logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utgangspunkt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutgangspunkt
engdiskusjon [n]: starting point, point of departure
subjekt [n]: point of departure, starting point
spadiskusjon [n]: punto de partida [m]
subjekt [n]: punto de partida [m]
swediskusjon [n]: utgångspunkt
Synonyms:
 1. aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, vilkår
 2. aspekt, betraktningsmåte, grunnsyn, mening, perspektiv, side, standpunkt, ståsted, synsvinkel, vinkling
 3. avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utspring, åpning
 4. bærebjelke, fot, fotstykke, fundament, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, postament, sokkel, stativ, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell
 5. begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted
 6. inngangsnivå, startnivå, startposisjon
Example:
 1. Alle bør få mer av alt kan følgelig være et greit utgangspunkt for budsjettarbeidet.
 2. Becketts utgangspunkt for Imagination Morte Imaginez var den irske biskop Berkeleys motto, To be is to be perceived.
 3. Det synspunkt Arbeiderpartiet har fremmet - og som vi forstår at mellompartiene langt på vei er enige i - tar utgangspunkt i at både NATO og Warszawapakten må stanse utplasseringen av nye atomraketter som et forsøk på å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i Geneve i gang igjen.
 4. Fint Snitts forslag følger som utgangspunkt i øst den utførte og vedtatte trase under Norges Banks nybygg.
 5. Fredag eller Gjenfødelsen, hans debutbok fra 1967, fikk Det franske Akademis pris og tar, i likhet med de andre av hans bøker, sitt utgangspunkt i en mystisk verden.
 6. I båtspalten er det i to artikler blitt forklart hvordan seilere og motorbåtfolk skal forholde seg overfor hverandre med utgangspunkt i de gjeldende sjøveisregler.
 7. Komiteen ser det slik at nedrustningsforhandlinger med utgangspunkt i fastfrysing kan gi den nødvendige tillit for å oppnå forhandlede reduksjoner.
 8. Kunsten - strikk eller målebånd er kanskje ikke beste utgangspunkt.
 9. Med de forutsetninger regjeringen legger til grunn, er vi enige i at fem prosents lønnsvekst er et realistisk utgangspunkt.
 10. No sex, please, were British er en ellevill farse som tar utgangspunkt i britenes moral og kamp mot pornografi.
 11. Riksantikvaren feilorienterer den 20. januar må jeg komme med noen rettelser og supplerende bemerkninger, da journalisten narturlig nok ikke kunne få med alle detaljer i intervjuet den 17. januar - som Aanderaa tar sitt utgangspunkt i.
 12. Som utgangspunkt kan restriksjoner i besøksadgangen ikke være noen adekvat og naturlig sanksjon mot misbruk i forbindelse med korrespondanse.
 13. USA plantet sin SONESKEPSIS ? og tok utgangspunkt i de lekkasjer som kom fra norske Washingtonkorrespondenter om at amerikanerne hadde gitt uttrykk for skepsis til gråsoneløsningen.
 14. Undervisninga må ta utgangspunkt i at vi har eit språk.
 15. Uten jenter stopper bygdeNorge, er mottoet for den landsomfattende aksjonen som Norges Bygdeungdomslag har satt i gang med utgangspunkt i denne undersøkelsen.
 16. Tredje kolonne viser omkostningsnivået i forhold til Norge / Oslo som er utgangspunkt med 100.
 17. At politiet ønsker å vite hvem som stilte kjettinger og hengelås til disposisjon under sommerens Titaniademonstrasjon, er et svakt utgangspunkt for en begjæring om innsikt i styreprotokoller og regnskap.
 18. Bare ved å samordne de museale og de landskapsmessige kulturvernoppgaver, kan vi få det beste utgangspunkt for et forsvarlig kulturminnever, mener Hagen.
 19. Bokens utgangspunkt er å tale de arbeidslediges sak.
 20. Både kommunene og fylket er gjennom forslaget til statsbudsjett sikret godt utgangspunkt for aktiviteten i 1985, sier Høyres ordførere og gruppeledere i Akershuskommunene som har vært samlet for å diskutere økonomi.
 21. Dagens nivå for utvinning av olje og gass fra norsk sokkel er et realistisk utgangspunkt for den videre planlegging, sier Senterpartiets programkomite i sitt utkast til nytt partiprogram.
 22. De som har bestilt kan slappe av i visshet om at det blir Sydentur til Bulgaria med første avgang 19. mai. At turene kan bli mer kronglete enn med Evenes som utgangspunkt, er imidlertid en annen sak, sier statssekretær Madslien til Aftenposten.
 23. Den eneste loven i Norge som er skrvet med utgangspunkt i barn er Lov om barn og foreldre.
 24. Det er fremdeles behov for både opprør og forsoning, sa forfatteren Edvard Hoem, som tok utgangspunkt i nødvendigheten av et sterkt kollektivt engasjement.
 25. Det skal mye øvelse til for å kunne snakke, og læresituasjonen i en klasse er ikke det beste utgangspunkt for konversasjon.
 26. Det skal således tas utgangspunkt i det man kan regne med at vanlige kjøpere ville gi for eiendommen ved frivillig salg, eiendommens beskaffenhet, beliggenhet og den påregnelige utnyttelse av eiendommen, fastslo Tore Austad.
 27. Det vil da være naturlig å sektorisere byen med utgangspunkt i sosialdistriktene, slik at hvert kontor dekker flere sosialdistrikter.
 28. Det viser seg at barna får et mye bedre utgangspunkt enn det de hadde før da vi hadde barn av forskjellige nasjonaliteter samlet.
 29. En konflikt med sitt tidligere eierselskap er vel ikke det beste utgangspunkt for å danne et selskap som skal ha samarbeide som sitt produkt ?
 30. En melding om at det drives spionasje med utgangspunkt i Konela Norge Bil A / S har naturlig nok skapt sterke reaksjoner blant de norske ansatte.
Similar words:
sweutgångspunkt
norutgangsport
sweutan prakt
sweutan spänst
Your last searches:
 1. utgangspunktLast searches

# NAL Term
1 Flag leksiografi
2 Flag passa
3 Flag clean-cut
4 Flag eternally
5 Flag indier
6 Flag quaff
7 Flag produksjonssjef
8 Flag rabble
9 Flag colmo
10 Flag roomy
11 Flag human being
12 Flag omplassering
13 Flag føyelighet
14 Flag avskipe
15 Flag bulgariska
16 Flag pendler
17 Flag papel moneda
18 Flag omadressere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1808 - seconds.

mobiltelefon