logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utvetydelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutvetydelig
enggeneral [a]: unambiguous, not ambiguous, unequivocal
forbedring [a]: definite
sikkerhet [a]: unequivocal [formal]
forklaring [a]: definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
betydelse [a]: univocal, unequivocal, unambiguous
spageneral [a]: inequívoco, claro
forbedring [a]: definido
sikkerhet [a]: inequívoco
forklaring [a]: explícito, inequívoco, preciso, exacto, claro
betydelse [a]: unívoco, inequívoco, claro
swegeneral [a]: otvetydig
Synonyms:
  1. helt, presis, fullkommen, fullkommelig, total, eksakt, uvilkårlig, definitiv, definitivt, utvilsomt, sikkert, selvsagt, virkelig
  2. bestemt, absolutt, sluttlig, sluttgyldig
  3. utpreget, skarp, tydelig
  4. åpenbar, nøktern, beredt, ferdig, rede
  5. egentlig, faktisk, feilfri, adekvat, sant, sann, rett, autentisk, tilbørlig, sannhetsmessig, ekte, riktig, korrekt
  6. forvisset, uomtvistelig, usviktelig, overbevist, pålitelig, trygg, tilforlatelig, viss
  7. konkret, markant, uttrykkelig, rak, begripelig, distinkt, eksplisitt, klar, påfallende
Example:
  1. Han henviser bl.a. til radioinnspillinger og til jagerflyets såkalte svarte boks, som han mener helt utvetydelig fastslår at noen krenkelse aldri har funnet sted.
  2. Men sier likevel et utvetydelig ja til NATO og NATOs atomvåpen.
Similar words:
norutekkelig
norutemmelig
norutenkelig
norutholdelig
norutilstedelig
norutjenelig
norutålelig
Your last searches:
  1. utvetydeligLast searches

# NAL Term
1 Flag lettkokt
2 Flag aktor
3 Flag skendrabbning
4 Flag insensibilización
5 Flag kloakkledning
6 Flag trekonstruksjon
7 Flag bloddrypande
8 Flag sin acontecimientos notables
9 Flag logo
10 Flag ödla
11 Flag isse
12 Flag databas
13 Flag vinaigrette
14 Flag delegera
15 Flag Postgirot
16 Flag acto
17 Flag grubby
18 Flag not expedient

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1995 - seconds.

mobiltelefon