logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utroskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutroskap
engconditions [n]: infidelity
illojalitet [n]: disloyalty, faithlessness, unfaithfulness
spaconditions [n]: infidelidad [f]
illojalitet [n]: deslealtad [f], infidelidad [f]
sweconditions [n]: otrohet
Synonyms:bedrag, bedrageri, bløff, bondefangeri, dobbeltspill, falskneri, falsum, forfalskning, forræderi, fusk, humbug, intrige, juks, kjeltringstrek, komediespill, køpenickade, lureri, løgn, narreri, revestrek, snylteri, snylting, snyting, svindel, uredelighet
Example:
 1. Små sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
 2. Utroskap er en film for det voksent reflekterende sinn, den er langsom og lidenskapelig, uten at dette synes på overflaten, den er dempet til det uselgelige.
 3. Utroskap handler om det tittelen forteller, men også om gammelt vennskap og overveldende problemer som kan velte et slikt, hvis man da ikke er modent saktmodig, tålmodig og svært glad i.
 4. Utroskap vil nok kjede mange, for andre blir den et dvelende brudd med en hastig tid.
 5. Bruker man samlivet bare som en sosial ramme, kan utroskap kanskje lettere godtas.
 6. Er det fadderne som er regnet som fornærmede, er det begått en lovanvendelsesfeil, sa Meltvedt og la ned påstand om at statsavdokatens anke ble forkastet, og at lagmannsrettens dom av Rosenlind for utroskap ble opphevet.
 7. Hva med psykisk eller følelsesmessig utroskap ?
 8. Partene avgjør selv hva som er utroskap.
 9. Rent umiddelbart forbinder jeg utroskap med det å bryte tillit.
 10. Synet på utroskap kan plasseres på en skala fra et liberalt, som godtar at utroskap normalt vil forekomme i langvarige samlivsforhold, til et strengt fordømmende og absolutt forbud.
 11. Utroskap er egoisme !
 12. 55åringen er tiltalt for å ha påført sin bank et tap på vel åtte millioner kroner ved grov utroskap.
 13. Barnefondets tidligere revisor, Odd Rosenlind, ble funnet skyldig i et mindre punkt om utroskap, men forøvrig frifunnet for alle de øvrige punkter som hadde med hans revisorforhold i barnefondet å gjøre.
 14. Barnefondets tidligere revisor, Odd Rosenlind, ble funnet skyldig i utroskap, men ellers frifunnet.
 15. Bobestyrerne for Johan Rekstens konkursbo, høyesterettsadvokatene Jens Kr. Thune og Kristian Roll, har innberettet til Riksadvokaten at Reksten efter bostyrets mening har vist grov økonomisk utroskap, eventuelt begått grovt underslag av 1,5 millioner kroner av statlige midler.
 16. Bostyret henleder Riksadvokatens oppmerksomhet spesielt på straffelovens paragraf 276 grov utroskap - og paragraf 256 - grovt underslag.
 17. Byretten fant imidlertid at de ikke kunne dømmes for bedrageri og dømte dem i stedet til henholdsvis to og halvannet års fengsel for utroskap for ca. to millioner kroner.
 18. Både kidnapping, utroskap, skandaler og intriger er ingredienser i denne serien, som har et usedvanlig farverikt personregister, anført av den nevrotiske og godtroende Jessica Tate.
 19. Den 37årige Oslokvinnen som sier dette er ikke et øyeblikk i tvil om hva hun mener om utroskap.
 20. Den 55 år gamle banksjefen som er tiltalt for å ha påført Naustdal Sparebank et tap på 8,3 millioner kroner ved grov utroskap, nektet seg straffskyldig da saken mot ham kom opp for Sunnfjord herredsrett mandag.
 21. Den tidligere leder av Nordisk Barnefond, Helge Nordahl, ble i Eidsivating lagmannsrett igår blankt frifunnet for grov økonomisk utroskap og underslag.
 22. Den tidligere leder av Nordisk Barnefond, pastor Helge Nordahl, har gjennom sin advokat fremmet krav om erstatning fra det offentlige efter at han for kort tid siden ble frifunnet for grov økonomisk utroskap og underslag i lagmannsretten.
 23. Den tidligere revisor for Nordisk Barnefond, Odd Rosenlind, ble i Eidsivating lagmannsrett i Sarpsborg torsdag eftermiddag dømt til fengsel i 45 dager for økonomisk utroskap.
 24. Det er ikke riktig at avdelingssjefen ble permittert fordi han har gjort seg skyldig i grov utroskap mot NAF.
 25. Det er imidlertid klart at alkoholisme, narkomani, store psykiske problemer, nært forhold til personer fra land med andre samfunnssystemer eller for eksempel en økonomi som er så anstrengt at den kan friste til utroskap, vil spille inn.
 26. Det er sannsynlig at statsadvokaten vil tiltale Nordahl og Rosenlind for utroskap for det samme beløp de ble dømt for i byretten.
 27. Det er to år siden Nordahl ble dømt for økonomisk utroskap for mellom to og tre millioner kroner.
 28. Det finske stykket er så fullt av tragedier : voldtekt, uønsket svangerskap, utroskap, vold og mord og selvmord - at vi finner å måtte melde pass hvis det er tale om et dramatisk komposisjonsarbeide.
 29. Det var sjelden man snakket om utroskap lenger.
 30. Dommen i Eidsivating lagmannsrett, der Nordisk Barnefonds tidligere leder ble blankt frifunnet for grov økonomisk utroskap og underslag, bør være et tankekors for oss alle.
Similar words:
sweutforska
sweutrop
sweutropa
sweutropad
sweutrota
sweutrusta
sweutrustad
Your last searches:
 1. utroskapLast searches

# NAL Term
1 Flag fåmannsvelde
2 Flag literacy
3 Flag kaldt
4 Flag acentuar
5 Flag emissær
6 Flag reservdel
7 Flag autoklavere
8 Flag efterfölja
9 Flag impasible
10 Flag slang
11 Flag fastsnörd
12 Flag utbud
13 Flag talent
14 Flag haubitser
15 Flag forstilt
16 Flag ekspektanse
17 Flag bråne
18 Flag ridículo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2469 - seconds.

mobiltelefon