logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for utvisning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutvisning
englaw [n]: deportation, expulsion
spalaw [n]: deportación [f], destierro [m], expulsión [f]
swelaw [n]: utvisning
Wiki:Utvisning kan bety avgrensning av felt i et allmenningsutnyttende tiltak, men i den vanlige betydningen av ordet betyr det at en person forbys å oppholde seg på området, under straffetrussel. Utvisningsvedtak i Utlendingslovens forstand innebærer at en utlending må reise ut av landet og mister muligheten til å komme tilbake til Norge. Som hovedregel gjelder vedtaket også de øvrige Schengen-landene.
Example:
 1. Botta Skaare åpnet Friskforsvaret faretruende et par ganger, og da gjestene ble rammet av sin første utvisning var det liksom klart for hull i ballongen.
 2. Da Departementet ikke synes å ha reagert mot de sovjetiske mottiltak, er det i Norsk Slavistforbund skapt følelse av at myndighetene godtar SovjetUnionens rett til å erklære norske slavister persona non gratae som mottrekk mot utvisning av sovjetiske diplomater i Norge.
 3. De harde embedsmenn i fremmedpolitiet, som ifølge Johansen var allmektige i forhold til tjenestemennene, valgte å tolke innvandringsregler så strengt som overhodet mulig, og la personlig iver i saken når det gjaldt avvisning og utvisning av jøder.
 4. Ante de ansatte noe om utvisning på forhånd ?
 5. Det er dekning for utvisning også i vårt reglement, men det er ikke overdommer som skal gripe inn mot usportslig opptreden.
 6. Hvis overvåkingspolitiet har rett i at det er et slikt antall sovjetiske agenter ved ambassaden, handelsdelegasjonen eller sovjetiske selskaper, må norske myndigheter reagere med arrestasjon eller utvisning.
 7. På mange måter er vi lettet over at Overvåkingspolitiet har stadfestet sine påstander med en utvisning, men det kom som et sjokk på oss alle at det var vår nye sjef som var uønsket i Norge, fastslår klubbformann Alf Andersen.
 8. Utvisning, roper VIFs Arild Larsen, Furusets Harald Bastiansen i bakgrunnen ser ut som om han venter seg en tur i utvisningsboksen.
 9. Advokat Tore Eriksen konsentrerte seg i stedet om å overbevise retten om at hans klient ikke kom til å forsøke å holde seg skjult for politiet for å unngå utvisning dersom han ble løslatt, men at han ville avvente Justisdepartementets avgjørelse.
 10. Arne Treholt skal i 1971 ha kommet med tilbud til en islandsk FNdelegasjon om å arrangere kampanjer i Skandinavia til støtte for utvisning av amerikanske militære fra Island.
 11. At Geir Myhre fikk tre ganger to minutters utvisning, hører også med til historien.
 12. At såvel Vestli som Langhus satset alt de hadde av krefter, viser at det utmerkede dommerparet Svein Torp / Erik Borglin måtte gi 3 2 minutter utvisning til begge lag, og et rødt kort til Langhus.
 13. Azam Sikandar hadde turistvisum, og det er da helt naturlig at eventuelle gifteplaner blir påskyndet for å unngå utvisning, sier Hans Johansen.
 14. Azam Sikandars som har hatt en sak om oppholdstillatelse i Norge gående den senere tid, må reise tilbake til Pakistan og avvente lagmannsrettens behandling av anken over Oslo byretts dom om utvisning.
 15. Begge har foretatt en gjensidig utvisning av to diplomater.
 16. DET tidligere politbyråmedlem, Dmitrij Poljanskij, som nå er ambassadør i Oslo og fikk seg overrakt protesten og avgjørelsen om utvisning, vet dette.
 17. Da risikrer nemlig innvandringssjefen utvisning og tilbakekallelse av oppholdstillatelse i tenorgruppen.
 18. De ansatte følte seg uthengt og håpet at opplysningene kunne avkreftes eller stadfestes ved en utvisning.
 19. De er også dømt til inndragning av 110 000 kroner som inkluderer smuglervarenes verdi samt toll og avgifter - og utvisning fra Danmark efter endt soning med forbud mot å vise seg i landet før 1. januar 1989.
 20. De to tyskerne ble i slutten av juli dømt til åtte måneders ubetinget fengsel og ti års utvisning av Lycksele tingsrätt.
 21. Den britiske reaksjon var relativt forsiktig, eftersom man unngikk en regelrett utvisning av den nigerianske ambassadør og dermed påfølgende brudd i de diplomatiske forbindelser.
 22. Den solide midtstopperen Le Roux kneskade og Amoros utvisning fem minutter før slutt kan vise seg å bli en Pyrrhusseier, spekulerer LEquipe pessimistisk.
 23. Den største utvisningen av sovjetiske diplomater ifjor var da Frankrike sendte hjem 47 spionmistenkte russere, men det førte ikke til utvisning av noen franskmenn fra Moskva.
 24. Den tidligere landslagsspilleren keeper Bjørn Steive fikk advarsel i 1. omgang og utvisning i 2. omgang, og var meget nær rødt kort for sin oppførsel.
 25. Departementet mener at man bør bygge på de regler man har idag om oppholdstillatelse på ubegrenset tid, og at en slik tillatelse bør gi det samme utvidede vern mot avvisning og utvisning.
 26. Det er nok at politiet sier at det er tale om oppholdsnektelse eller utvisning.
 27. Det fremgår blant annet at slike tvingende samfunnsmessige hensyn kan gi grunnlag for utvisning fra landet.
 28. Det gis et minimum av informasjon i forbindelse med utvisning av utenlandske diplomater, og alle spionsaker føres bak strengt lukkede dører.
 29. Det har aldri vært snakk om utvisning, og saken gjelder et barn som har problemer av en art som ikke lett lar seg mestre i en vanlig skolesituasjon.
 30. Det har tidligere vært vanlig at utvisninger av sovjetiske spiondiplomater er blitt møtt med utvisning av en eller flere diplomater ved det aktuelle lands ambassade i Moskva.
Results found in Swedish dictionary
sweutvisning
englaw [n]: deportation, expulsion
norlaw [n]: utvisning
spalaw [n]: deportación [f], destierro [m], expulsión [f]
Wiki:Utvisning innebär att en stat beslutar att föra ut en person med utländskt medborgarskap från sitt eget territorium. Om personen inte frivilligt lämnar landet får det göras mot personens vilja med poliseskort eller liknande. Ibland kan personer som har permanent uppehållstillstånd få det indraget, i allmänhet på grund av ett begånget brott.
Similar words:
sweutspisning
sweutgivning
sweuttagning
norutjevning
norutglidning
sweutfrysning
sweutdelning
Your last searches:
 1. utvisningLast searches

# NAL Term
1 Flag take possession of
2 Flag hjertegod kvinne
3 Flag doggy
4 Flag tartajear
5 Flag bestå
6 Flag rosin
7 Flag fnissa
8 Flag meritlista
9 Flag skrota ner
10 Flag chupóptero
11 Flag doom
12 Flag såpass
13 Flag doodle
14 Flag tell someone the unvarnished truth
15 Flag donor
16 Flag förbränning till aska
17 Flag hagiography
18 Flag donna

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 472 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3304 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4112 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4287 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3507 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4089 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6846 5 2020-11-28 01:56:27
Guisos 4075 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4760 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7462 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1752 - seconds.

mobiltelefon