logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uvennlighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noruvennlighet
engbehavior [n]: insensitiveness, insensitivity, hardness, callosity
person [n]: unkindness
spabehavior [n]: insensibilidad [f], dureza [f]
person [n]: falta de amabilidad [f]
swebehavior [n]: oartighet
person [n]: ovänlighet
Example:
  1. Vanligvis får vi jo kritikk for uvennlighet og umennesklighet og for å skrive brev uten varme.
  2. Avisreferater fra sentrumsløpet i Oslo der det tydelig kommer frem at hun ble møtt med uvennlighet, mobbing og demonstrasjoner, viser at hun også er iferd med å bli et offer her i Norge og en skyteskive for den frustrasjonen folk flest føler for de politiske og sosiale forhold i SydAfrika.
  3. For vi vet nøyaktig hva vi ville ha ønsket å gjøre hvis vi kanskje hadde møtt uvennlighet og stengte dører der vi kom.
Similar words:
noruvanlighet
noruvennlig
noruverdighet
noruvillighet
noruvanlig
noruventet
Your last searches:
  1. uvennlighetLast searches

# NAL Term
1 Flag depository
2 Flag depositary
3 Flag gruvegass
4 Flag samtykkende
5 Flag deposit
6 Flag gruble
7 Flag deport
8 Flag deploy
9 Flag dependiente
10 Flag depender completamente de
11 Flag depender
12 Flag depend upon
13 Flag depend on
14 Flag denunciar
15 Flag dent
16 Flag vitriolic
17 Flag denseness
18 Flag densamente

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2001 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2397 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2693 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2209 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2819 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4565 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2846 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3331 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5940 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5535 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1768 - seconds.

mobiltelefon