logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utrede:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutrede
engscience [v]: research
analysere [v]: analyze, examine
spascience [v]: investigar
analysere [v]: analizar, examinar, inspeccionar
swescience [v]: utreda
Synonyms:avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare
Derived terms:utreder, saksutreder
Example:
 1. Alternativ Framtidprosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
 2. Å utrede spørsmål om eiendomsskatt i Bærum er uaktuelt, var i klartekst Høyres svar.
 3. Byplankontoret har fått til oppgave å utrede to områder i Oslo med sikte på nye kolonihaver.
 4. Det bør nedsettes et utvalg som kan utrede hva det faktisk koster å gi barnet skikkelig levestandard.
 5. Det er klart at vi har merket oss samferdselsministerens uttalelse, og alternativet med å utrede hva kostnadene av en forsert utbygging vil komme på vil bli tillagt øket vekt når Televerkets styre og administrasjon skal vurdere alternative løsninger.
 6. Det kan iallfall ikke være noen grunn til å la være å utrede forslaget, sier Hoel til Aftenposten.
 7. Efter 100 år med denne ordning krever vi at det snarest mulig blir oppnevnt et offentlig utvalg til å utrede og fremme forslag til en ny politiordning som blir slik at vi får en demokratisk, effektiv og moderne oppbygning, sier et samlet landsmøte.
 8. Førsøker vi å få igjennom samfunnsnyttige, positive tiltak i bydelen, bruker kommunen mange år på å utrede saken.
 9. Jeg skal nå utrede kvinners muligheter til sysselsetting i oljesektoren - når oljeutvinningen igangsettes i NordNorge.
 10. Justisdepartementet bør opprette et utvalg som skal utrede spørsmålet om reaksjoner overfor aviser og andre medier som begår overgrep mot enkeltpersoner, sier professor dr. juris Anders Bratholm til NTB efter frifinnelsen av den tidligere leder for Nordisk Barnefond, Helge Nordahl.
 11. Men det er et stykke vei fra å utrede mulighetene til å fremlegge det man kan kalle konkrete planer, sier VGs ansvarlige redaktør Andreas Norland.
 12. På den ene side nedsettes det grupper til å utrede fremtidige oppgaver og funksjoner i tråd med stortingsvedtak.
 13. På teknisk side bør man i første omgang utrede en hensiktsmessig samarbeidsform for verksteddrift, innkjøp og teknisk utvikling.
 14. Vi holder nå på med å utrede hvilke kjemiske midler og avgasser som finnes i slike arbeidsmiljøer.
 15. Vårt departement kommer til å utrede saken, men det er ingen hemmelighet at vi frykter et nytt utvannet, uoversiktlig system som vil være meget vanskelig å administrere - og forstå for dem som søker lån.
 16. utrede innholdet og omfanget av det forvaltningsmessige ansvar i kommunen generelt og i sosialforvaltningen spesielt og beskrive hvordan dette ansvar fordeles mellom forvaltningens politiske og administrative deler - herunder også fordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåer...
 17. Administrasjonene ble bedt om å utrede saken.
 18. Administrerende direktør Helge Asdahl i Sparebankforeningen opplyser at de nylig har avsluttet arbeidet med å utrede gebyrspørsmålet.
 19. Arbeiderpartiet går imot lovendringer, mens Venstre vil at Skattekommisjonen skal utrede saken nærmere.
 20. Arbeidsgiverne gikk imot å innføre dette nå da de mente det dreier seg om en ren arbeidstidsforkortelse, men gikk med på å utrede en slik ordning.
 21. Av disse kan man for eksempel ikke utrede hvor mange som helt har oppgitt håpet om å få jobb og i det minste selv betrakter seg som slått ut.
 22. Av særlig betydning er den årlige ICUSkonferansen hvor flere hundre ledende vitenskapsmenn fra hele verden kommer sammen for å utrede vitenskapenes felles verdigrunnlag.
 23. BBC har bedt om en 41 prosent økning i lisensen fra mars neste år, men regjeringen skal ikke være innstilt på en så drastisk forhøyelse, og mener BBC må utrede reklamealternativet.
 24. Bakgrunnen for at NordPoolen ba om en utsettelse er at selskapet først ønsket å utrede en eventuell samordning med NorCargo, meldte Norges Handels og Sjøfartstidende onsdag.
 25. Bergen Banks tidligere toppsjef Finn B. Henriksen skal lede en arbeidsgruppe som skal utrede de praktiske og formelle sider ved en samordning av Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet til en tilsynsetat under Finansdepartementet.
 26. Bystyret påla under budsjettbehandlingen i desember rådmannen å utrede muligheten til å spare på husleie med blant annet å overføre virksomheter til kommunale bygninger.
 27. Da vil man utrede raskt hva pengene skal brukes til, istedenfor som Regjeringen - som opprinnelig foreslo at hele overskuddet skulle gå rett inn i statskassen uten å være øremerket til noe formål.
 28. De borgerlige partier har bedre kommuneadministrasjonen utrede spørsmålet om hvorvidt bompengefinansering kan brukes til å finansiere andre deler av Oslos hovedveisystem, mens de sosialistiske partier foretrekker kjørepenger og soneavgift som alternativ finansieringsform.
 29. De minner om at statsråd Kjell Magne Bondevik har tatt initiativ til å utrede voksenopplæringens fremtid og mener man bør avvente resultatet av dette før ytterligere nedskjæringer finner sted.
 30. De vil utrede spørsmålet om et fellesnordisk data og informasjonssystem for narkotikasaker med sikte på et bedre beslutningsunderlag for å bekjempe narkotikaproblemer.
Similar words:
sweutreda
norutbredt
norutdele
norutedo
norutferde
norutgreie
norutlede
Your last searches:
 1. utrede


