logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uttalt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noruttalt
engforklart [a]: avowed, openly declared, frankly acknowledged
spaforklart [a]: declarado, abierto
sweforklart [a]: uttalad
Synonyms:
 1. tydelig
 2. sterk, skarp, atskillig, merkbar, utpreget, framtredende, stor, påtagelig, påfallende
 3. utmerket
 4. påstått
Example:
 1. Aldri mer lagtempo har Morten Sæther og Hans Petter Ødegård uttalt.
 2. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, har uttalt at budsjettlekkasjene denne gang har et større omfang enn tidligere.
 3. Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
 4. Økt rettssikkerhe har vært en uttalt målsetning.
 5. En talsmann for regjeringen i Uganda har uttalt at 15 000 mennesker er glitt drept i politiske eller stammeuroligheter i landet på de fire årene som er gått siden Milton Obote kom tilbake til makten.
 6. Sjefen for USAs sydlige militærkommando har i en Kongresskomite uttalt at Mexico har det mest korrupte regime og samfunn i MellomAmerika.
 7. En nicaraguansk toppleder har på et lukket møte uttalt at det absolutt ikke ville være aktuelt med valg i november dersom sandinistene ikke var blitt utsatt for press fra USAstøttede opprørere, fremgår det av et dokument som er kommet UPI i hende.
 8. Alle ser eldre ut med årene, bare ikke Cary Grant, har hans partner fra mange filmer, Grace Kelly, en gang uttalt.
 9. Av de 11 500 sakene som kommisjonen har hatt siden 1953, er det bare ca. 350 som er kommet så langt at kommisjonen har uttalt seg om menneskerettighetene er krenket eller ikke, påpeker Nielsen.
 10. Blakstad, Dikemark og Gaustad - er alle så store at de har behov for egne spesialenheter for pasienter med uttalt voldsproblematikk, mener stadsfysikus Fredrik Mellbye i Oslo.
 11. Charta har uttalt seg om fredsspørsmålet flere ganger.
 12. De har tidligere uttalt Deres skepsis til litteraturverksteder og seminarer.
 13. Den overlevende fra havariet, Svein Engevik, skal ha uttalt at det kom et fartøy tett forbi da de tre som ble funnet, lå i sjøen og ventet på hjelp.
 14. Den politiske ledelse i Bistandsdepartementet har jo tidligere uttalt at man ønsker å vurdere menneskerettssituasjonen i landet, sier informasjonssekretær Tornås.
 15. Det er feilaktige prognoser som ligger til grunn for den offensiv enkelte politikere nå gjør for å flytte grensen mot Marka, ble det uttalt på møtet mellom politikere og bydelen.
 16. Det er forøvrig interessant å merke seg at Statoil i andre sammenhenger gjentatte ganger har uttalt tilfredshet med det høye produksjonsvolumet på Statfjord, poengterte Smith.
 17. Det er med en viss forbauselse vi leser at finansrådmannen har uttalt at han anser at konsekvensene vil bli små og at de ikke i særlig grad vil berøre de svake befolkningsgrupper, sier formannen i Oslo idrettskrets, Petter Ludvigsen.
 18. Det er slike overraskelser en kan oppleve en mandag morgen, du slår på radioen og hører fortalt at kommunalministeren har uttalt seg mot streikeretten.
 19. Du har ofte uttalt deg fritt - altfor fritt - om karrierejegere innenfor teatret.
 20. Flere organer i partiet og Unge Høyre har den siste tiden uttalt seg mot obligatorisk skriftlig sidemål.
 21. Forsvarets overkommando har uttalt at soldatene ikke bør dimmiteres mer enn to uker før tiden for å gå inn i en sivil jobb.
 22. Hvis barnet har et uttalt ønske om å bo hos den ene av foreldrene, spør jeg hvorfor og vurderer begrunnelsen.
 23. I Norge bor de i hus hvor sengene svever under taket, skal presidenten ha uttalt efter hjemkomsten.
 24. I en årrekke har det vært en uttalt målsetning fra olympiske arrangører at gigantomanien skal bekjempes, likevel har lekene bare est og est.
 25. I fengsel går jeg heller ikke uten å være iført lenker, skal Lucys eier ha uttalt en gang.
 26. Jeg beklager at den fremste opposisjonsgruppen i Nicaragua har uttalt at de vil boikotte valget i november.
 27. Jeg har ikke uttalt meg tilfreds om Statoils orientering til Regjeringen i forbindelse med selskapets siste oljeprisjustering.
 28. Jeg har selv ikke noe inntrykk av at jeg sitter på oppsigelse, sa utenriksminister Stray som medgikk at han først efterpå ble klar over at han hadde uttalt seg på en slik måte at det kunne misforstås hvis man ser på en enkelt setning løsrevet fra resten av hans resonnement om at Norge tar avstand fra hvilket som helst land som minelegger andre lands kyster eller internasjonalt farvann.
 29. Jeg vet jeg har uttalt det før, men nå er det definitivt Aldri mer lagtempo, sier Morten Sæther.
 30. Kristelig Folkeparti holder fast på sin tidligere sentrumspolitikk med sosial profil, har Høybråten uttalt til Aftenposten.
Similar words:
sweuttal
sweuttala
norutall
norutdelt
norutfall
norutfart
norutkant
Your last searches:
 1. uttaltLast searches

# NAL Term
1 Flag proprietor
2 Flag completing
3 Flag pareja
4 Flag östrogen
5 Flag lekestue
6 Flag korn
7 Flag nombre propio
8 Flag comisar
9 Flag förakt
10 Flag perform
11 Flag handbagage
12 Flag unappreciated
13 Flag kurva
14 Flag uppvisa
15 Flag tygging
16 Flag skeppslast
17 Flag sinnelag
18 Flag supkalas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 130 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 281 0 2022-10-17 23:14:50
röja 928 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2111 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7317 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1883 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6209 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1670 - seconds.

mobiltelefon