logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for utrop:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutrop
engstemme [n]: exclamation, outcry
spastemme [n]: exclamación [f]
swestemme [n]: utrop
Derived terms:utrope, utrops-, utropstegn, utropsord
Wiki:Utrop er en norsk avis som utgis annenhver uke. Initiativtager er Majoran Vivekananthan. Nettutgaven ble etablert 25.
Example:
 1. Eit tankelaust utrop eller ei inderleg bøn ?
 2. Jeg var opptatt med mitt skjema, og registrerte bare et utrop fra Fagerlie.
 3. På våre dagers TVrute så man kinesiske artister som ofte skottet opp på en tilskyende himmel idet de med bekymrede utrop, på bønders vis, avga værmeldinger.
 4. 1833specien fra samme regent er heller ikke å forakte, med utrop på 14 000 kroner.
 5. Av 87 norske speciedalere på auksjonen står Frederik IIIs speciedaler fra 1652 notert med høyeste utrop på 16 000 kroner.
 6. Begeistrede utrop fra alle vi snakket med under besøket på Jeløy Kurs og Konferansesenter.
 7. Christian IVs berømte kroningsdaler 1596 er med, i utrop 25 000 kroner, samt portrettspeciedalere fra så å si samtlige danske konger fra Christian II og frem til Christian IX.
 8. Christian IVs berømte kroningsdaler fra 1596 gikk for 40 500, efter utrop på 25 000 kroner.
 9. Den berømte norske speciedaler Carl XIV Johan 1826 med M er også med og får utrop 18 000 kroner.
 10. Den innledes med et lite utrop
 11. Disse ble solgt for 182 812 kroner, efter utrop på 90 000 kroner.
 12. Ellers bør nevnes 1833specien fra samme regent med utrop 14 000 og den uhyre sjeldne 1 / 2specien 1865 med utrop 40 000 kroner.
 13. En liten konvolutt med firestripe fireshilling våpen, sendt fra Sogndal til USA, via Hamburg, hadde utrop på 7000 kroner, men ble klubbet for 24 000 kroner.
 14. En skillingsmynt fra Christian III, 1537, fra en jordfunnen myntskatt i Fana, ble solgt for 21 000 kroner etter utrop på 10 000 kroner.
 15. Høyeste utbud får her en 1 / 2portugaløser, et avslag i gull til 5 dukaters vekt, preget 1659, med utrop 90 000 kroner.
 16. Høyeste utrop er notert for Carl 15.mynter fra 1861, til 90 000 kroner.
 17. Jeg kom med et utrop, men vi hverken hørte eller så noe mer til ham, sier Arne Fagerlie.
 18. Med utrop på 16 000 kroner fikk mynten et tilslag på i overkant av 33 000 kroner.
 19. Misnøye med de tause stortingsveggene kom til uttrykk med utrop som svikere, har dere propper i ørene, eller ? o.l.
 20. Og med fingre i ørene og begeistrede utrop fikk de sivile et lite innblikk i hva det vil si å leke krig, som øvelse for en eventuell virkelig aksjon.
 21. Samlet utrop blir på 1,5 millioner kroner, med toppriser på 90 000 kroner for uhyre sjeldne norske og danske objekter.
 22. Seksstripen har et utrop på 150 000 kroner.
 23. Til høyre 1 / 2 portugaløser, Danmark 1659 i gull, med utrop 90 000 kroner.
 24. Utrop 120 000 kroner på kommende Germetenauksjon.
 25. Aud Schønemann er heller ikke av de høyrøstede, hun kommer bare med fornøyde utrop hver gang hun finner det riktige ordet.
 26. Beundrende utrop når han trykker et sted under kneet, og får leggen til å svinge frem og tilbake.
 27. Det var applaus og husker du og utrop av glede og fnis blandt motejournalistene eftersom oppvisningen skred frem.
 28. Det var ikke tilløp til kaos eller sinte utrop fra passasjerer som fikk beskjed om at flyavgangen deres var innstilt.
 29. Disse og et par større bilder i en påtrengende kraftig, plakat aktig stil fungerer som befriende utrop, en slags visuelle primalskrik.
 30. Disse og et par større bilder i en påtrengende kraftig, plakataktig stil fungerer som befriende utrop, en slags visuelle primalskrik.
Results found in Swedish dictionary
sweutrop
engröst [n]: exclamation, outcry
norröst [n]: utrop
sparöst [n]: exclamación [f]
Derived terms:utropa, utrops-, utropstecken, utropad
Similar words:
sweutropa
norutfor
sweutlopp
sweutom
sweutopi
sweutropad
sweutrops-
Your last searches:
 1. utropLast searches

# NAL Term
1 Flag skitig
2 Flag sikt
3 Flag risa
4 Flag let in
5 Flag midt
6 Flag för
7 Flag kode
8 Flag madman
9 Flag assignee
10 Flag døddrukken
11 Flag ljumt
12 Flag for one thing
13 Flag obefogad
14 Flag mule
15 Flag stigande
16 Flag menstruasjon
17 Flag ara
18 Flag tuppe til

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1882 - seconds.

mobiltelefon