logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utpreget:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutpreget
engaksent [a]: thick, heavy, pronounced
spaaksent [a]: fuerte, marcado
sweaksent [a]: utpräglad
Synonyms:
 1. bestemt, utvetydelig, skarp, tydelig
 2. egenartet, typisk, sterk, uttalt, atskillig, merkbar, framtredende, stor, påtagelig, påfallende
 3. konkret, åpenbar, markant, uttrykkelig, rak, begripelig, distinkt, eksplisitt, klar
Example:
 1. Dagen derpå effekten fra New Yorkbørsen har forøvrig blitt mer utpreget den siste tiden.
 2. Erfaringer fra de siste årene har vist at det er vanskelig å få til lærlingeordninger i offentlig virksomhet, selv når det dreier seg om institusjoner som har et utpreget behov for å bevare og utvikle fagkunnskap på området.
 3. Hvis Jo Benkow hadde vært konservativt medlem av det britiske underhus, ville han ha vært en utpreget backbencher - bitter og frustrert over Margaret Thatcher, og i selskap med bl.a. Edward Heath.
 4. J.J.J. nyder stor tillit blant velgerne og nyder respekt i andre partier for sin samarbeidsvilje, men er ingen utpreget markør.
 5. Politiskolen, som går på Klingenberg, handler om borgermesteren i en større amerikansk by som er utpreget demokratisk, og som dermed beslutter at alle skal ha anledning til å begynne på byens politiskole.
 6. Det hersker utpreget misnøye blant norske artister, og vi bør få sagt det som bør sies nå mens innstillingen til endring av åndsverkloven, lov om Fond for utøvende kunstnere og fotografiloven er til høring.
 7. En utpreget fare ved den type sosialreportasjer som boken drøfter, er at de kan gi et feilaktig bilde både av hvem som er klienter, hvilke vanskeligheter de har med å få sine rettigheter, og de holdninger de møter blant trygde og sosialetatens ansatte, hevder trioen.
 8. Informasjon utvikler seg fra råstoff til halvfabrikata og sluttprodukt, sa Nyheim, som spådde en utpreget industrialisering av medieutviklingen og likeså noe politikerne i stadig større grad må forholde seg til.
 9. Jeg er et utpreget utålmodig menneske, og har ikke tid til å vente på bedret økonomi i kommunen...
 10. Jo, fordi det er uformelt, fordi det ikke er et utpreget sjekkested, fordi det er en passe blanding av stamgjester og andre, og først og fremst fordi det er et unikt sted i Oslo hva musikken angår !
 11. Når det gjelder medlemsmassen ellers, gleder vi oss over at dette later til å være en utpreget familieinteresse, sier foreningens formann, Roar Morstang, til Aftenposten.
 12. Vel, men de skulle vel egentlig ikke ha søkt til denne skoleart, med utpreget teoretiske fag ?
 13. Aasthilla ble til slutt vårt valg, men hun er ikke akkurat det man kan kalle en utpreget vinnertype.
 14. Admiral Herlofson ble under krigen karakterisert som en dyktig navigatør med en utpreget offensiv innstiling, samtidig som han var uredd og kaldblodig.
 15. Altså en utpreget havebåre.
 16. Arve Johnsen har vist en utpreget evne til å ivareta Statoils oppgaver og funksjoner, og vi håper at han også i sitt fortsatte virke vil sette seg høye mål på selskapets vegne.
 17. Bakgrunnen var imidlertid ikke bare reaksjonen mot Liebermann, men hans oppvekst som utpreget tysksinnet i et grenseområde, hvor de nasjonale følelser stod ganske anderledes i sentrum enn ellers i Tyskland.
 18. Baldur von Schirach - og ganske spesielt hans hustru Henriette - eksponerte en utpreget liberal, til tider opposisjonell og endog antirasepolitisk kulturholdning.
 19. Bedre lammekjøtt enn det norske finnes ikke, fintrevlet, mørt og saftig, med en mild, men samtidig utpreget smak.
 20. Blant de øvrige krav som stilles er at det kun skal dreie seg om tettsteder med et utpreget handelsmiljø og som ligger langt fra nærmeste utsalg.
 21. Både av bakgrunn og legning er Rajiv utpreget vestlig rettet - han er britisk utdannet, italiensk gift, lite opptatt av sosialistisk ideologi, og samtidig har han ofte gitt uttrykk for sin tro på at Indias vei til fremgang går gjennom moderne teknologisk utvikling og større økonomisk frihet.
 22. Bærer uformelle klær, er åpen, vennlig og utpreget tillitvekkende.
 23. DET er utenkelig at et moderne samfunn, hvor vi i utpreget grad er avhengig av hverandre gjennom et samvirkende fellesskap, vil kunne godta at vitale funksjoner settes ut av spill som følge av en konflikt i arbeidslivet.
 24. DET programforslag årets Høyrelandsmøte skal ta stilling til, har i utpreget grad et positivt fortegn.
 25. DET utpreget positive, livsbejaende budskap som Frelsesarmeen er en så fin eksponent for, kan være en god hjelp også mot slike vanskeligheter.
 26. DET var en utpreget storpolitisk tale som Frankrikes president Francois Mitterrand holdt i Kreml før helgen, da han var Konstantin Tsjernenkos gjest.
 27. Da var gjesten, som i parentes ikke er vant til utpreget kroppsarbeide eller uvillig til å hjelpe andre, så sliten i ryggen at det gjorde vondt.
 28. De fleste er voksne, men man betrakter seg ikke som noe utpreget voksenkor.
 29. De tiltak som skisseres, er derfor i særlig grad innrettet mot utpreget ensidige, isolerte industrikommuner.
 30. Den forbryterske type :... individene har et utpreget materialistisk, kynisk livssyn...
Similar words:
norutbredt
norutbreie
norutbrent
norutgreie
norutgropet
sweutdragen
sweutpressa
Your last searches:
 1. utpregetLast searches

# NAL Term
1 Flag épée
2 Flag uinteressant
3 Flag prorogasjon
4 Flag övertid
5 Flag napalm
6 Flag storage battery
7 Flag cometer un error
8 Flag kjendis
9 Flag correspondence
10 Flag tillfredsställd
11 Flag panikkspreder
12 Flag dormido
13 Flag horoskop
14 Flag drab
15 Flag kullkaste
16 Flag pan tostado
17 Flag bankerott
18 Flag travelling

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7895 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1872 - seconds.

mobiltelefon