logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utvikle:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutvikle
enggeneral [v]: develop, evolve
talang [v]: develop
muskler [v]: develop
kunnskap [v]: expand
spageneral [v]: desarrollar, evolucionar
talang [v]: desarrollar
muskler [v]: desarrollar
kunnskap [v]: ampliar
swegeneral [v]: utveckla
Synonyms:
 1. adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, videreutvikle, øke verdien
 2. belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide
Derived terms:høyt utviklet, uutviklet, underutviklet, underutviklet land, utvikle sin styrke, utviklende, utvikles til, overutvikle, videreutvikle, utvikle seg, utviklet, utvikler, systemutvikler
Anagrams:vikle ut
Example:
 1. Sannsynligvis hver forsker vil utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 2. Sannsynligvis hver forsker skal utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 3. I løpet av prosjektperioden forskeren vil utvikle analytiske teknikker.
 4. I løpet av prosjektet forskeren vil utvikle analytiske teknikker.
 5. Å oppmuntre et barn til idrett og fysisk aktivitet er en god måte å hjelpe dem til å utvikle sunne aktivitetsvaner som kan vare livet ut.
 6. Handel hjelper landene til å utvikle seg.
Similar words:
norutdele
norutfalle
noruthvilt
norutkikk
sweutkik
sweutrikes
sweutsikt
Your last searches:
 1. utvikle


Utvikle was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) utvikle
Gerundio: utviklende
Past participle: utviklet
Indikative
1. Present
 • jeg
  utvikler
 • du
  utvikler
 • han
  utvikler
 • vi
  utvikler
 • dere
  utvikler
 • de
  utvikler
8. Perfect
 • jeg
  har utviklet
 • du
  har utviklet
 • han
  har utviklet
 • vi
  har utviklet
 • dere
  har utviklet
 • de
  har utviklet
2. Imperfect
 • jeg
  utviklet
 • du
  utviklet
 • han
  utviklet
 • vi
  utviklet
 • dere
  utviklet
 • de
  utviklet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde utviklet
 • du
  hadde utviklet
 • han
  hadde utviklet
 • vi
  hadde utviklet
 • dere
  hadde utviklet
 • de
  hadde utviklet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal utvikle
 • du
  vil/skal utvikle
 • han
  vil/skal utvikle
 • vi
  vil/skal utvikle
 • dere
  vil/skal utvikle
 • de
  vil/skal utvikle
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha utviklet
 • du
  vil/skal ha utviklet
 • han
  vil/skal ha utviklet
 • vi
  vil/skal ha utviklet
 • dere
  vil/skal ha utviklet
 • de
  vil/skal ha utviklet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle utvikle
 • du
  ville/skulle utvikle
 • han
  ville/skulle utvikle
 • vi
  ville/skulle utvikle
 • dere
  ville/skulle utvikle
 • de
  ville/skulle utvikle
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha utviklet
 • du
  ville/skulle ha utviklet
 • han
  ville/skulle ha utviklet
 • vi
  ville/skulle ha utviklet
 • dere
  ville/skulle ha utviklet
 • de
  ville/skulle ha utviklet
Imperative
Affirmative
 • du
  utvikl!
 • vi
  La oss utvikle!
 • dere
  utvikl!
Negative
 • du
  ikke utvikl! (utvikl ikke)!
 • dere
  ikke utvikl! (utvikl ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag neon
2 Flag vara de medir
3 Flag accrue
4 Flag discernment
5 Flag talón
6 Flag plocka ut
7 Flag acné
8 Flag bombardero
9 Flag byge
10 Flag vigorously
11 Flag sataniskt
12 Flag hålla vakt
13 Flag kiosk
14 Flag iskylt
15 Flag for a short time
16 Flag unconscious
17 Flag trastornar
18 Flag muchísimas gracias

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2317 - seconds.

mobiltelefon