logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utilstrekkelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norutilstrekkelig
enggeneral [?]: inadequate
spageneral [?]: inadecuada
swegeneral [?]: otillräcklig
Synonyms:avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, svekket, utmattet, veik, viljeløs
Example:
 1. Den økonomiske situasjon som SL er kommet opp i, skyldes en rekke forhold som meget kort kan sammenfattes som utilstrekkelig oversikt over og styring med utviklingen på omkostningssiden og for sen tilpasning til endrede rammebetingelser og endret trafikk på inntektssiden.
 2. Tvert imot er årsaken en utilstrekkelig offentlig helsetjeneste der folk flest rammes av lange køer, tildels dårlig service og økende krav til pasienters egenbetaling.
 3. De fire undervisningslokalene på Sophies Minde er kritisert av Arbeidstilsynet på grunn av mye støy, dårlig belysning og utilstrekkelig ventilasjon, sier lærerstabens verneombud Kirsten Sandborg.
 4. Jeg vil holde åpent at de kan ha tatt ham på utilstrekkelig grunnlag.
 5. Men hvis de hadde tatt en politisk aktiv person på venstresiden på utilstrekkelig grunnlag...
 6. Og vi finner denne rapporten helt utilstrekkelig.
 7. Spørsmålet om innføring av kjøreavgift for å finansiere Grunnlinjen eller Vannlinjen i Oslo er ikke bare utilstrekkelig utredet, men også høyst tvilsomt og sannsynligvis uten hjemmel i norsk lov, understreker Kongelig Norsk Automobilklub.
 8. Ut fra opplysninger som er gitt i søknadene om utsettelse, tror jeg heller tilbakebetalingssvikten skyldes utilstrekkelig betalingsevne.
 9. Vi har for eksempel et helt utilstrekkelig bilde når det gjelder en så viktig ting som innvandringen til byene i Amerika.
 10. 20 prosent av fabrikkene har ingen renseanlegg for utslippene og 17 prosent har utilstrekkelig kapasitet.
 11. Allerede i utgangspunktet er Oslos bibliotektilbud utilstrekkelig.
 12. Arbeidsdirektør Reidar Danielsen skriver i et brev til fylkesarbeidskontorene at etatens mulighet til å tilby utbyggingsselskapene norsk arbeidskraft har vært utilstrekkelig.
 13. Bemanningen utilstrekkelig Med ansettelsen av en teknisk ekspert vil vi uansett kunne øke kontrollomfanget av konsesjonene.
 14. Bemanningssituasjonen i ligningsetaten er generelt utilstrekkelig.
 15. Berørte næringer og bransjeorganisasjoner bl.a. innen bygg og anlegg - betegner den siste pakken som utilstrekkelig.
 16. Blant de mest utbredte mangler er utilstrekkelig sikring av heisdøren.
 17. Da USA før helgen sa ja til det sovjetiske forslaget om slike forhandlinger, var Moskva taus et helt døgn før det amerikanske samtykket ble avvist som utilstrekkelig fordi det angivelig var blitt stilt forhåndsbetingelser.
 18. Den generelle vekstpakke som Regjeringen har fremlagt, har mange og gode elementer, og den bør hilses velkommen, men dimensjonen er ganske utilstrekkelig i lys av utfordringen.
 19. Den grensen på 1000 kroner for skattefri gevinst som Finansdepartementet allerede har fastsatt, betrakter lederne av disse bedriftene som helt utilstrekkelig.
 20. Den viktigste på kort sikt er at det etiopiske distribusjonsnettet er helt utilstrekkelig.
 21. Dengang oppdaget vi hvor utilstrekkelig det gjeldende lovverk var.
 22. Dernest finner regjeringen det utilstrekkelig når kirken foreslår at den skal rådføre seg med statens eksperter om stiftelsens tekniske programmer.
 23. Dessuten påpekes det at kontrollen av nyansatte var utilstrekkelig, og i den sammenheng vises det til at en tidligere IRAsympatisør var blitt ansatt i fengselet i 1983.
 24. Det er all grunn til å slå alarm når undervisningen skal flyttes til Etterstad hvor det er utilstrekkelig med undervisningsrom og hvor fagmiljøet er overveiende teknisk.
 25. Det er dette opposisjonen nå stempler som dilettantisk pratesyke, og den får indirekte støtte fra den konservative avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung som på lederplass mener at opplegget var utilstrekkelig gjennomtenkt og for lite seriøst.
 26. Det er utilstrekkelig under de store høytider - da må gudstjenesten ganges med både en og to.
 27. Det forutsettes her at forvaltningens veiledningsplikt bør være tilstrekkelig, selv om det innrømmes at denne i realiteten er utilstrekkelig.
 28. Det har imidlertid strandet på utilstrekkelig flertall i bystyret.
 29. Det heter da også at gutten døde som følge av utilstrekkelig pusting, men sykehuset vil analysere tilfellet nærmere.
 30. Det påtales også at Sovjetmyndighetene ikke helt har holdt seg til avsnittene i Helsingforserklæringen om forhåndsvarsling av militærmanøvrer, ved å gi utilstrekkelig varsling om en øvelse i 1981.
Similar words:
norutilstedelig
norutilstrekkelighet
norutilregnelig
norutilsiktelig
norutekkelig
norutilgjengelig
norutilregnlig
Your last searches:
 1. utilstrekkeligLast searches

# NAL Term
1 Flag nära
2 Flag flower
3 Flag gentileza
4 Flag riva
5 Flag honungsdagg
6 Flag kravaller
7 Flag puertoricansk
8 Flag mission
9 Flag utrede
10 Flag acercarse sigilosamente a
11 Flag inunder
12 Flag snekkerere
13 Flag dukke opp igjen
14 Flag framtid
15 Flag escala graduada
16 Flag lindo
17 Flag sjukemelde
18 Flag dryghet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1615 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2211 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3969 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6691 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7412 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2188 - seconds.

mobiltelefon