logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utvalgt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norutvalgt
enggeneral [?]: selected
spageneral [?]: seleccionados
swegeneral [?]: valda
Synonyms:attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, i tillegg, oven i kjøpet, overflod, overskytende, overtallig, på kjøpet, på varastyre, spesiell, særdeles, særlig, til overs, tillegg, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, uvanlig, ytterligere
Example:
 1. Mitt liv, ditt liv heter hørespillet som er utvalgt som Norges bidrag til konkurransen om Prix Italia.
 2. På skïturene som Skiforeningen legger opp i samarbeide med Aftenposten, følger ellers en utvalgt trase, men Kikutstua kan angripes fra mange kanter.
 3. For ham fremstår hun i sin mystiske fromhet som en utvalgt som Gud åpenbarer seg gjennom.
 4. Hestene vi har her, er spesielt utvalgt av meg, fortsetter Hamre.
 5. Ja, de minste, fra seks år og oppover, er også utvalgt blant mange, mange interesserte, og det har nok vært enkelte tunge stunder da jeg måtte forklare foreldrene at det ikke var nok med interesse og entusiasme.
 6. AMagasinet bringer her et kort utdrag, utvalgt og oversatt av Milada Blekastad.
 7. Adgang bare for dem som blir spesielt utvalgt til å arbeide i eksperimentsonen.
 8. Barn fra hjem med vanskelige sosiale eller økonomiske forhold kommer også blant de første som blir utvalgt.
 9. Da Komponistforeningen startet en høykvalitets LPserie i 1959, ble Irgens Jensens Passacaglia utvalgt.
 10. De 1015 deltagere det i første omgang er tale om, vil bli tilbudt arbeide i en utvalgt Tennecobedrift i USA i 1218 måneder.
 11. De graderte dokumentene Arne Treholt hadde i sin mappe da han ble arrestert på Fornebu, bærer preg av å være tilfeldig sammensatt og ikke spesielt utvalgt for en eventuell overlevering til KGB.
 12. De graderte papirene Arne Treholt hadde i sin veske ved arrestasjonen, var tilfeldig sammensatt og neppe spesielt utvalgt for KGB, sier kilder til Aftenposten.
 13. De kommer til uttrykk gjennom en stor in tervjuundersøkelse, basert på tildels inngående samtaler med 257 mødre med fireåringer i Oslo, representativt utvalgt av Statistisk Sentralbyrå.
 14. De menneskeskarer som var blitt utvalgt og transportert inn til sentrum for å agere sørgende utgjorde alt en lang kø som snodde seg fra Pusjkinplassen nedover Pusjkingaten.
 15. Den ble møtt med taktfaste rop fra en utvalgt velkomstkomite på 200300 skolebarn og arbeidere med flere nicaraguanske ministre og juntaens toppmann Daniel Ortega i spissen.
 16. Den mener at de tre norske gruppene som er utvalgt, har gjort spennende forsøk på å bruke det almenmenneskelige stoff som ligger i eventyr, til å ta opp temaer som må ha interesse for barn og ungdom i samfunnet idag.
 17. Den overordnede ide om Samson som særlig utvalgt og innviet blekner i forhold til Beskows frie tankespinn omkring skikkelsen.
 18. Den utgjør en særskatt, pålagt en utvalgt gruppe.
 19. Denne tjeneste er av Berlinpolitiet vurdert høyt, og de som utfører tjenesten har en høyere grad enn normalt, de er minst 40 år, er spesielt utvalgt og har gjennomgått spesiell opplæring.
 20. Det er riktignok ukjent hvem som ble utvalgt til å delta i meningsmålingen, men det offisielle resultat var i hvertfall at 50 prosent ga Urban negative karakterer og 44 prosent positive.
 21. Det skal god journalistikk og omhyggelig utvalgt musikk som skal være varemerket for regionsendingene.
 22. Det startet med langtidsstudier på tre grupper av pasienter, 3040 år gamle, utvalgt på grunnlag av deres kliniske, fysiologiske og biokjemiske tilstand.
 23. Det var en opplevelse å sitte ute i tropenatten og se de nydeligste kunstverk bli fremført - akkompagnert av et 30 manns orkester med spesielt utvalgt musikk.
 24. Det var programmet med de moderne ballettene som ble utvalgt til forestillingen med kongelige gjester, skjønt de to andre programmene utvilsomt har mer karakter av fest, og vel gir et frodigere bilde av disse dansernes stil og styrke.
 25. Dette betrodde denne ordets stakanovarbeider en utvalgt forsamling som møttes i Bryggeriforeningens lokaler igår, for å hylde ham i anledning tildelingen av Ølhunden for 1984.
 26. Du er utvalgt !
 27. Efter bedømmelse foretatt av en forsterket komite, under full anonymitet, ble modeller laget av Raphael Maklouf utvalgt som de mest lovende.
 28. Elevene blir derfor omhyggelig utvalgt av en komite, som tar utgangspunkt i de arbeider eleven fremlegger.
 29. En svensk kunstkritiker, Mats Arvidsson, har riktignok utvalgt verkene og kunstnerne til mønstringen, og han skriver interessant informerende i en gedigen tresproglig katalog.
 30. Farvesprakende fristelser i retning av fruktige små retter og kresent utvalgt bakverk fikk oss alle til å virke som sultene små hundehvalper ved duften av friterte frikadeller.
Similar words:
norutall
norutdelt
norutfall
norutfalle
norutfart
norutgang
noruthaler
Your last searches:
 1. utvalgtLast searches

# NAL Term
1 Flag pol-
2 Flag ekskresjon
3 Flag career
4 Flag barrage
5 Flag kikker
6 Flag monument
7 Flag omnivorous
8 Flag cámara de oxígeno
9 Flag svart marked
10 Flag asfixiante
11 Flag reactivate
12 Flag flerspråklig
13 Flag fashionable
14 Flag lager
15 Flag sölig
16 Flag execrate
17 Flag appointee
18 Flag fingerbøl

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2501 - seconds.

mobiltelefon