logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uvitenhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noruvitenhet
enggeneral [?]: ignorance
spageneral [?]: la ignorancia
swegeneral [?]: okunnighet
Example:
 1. Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
 2. De sosiale trygder i vestlige industriland har vokst til svære dimensjoner i en tåke av offentlig uvitenhet og utbredte misforståelser, sa Hatland.
 3. Debatten omkring den foreldede lukkeloven og departementets forslag til en ny og mer tidsmessig åpningstidslov, har tydelig røbet stor uvitenhet om hva dagens lukkelov egentlig går ut på.
 4. Det råder fortsatt stor usikkerhet og uvitenhet blant helsepersonell, administrasjonssjefer og sykehuseiere om det ansvar som påhviler dem for å hindre at ulykker opptrer.
 5. Efter mange og lange dager på kommunale kontorer og en kamp mot andres angst og uvitenhet, har det endelig lykkes henne å få både Niklas og Marika integrert i vanlig skole og barnehave, sier Annecke Aas Mortensen.
 6. Er det stor forskjell på et håndlaget, og et fabrikklaget horn spør jeg i min uvitenhet.
 7. Her er mye uvitenhet ute og går.
 8. Hvis min turne har vært et brudd på boikotten, er dette gjort som følge av en musikers uvitenhet, sier han.
 9. Jeg regner med at den manglende avtalen bunner i uvitenhet hos de ansvarlige, men foreløbig er sendingene juridisk ulovlige i henhold til åndsverkloven og til den internasjonale avtale om opphavsrettigheter, sier Strøm.
 10. Og det er vel helst et utslag av uvitenhet når mange ikke tenker over hvilke vanskeligheter disse bommene skaper for oss som må bruke bilen over alt, sa han.
 11. Vennligst unnskyld min uvitenhet.
 12. Å, nei dette er enkelt, sier Egeland, og humrer litt over vår urbane uvitenhet.
 13. Akk ja, vi tilgir dem så gjerne deres uvitenhet igjen.
 14. Amnesty røber total uvitenhet om psykiatri, mener at en mann som var i Komsomol, partiet, studerte m.m. aldri var syk.
 15. Anne Østgaard viser til at mange slutter å amme av uvitenhet ; fordi de tror at melken er for tynn, at den ikke er fullverdig eller at babyen ikke får nok i seg.
 16. Atle Faye, leder i Norsk Målungdom, har nok en gang fått vist sin uvitenhet omkring den landsomfattende elevundersøkelsen Ja - til valgfri skriftlig sidemålsundervisning, senest i Aftenposten 24. februar.
 17. Avstengtheten har i vest ført til uvitenhet om SovjetUnionen, noe som igjen har gjort oss vergeløse overfor sovjetisk propaganda.
 18. Bak en slik fellingstillatelse må det ligge en så høy uvitenhet om jervens adferd at det er all grunn til å gå Viltdirektoratets folk i sømmene.
 19. DERFOR kommer det ikke som noen overraskelse at våre parlamentariske ledere og andre fremtredende politikere under Europabevegelsens seminar siste helg, dokumenterte en blanding av uvitenhet om og manglende interesse for den senere tids forsøk på å blåse nytt liv i Den vesteuropeiske union.
 20. Da han kom hjem til Norge ble han møtt av en holdning som skremte ham like mye - det han kaller den norske uvitenhet.
 21. Det er mye som tyder på at vår uvitenhet om datateknologiens mange muligheter er langt mer skremmende og lammende enn de dårlige produktene vi hittil har konsentrert oss om.
 22. Det har rådet utstrakt uvitenhet om farene for ødeleggelse av drikkevannet nær veier med stor trafikkbelastning.
 23. Det heter der bl.a. at uvitenhet og fordommer i stor grad er bakgrunnen for diskriminering av homofile - og at det derfor er stort behov for et aktivt opplysningsarbeide, først og fremst gjennom skolen og massemediene.
 24. Det jeghar hengt meg opp i i artikkelen, er den totale uvitenhet og innsikt du har i klubbers arbeid.
 25. Det ville derfor være uttrykk for ren uvitenhet nå å reise spørsmålet i en fremstilling av gjeldende rett.
 26. Dette bygger på ren uvitenhet.
 27. Dette kan undertiden bero på uvitenhet eller dumhet, men det kan kanskje vel så ofte ha sin bakgrunn i en moralsk holdning, som i og for seg slett ikke er fordømmelsesverdig.
 28. Dypt religiøs var hun, men meldte seg ut av statskirken, denne mennenes høyborg, som forbrøt seg mot kvinnen ved å holde henne nede i uvitenhet og umyndighet.
 29. En form for kulturellsproglig Frankrikeskrekk i Norge og en fransk velvillig uvitenhet og mangel på interesse for Norge har tradisjonelt preget handelsog industriforbindelsene mellom de to land.
 30. En stor del av nøden blant kvinner skyldes ikke minst uvitenhet og at gamle tradisjoner, som barnearbeide, opprettholdes, selv om det egentlig er forbudt.
Similar words:
noruvitende
noruventet
noruvisshet
noruvillighet
noruvanlighet
noruvasket
noruvenn
Your last searches:
 1. uvitenhetLast searches

# NAL Term
1 Flag glömma
2 Flag drama
3 Flag porr
4 Flag sagobok
5 Flag halvsova
6 Flag tjukne
7 Flag lethargy
8 Flag oppholde
9 Flag sommar
10 Flag pojkflicka
11 Flag oroande
12 Flag borgerlig
13 Flag grosshandel
14 Flag biceps
15 Flag samspråka
16 Flag byracka
17 Flag bekännelse
18 Flag återge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 433 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1862 - seconds.

mobiltelefon