logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utpressing:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutpressing
engbrudd [n]: blackmail
spabrudd [n]: chantaje [m]
swebrudd [n]: utpressning
Example:
 1. Det begrensede antall kjernefysiske våpen som Kina for tiden har, tar utelukkende sikte på å motvirke kjernefysisk utpressing fra supermaktenes side, erklærte Li Yimang overfor den britiske pasifistleder.
 2. Dette er i realiteten utpressing av et annet land.
 3. Kidnappingen beviser innføringen av individuell terror og utpressing som permanente metoder i en politisk kamp i Polen.
 4. Vet De ikke at utpressing er straffbart ? spør han omsider.
 5. Vi oppfatter kravet som en form for utpressing, sier administrerende direktør Gunnar Svendsen i Allers.
 6. Andre politikere på regjeringssiden, som Kurt Biedenkopf, søker løsninger som skyver atomvåpnene sterkere i bakgrunnen, uten at landet samtidig legges åpent for sovjetisk politisk utpressing.
 7. Avisen skriver at de fleste som kjenner Treholt er tilbøyelige til å utelukke ideologisk sympati eller utpressing som motiv.
 8. Bombeattentater mot britisk eiendom i Portugal, forsøk på kidnapping av Portugals finansminister, bankran, utpressing.
 9. Co. skjerpet sikkerhetstiltakene efter at lederne av Bergesenrederiet, skipsrederne Petter C. G. Sundt og Morten Sigvald Bergesen har vært utsatt for trusler om vold mot familiemedlemmer, forsøk på utpressing av store beløp og sabotasje av alarmanlegg.
 10. De er anklaget for delaktighet i ni mord, kidnapping og forsøk på utpressing av forfatningsinstitusjoner.
 11. De vil trolig bli utlevert til Italia, hvor de vil bli tiltalt for mord, narkotikasmugling og utpressing.
 12. Den gjør Kina mindre utsatt for kjernefysisk utpressing fra SovjetUnionen og mindre avhengig av å søke inn under USAs kjernefysiske skjerm, mener man i Peking.
 13. Derfor har det vakt offentlig skandale i USA når det legges frem opplysninger om at CIA har utarbeidet en håndbok for de antisandinistiske opprørsstyrker i Nicaragua med instruksjoner i hvordan de skal begå politiske drap, kidnappinger og utpressing.
 14. Det avgjørende er om en høyere offiser kan tenkes å bli offer for utpressing.
 15. Det avgjørende nå blir om forsvarsminister Wörner kan fremlegge holdbare bevis for at Kiessling pleiet og hemmeligholdt homoseksuelle forbindelser og at han på denne måte gjorde seg til et mulig offer for utpressing - og dermed til en sikkerhetsrisiko.
 16. Det er også en betingelse for å hindre politisk ekspansjon med trusler, utpressing og maktdemonstrasjon.
 17. En elverkbestyrer i Hubeiprovinsen drev også systematisk utpressing.
 18. En moralsk og politisk ansvarlig bedømmelse av situasjonen kan ikke ignorere den fare som ville ligge i VestEuropas gradvise politiske kapitulasjon overfor utpressing og trusler fra øst.
 19. En ting er den blodige terroren noe annet er den omfattende økonomiske utpressing som separatistene driver overfor forretningsog industrifolk.
 20. Europarådets politiske komite, som møttes på Kanariøyene i forrige uke, nektet da også å bøye seg for det de mente var utpressing fra statsminister Ozals side.
 21. Flere hundre av utstillerne ble utsatt for utpressing, ble det slått fast.
 22. For å nå dette mål, er de villige til å bruke alle midler, og psykologisk krigføring med bruk av undergraving, infiltrasjon, desinformasjon og utpressing inngår som viktige elementer i forsøket på langsomt å kvele VestEuropa.
 23. Først ble jeg internert, noe som siden ble kalt for varetektsarrest før rettssak, og siden forsøkte myndighetene seg med utpressing ved å love frihet hvis jeg forlot Polen for godt.
 24. Han ble imidlertid siktet for utpressing, sier Opsahl.
 25. Han viste til USA, hvor investorer efter oppkjøp av store aksjeposter i et selskap nærmest driver utpressing av selskapet.
 26. Hvis noen lar seg forlede til å tro at VestEuropa alene kan makte å stille opp tilstrekkelig avskrekking for å trygge sikkerheten, nok styrke til å motstå utpressing og et eventuelt væpnet angrep, er man efter mitt skjønn fullstendig urealistiske - og har hengitt seg til drømmerier.
 27. Inntekter / våpen De vesteuropeiske terroristorganisasjonene har hovedsakelig skaffet seg penger ved hjelp av bankran, kidnapping, utpressing og beskyttelsesavgifter fra mulige ofre.
 28. Kr. F.s bystyregruppe har aldri hatt til hensikt å drive med utpressing av Høyre eller stille krav i ultimatums form.
 29. Krig og trusler om politisk utpressing i vår del av verden kan bare forhindres ved at Vesten viser sin vilje og evne til å yde effektiv motstand mot et angrep med kjernefysiske eller konvensjonelle våpen.
 30. Mannen er tidligere straffet for utpressing.
Similar words:
sweutpressning
sweutfrysning
norutbredning
sweutbredning
sweutpressare
sweutprovning
sweutredning
Your last searches:
 1. utpressingLast searches

# NAL Term
1 Flag beundrarinna
2 Flag antedatert
3 Flag fabuloso
4 Flag knytt
5 Flag nowhere
6 Flag improperio
7 Flag män
8 Flag blomsterdyrking
9 Flag feat
10 Flag kvise
11 Flag apparent
12 Flag spårvagn
13 Flag minnesväckande
14 Flag ulendt
15 Flag fordoble
16 Flag sembrar
17 Flag klyse
18 Flag handgjord

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1465 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4615 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9225 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1865 - seconds.

mobiltelefon