarkedet vil vurdere datterselskapets aksjer i morselskapet som en egenverdi i seg selv.
 4. Det vil jeg ikke utelukke.
 5. Jeg har ingen slik frykt, men jeg vil heller ikke utelukke muligheten, svarer Chandra Shekhar.
 6. Jeg vil hverken bekrefte eller utelukke at det blir Nadia, sa formannen i arrangementskomiteen, Peter V. Ueberroth.
 7. Jeg vil ikke utelukke at forbindelsene vil bli opprettet i løpet av 1984, sa han.
 8. Jeg vil ikke utelukke at vi kan sette i gang forsøk med reklamesendinger allerede før stortingsvalget neste år, sier kulturminister Lars Roar Langslet. han fikk igår overlevert innstillingen fra det såkalte Kjølåsutvalget som anbefaler at det bør åpnes adgang til å finansiere private radio og fjernsynssendinger ved hjelp av reklameinnslag.
 9. Jeg vil ikke utelukke noe som helst, men med det omfanget den har nå, er det ikke aktuelt, sa statsråden mens han ventet på et SASfly som skulle bringe ham til Oslo via København, firefem timer forsinket.
 10. Man må være ganske blåøyd for å utelukke det.
 11. Men du var selv med på å utelukke Botta fra OL i Lake Placid 1980 ?
 12. Men vi kan likevel ikke utelukke at det i enkelte tilfeller kan ha vært besøk av fremmede ubåter i våre farvann, uttaler kontreadmiral Rolf E. Pedersen.
 13. Om nødvendig er vi innstilt på å statuere et eksempel, for eksempel ved å utelukke en utøver fra landskamp dersom han / hun uteblir fra et elitestevne uten gyldig grunn.
 14. Selv om jeg ennå ikke har fått studert utvalgets arbeid, vil jeg ikke utelukke at noe av reklamemidlene kan føres tilbake for å øke avisstøtten, men dette må vi se nærmere på.
 15. Vi har ikke fått opplysninger om at Randi Berntsen har gått av bussen, og vi kan derfor ikke utelukke at hun kan ha kommet til Sortland - en busstur på flere timers kjøring.
 16. Vi kan ikke utelukke at dollaren vil gå enda høyere de nærmeste dagene.
 17. Vi kan ikke utelukke den muligheten, men det er en fellesnevner for det nordlige VestEuropa at stadig flere kvinner i forhold til menn lar seg sterilisere.
 18. Vi kan ikke utelukke noe, sier Schnitler.
 19. Vi må nå sikre og forsterke våre posisjoner, sier Aakvaag som ikke vil utelukke at det kan skje ved nye oppkjøp.
 20. Vi vil ikke utelukke at vår andel i Beordringsbyrån kan overtas av, eller utvides av, MediaTerminalen, svarer Jan Hogebøl, adm. direktør i eierselskapet PartnerGruppen.
 21. Vi ønsker ikke å utelukke noen grupper av utøvere, og vi gjør den olympiske inngangsdøren stadig bredere.
 22. Allikevel kan man ikke helt utelukke at det kan oppstå behov for ytterligere liberalisering.
 23. Avisen skriver at de fleste som kjenner Treholt er tilbøyelige til å utelukke ideologisk sympati eller utpressing som motiv.
 24. Bevisstheten om Norges naboskap til Sovjet er tyngende nok til å utelukke det.
 25. Borgersens advokat John I. Henriksen, Oslo, sier til Tønsbergs Blad at han ikke vil utelukke at det kan bli aktuelt med høyere erstatningskrav enn 1,4 million kroner.
 26. DET ene behøver selvfølgelig ikke utelukke det annet.
 27. De første for å utelukke uønskede lyder - de andre for å kommunisere med hverandre.
 28. De siste dagene har den muslimske militsen i VestBeirut demonstrert sin kampvilje, og utfallet av et militært oppgjør vil være høyst tvilsomt dersom de avdelingene fra hæren, som fortsatt står i VestBeirut, skulle delta på militsens side, noe man ikke kan utelukke.
 29. Den tidligere vesttyske pansergeneral, Gert Bastian, som i protest har forlatt de grønnës gruppe i Forbundsdagen, sier nå at han ikke vil utelukke at han slutter seg til det sosialdemokratiske parti, SPD.
 30. Den varme luften og fuktigheten er ideelle betingelser for dannelse av tordenvær, minner meteorologen om, og han kan ikke helt utelukke mer nedbør når de ustabile værfaktorer er tilstede.
Similar words:
norutklekke
noruteslutte
norutelate
norutelukkelse
norutflukt
norutelukkende
norutenriks
Your last searches:
 1. utelukkeLast searches

# NAL Term
1 Flag tvistande
2 Flag cadenas
3 Flag sprinkling
4 Flag fad
5 Flag sin terminar
6 Flag constitution
7 Flag notisblokk
8 Flag late
9 Flag grell
10 Flag portavoz
11 Flag impenitent
12 Flag packing case
13 Flag putsning
14 Flag madrugar
15 Flag rodrigón para habas
16 Flag medal
17 Flag lamedura
18 Flag sanchopancesco

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 24 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1236 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 396 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1054 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3855 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4935 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4073 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4718 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8331 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1593 - seconds.

mobiltelefon