logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utvetydelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutvetydelig
enggeneral [a]: unambiguous, not ambiguous, unequivocal
forbedring [a]: definite
sikkerhet [a]: unequivocal [formal]
forklaring [a]: definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
betydelse [a]: univocal, unequivocal, unambiguous
spageneral [a]: inequívoco, claro
forbedring [a]: definido
sikkerhet [a]: inequívoco
forklaring [a]: explícito, inequívoco, preciso, exacto, claro
betydelse [a]: unívoco, inequívoco, claro
swegeneral [a]: otvetydig
Synonyms:
  1. helt, presis, fullkommen, fullkommelig, total, eksakt, uvilkårlig, definitiv, definitivt, utvilsomt, sikkert, selvsagt, virkelig
  2. bestemt, absolutt, sluttlig, sluttgyldig
  3. utpreget, skarp, tydelig
  4. åpenbar, nøktern, beredt, ferdig, rede
  5. egentlig, faktisk, feilfri, adekvat, sant, sann, rett, autentisk, tilbørlig, sannhetsmessig, ekte, riktig, korrekt
  6. forvisset, uomtvistelig, usviktelig, overbevist, pålitelig, trygg, tilforlatelig, viss
  7. konkret, markant, uttrykkelig, rak, begripelig, distinkt, eksplisitt, klar, påfallende
Example:
  1. Han henviser bl.a. til radioinnspillinger og til jagerflyets såkalte svarte boks, som han mener helt utvetydelig fastslår at noen krenkelse aldri har funnet sted.
  2. Men sier likevel et utvetydelig ja til NATO og NATOs atomvåpen.
Similar words:
norutekkelig
norutemmelig
norutenkelig
norutholdelig
norutilstedelig
norutjenelig
norutålelig
Your last searches:
  1. utvetydeligLast searches

# NAL Term
1 Flag fiks
2 Flag huella
3 Flag vem vet
4 Flag allitterera
5 Flag belyst
6 Flag cloud
7 Flag enaltecer
8 Flag test
9 Flag slå i
10 Flag etterretning
11 Flag olímpico
12 Flag overveidende
13 Flag admire
14 Flag agglomerate
15 Flag get away
16 Flag ling
17 Flag landningsplats
18 Flag crochet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1913 - seconds.

mobiltelefon