logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utrygg:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutrygg
engtvil [a]: precarious
spatvil [a]: precario, incierto
swetvil [a]: otrygg
Synonyms:
 1. angstfull, beklemt, bekymret, bekymringsfull, engstelig, engstende, forknytt, forpint, forskrekket, forskremt, foruroliget, fryktsom, lettskremt, motløs, nervøs, oppjaget, opprørt, rastløs, redd, skremt, skvetten, sky, timid, urolig
 2. blottstilt, i faresonen, i glasshus, i skuddlinja, svak, trengt, truet, ubeskyttet, usikker, utsatt
Example:
 1. Forbrukeren skal stå syk og ydmyk med luen i hånden, sa Gundersen, som mente at noen hver kan ha grunn til å føle seg utrygg hvis helsen skulle svikte.
 2. Man kan for eksempel gå løs på konflikten med å si at dette gjør meg utrygg, sier DueØdegaard.
 3. Mannen som voldtar er ofte usikker, utrygg, rådvill i sin identitet som mann.
 4. Veien mellom vårt hovedsenter, Torit, og de to nevnte byene har vært temmelig utrygg, og den siste tiden har vi kjørt med politieskorte.
 5. Vi bør heller ikke glemme barn som bor trangt og mangler en skikkelig lekeplass eller de som har en utrygg lekeplass på grunn av trafikken.
 6. Da oppnås det motsatte av det som var tilsiktet, og freden blir utrygg, sa Stray.
 7. Dersom en sjømann idag ikke ønsker å følge fartøyet inn i et krigsområde eller til en havn som på annen måte er utrygg, kan vedkommende mønstre av.
 8. Dessuten skaper biler en utrygg situasjon for barn.
 9. Det er derfor ikke underlig at man føler seg utrygg på hva Høyre og Ap. kan komme til å bestemme seg for fremover.
 10. Det er ikke muligheter for annet arbeide enn nettopp i nøkkelbedriften som ofte står på utrygg grunn.
 11. Det er sannsynligvis riktig at det er forskjellige løsrevne uttalelser i forbindelse med driftsplanen av 1981 som har fått advokat Getz til å frykte for at alle de store furuene i Kongeskogen nå kommer til å gå en utrygg fremtid i møte.
 12. Det tre sider lange dokumentet er en felles fornyelse av de syv lands forpliktelser til å føre de demokratiske tradisjoner videre i en utrygg verden.
 13. En annen ting man skal se opp for iår er isen som begynner å bli utrygg, sier Faarlund.
 14. JURK belager seg dermed på en utrygg tilværelse også neste år.
 15. Liverpool hadde en utrygg 10ledelse å gå på efter oppgjøret på Anfield.
 16. Med solid støtte fra SydAfrika klarer opprørsbevegelsen RNM å gjøre situasjonen utrygg i store deler av landet gjennom plyndringstokter og sabotasjeaksjoner.
 17. Men vi er en del av en utrygg verden.
 18. Men vårt personells sikkerhet går foran alt annet, og blir situasjonen for utrygg, blir det øyeblikkelig evakuering, sier han.
 19. Norden blir ikke mer utrygg ved det.
 20. Ofte feilvurderes barnet som utrygg.
 21. Og det er vanskeligere for en som føler seg utrygg.
 22. Og en utrygg fotballspiller er en dårlig fotballspiller, konstaterer Bengtsson.
 23. Pasienten på sin side skulle oppfordres til å kontakte samme sykepleier hvis han føler seg utrygg på noe.
 24. Politiet er klar over situasjonen, men sier at Stockholm ikke er en spesielt utrygg by å ferdes i på kveldstid så lenge man unngår visse strøk i sentrum som er bortimot folketomme efter normal arbeidstid.
 25. Selv USA, det sterkeste land i verden, er blitt mer og mer utrygg for hvert tiår som er gått.
 26. Selv om antall dødsulykker har gått ned, er passasjertilværelsen blir mer utrygg.
 27. Vi blir ikke mer utrygg fordi om vi sier nei til atomvåpen.
 28. Selv om situasjonen ennå kan være utrygg, er det ønskelig av hensyn til den norske UNIFILstyrken at ambassaden gjenåpnes, sier Paust.
 29. Derfor hviler også vårt velferdssamfunn på utrygg grunn.
Similar words:
norutlegg
sweutrota
sweutlysa
norutdrag
sweutbyta
norutbygge
norutby
Your last searches:
 1. utryggLast searches

# NAL Term
1 Flag disguise
2 Flag screen test
3 Flag cortacéspedes
4 Flag wild boar
5 Flag compensado
6 Flag sit-up
7 Flag omväg
8 Flag solo
9 Flag choice food
10 Flag dödstyst
11 Flag casanova
12 Flag potash
13 Flag grandnevø
14 Flag låta påskina
15 Flag besuquearse
16 Flag smocking
17 Flag ozelot
18 Flag scarlatina

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 793 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3788 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 915 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1583 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4434 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5325 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5649 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4736 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5299 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9420 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1566 - seconds.

mobiltelefon