Utrede was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) utrede
Gerundio: utredende
Past participle: utredet
Indikative
1. Present
 • jeg
  utreder
 • du
  utreder
 • han
  utreder
 • vi
  utreder
 • dere
  utreder
 • de
  utreder
8. Perfect
 • jeg
  har utredet
 • du
  har utredet
 • han
  har utredet
 • vi
  har utredet
 • dere
  har utredet
 • de
  har utredet
2. Imperfect
 • jeg
  utredet
 • du
  utredet
 • han
  utredet
 • vi
  utredet
 • dere
  utredet
 • de
  utredet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde utredet
 • du
  hadde utredet
 • han
  hadde utredet
 • vi
  hadde utredet
 • dere
  hadde utredet
 • de
  hadde utredet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal utrede
 • du
  vil/skal utrede
 • han
  vil/skal utrede
 • vi
  vil/skal utrede
 • dere
  vil/skal utrede
 • de
  vil/skal utrede
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha utredet
 • du
  vil/skal ha utredet
 • han
  vil/skal ha utredet
 • vi
  vil/skal ha utredet
 • dere
  vil/skal ha utredet
 • de
  vil/skal ha utredet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle utrede
 • du
  ville/skulle utrede
 • han
  ville/skulle utrede
 • vi
  ville/skulle utrede
 • dere
  ville/skulle utrede
 • de
  ville/skulle utrede
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha utredet
 • du
  ville/skulle ha utredet
 • han
  ville/skulle ha utredet
 • vi
  ville/skulle ha utredet
 • dere
  ville/skulle ha utredet
 • de
  ville/skulle ha utredet
Imperative
Affirmative
 • du
  utred!
 • vi
  La oss utrede!
 • dere
  utred!
Negative
 • du
  ikke utred! (utred ikke)!
 • dere
  ikke utred! (utred ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag time to reflect
2 Flag anerkjenne
3 Flag unbending
4 Flag pouf
5 Flag havregryn
6 Flag blast off
7 Flag smyg-
8 Flag rullskridsko
9 Flag protagonist
10 Flag ragtime
11 Flag gjenopptre
12 Flag utforska
13 Flag funderia
14 Flag overby
15 Flag i toppklasse
16 Flag rude reply
17 Flag schizofreni
18 Flag demise

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1903 - seconds.

mobiltelefon