logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utvilsomt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutvilsomt
engabsolutt [a]: absolute, indubitable, unquestionable, emphatic
sikkerhet [o]: doubtless, unquestionably, undoubtedly, decidedly, clearly, obviously, evidently
utenfor all tvil [o]: beyond question, beyond doubt, beyond a shadow of a doubt, without question, past dispute, beyond dispute
overtalelse [o]: undoubtedly, absolutely, certainly, positively, surely, undeniably, unquestionably, without a doubt, easily, by all means, definitely, assuredly, of course, doubtlessly, obviously
sannhet [o]: decidedly, decisively
spaabsolutt [a]: absoluto, indudable, indiscutible
sikkerhet [o]: sin duda, a no dudarlo, indudablemente, claramente, obviamente, evidentemente
utenfor all tvil [o]: fuera de duda, indudablemente
overtalelse [o]: indudablemente, absolutamente, decididamente, ciertamente, sin duda alguna, por supuesto, desde luego, naturalmente, sin duda
sannhet [o]: decididamente, decisivamente
sweabsolutt [a]: otvivelaktig
sikkerhet [o]: otvivelaktigt
Synonyms:
  1. distinkt, given, standhaftig, definitiv, ettertrykkelig, fastsatt, urokkelig, krevende, sikker, besluttsom
  2. udiskutabel, ufornektelig, uimotsigbar
  3. forvisset, uomtvistelig, usviktelig, utvetydelig, overbevist, bestemt, pålitelig, trygg, tilforlatelig, viss
Example:Gjør dere det, vil dere utvilsomt.|Alle ofrene har utvilsomt vært forbrytere.|Som du utvilsomt forstår, så er avviket skapt av systemet-|Og enkelte av dere kan "utvilsomt huske min far,"-|Du har utvilsomt lidd deg gjennom-|Dere konstituerer det som utvilsomt er|Utvilsomt den eneste som ikke brydde seg om noen.|Han er utvilsomt homse, Mr.|Utvilsomt.|Vi er utvilsomt bare bobler.
Similar words:
norutakksom
sweutkikspost
norutillatt
noruthvilt
engutility
sweuteslutet
spautillaje
Your last searches:
  1. utvilsomtLast searches

# NAL Term
1 Flag ability
2 Flag compressedness
3 Flag oppruste
4 Flag financial
5 Flag lære å kjenne
6 Flag oppruste
7 Flag prata bredvid munnen
8 Flag sekkepipe
9 Flag snurrad
10 Flag unødig
11 Flag barnbarn
12 Flag hardkoke
13 Flag slutte å bruke narkotika
14 Flag matador
15 Flag flytte
16 Flag mellom-
17 Flag jordbrukare
18 Flag amme

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1721 - seconds.

mobiltelefon