logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for utpost:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutpost
engmillitærisk [n]: outpost
spamillitærisk [n]: puesto fronterizo [m]
swemillitærisk [n]: utpost
Synonyms:base, brohode, fristed, hamn, havn, hovedkvarter, kvarter, operasjonsbasis, sentrum, støttepunkt, tilfluktssted, tilholdssted
Example:
 1. NATOs febrilske, militaristiske virksomhet bekrefter den økede oppmerksomhet som Washington og NATOs ledelse vier Norge for å kunne gjøre landet til USAs og NATOs viktigste utpost i NordEuropa, heter det videre.
 2. De fleste angrepene har vært rettet mot en utpost som ligger ca. 30 kilometer inne på pakistansk område.
 3. Det er nå på tide at myndighetene trekker opp retningslinjene for trafikken til vår populære utpost, sier en av de norske reiseoperatørene som tilbyr Svalbardturer.
 4. Det er tredje gang Lionsklubben arrangerer tur til denne Norges utpost i nord.
 5. Direkte TVoverføring til Norges ytterste utpost i nord var Televerkets førjulsgave til befolkningen på Svalbard, og ekstra velkommen var gaven eftersom sendingen fra første stund av ble hundre prosent vellykket.
 6. Finnes det også i denne fremskutte islamske utpost en bølge av fundamentalisme, en ytterliggående fortolkning av Muhammeds lære, slik den har nådd sitt høydepunkt i Khomeinys Iran ?
 7. Her og der kan man støte på en isolert sovjetisk eller sovjetstøttet utpost, omgitt av gerilja eller ingenmannsland på alle kanter.
 8. I så måte må nesten Treholts tre år i New York betegnes som en utpost.
 9. Inne i civilisationens nästan siste utpost gjorde vi som alla andra.
 10. Når jeg nå skal være på en slags kirkelig utpost og oppsøke grupper i storbyOslo, som har liten eller ingen kontakt med Kirken, er jeg glad for å ha en forankring i en organisasjon som Oslo Indremisjon.
 11. Derefter går veien til fots rett oppover, til toppen av Norges utpost i syd.
 12. I tillegg vil det gi dem en eftertraktet politisk gevinst å ha en slik utpost plassert midt i USAs mellomamerikanske bakgård.
 13. Norge er ingen forskånet utpost.
 14. Som reiseleder har Orgland også besøkt Bornholm, den dramatiske og idylliske klippeøya, som er Danmarks utpost i øst, og som har hatt en omskiftelig politisk skjebne.
 15. Statsminister Kåre Willoch, som har besøkt Svalbard tidligere, vil i eftermiddag bli fløyet over områdene rundt Longyearbyen i helikopter for å ta Norges nordligste utpost nærmere i øyensyn.
 16. Stemningen på de lastebilene som frakter 4. kompani hit inn i jungelen i det sentrale Zelaya, til det spanske Nicaraguas utpost mot Karibien, bærer ikke preg av at det var nettopp på en slik transport at fire av deres kamerater ble drept for en måned siden.
 17. Synet underbygger globusens beretning om dette norske samfunnet med rundt 1200 mennesker oppunder Nordpolen som en sivilisasjonens utpost - men det er en utpost i forandring.
Results found in Swedish dictionary
sweutpost
engmillitærisk [n]: outpost
normillitærisk [n]: utpost
spamillitærisk [n]: puesto fronterizo [m]
Synonyms:bas, brohuvud, fristad, hamn, högkvarter, kvarter, centrum, stödjepunkt, tillflyktsort
Similar words:
engutmost
norutkast
sweutkast
norutdelt
norutenat
norutett
norutfart
Your last searches:
 1. utpostLast searches

# NAL Term
1 Flag det hinsidige
2 Flag herradura
3 Flag enamoricarse
4 Flag tope
5 Flag racketeering
6 Flag undoubted
7 Flag vederkvege
8 Flag sig
9 Flag harve
10 Flag quitación
11 Flag ambos
12 Flag rundbrenner
13 Flag avejentar
14 Flag bolt
15 Flag skjutning
16 Flag tynge ned
17 Flag cesjon
18 Flag beckon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7648 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2032 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1877 - seconds.

mobiltelefon