logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for være av den oppfatning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvære av den oppfatning
enggeneral [?]: be of the opinion
spageneral [?]: ser de la opinión
swegeneral [?]: vara av den åsikten
Synonyms:akseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro
Example:
  1. Ifølge søndagsavisen Observer skal BGC være av den oppfatning at det britiske energidepartementet formelt sett ikke kan forpurre avtalen dersom BGC skriver under.
  2. Komiteen, hvor det er et konservativt flertall, skal være av den oppfatning at utslippene fra britiske kraftverk har et stort ansvar for miljøødeleggelser såvel i Storbritannia som i Skandinavia og på Kontinentet.
  3. På Borregaardsiden skal enkelte større aksjonærer være av den oppfatning at fusjon med Borregaard er marginal fortjenestemessig.
  4. Regjeringen skal være av den oppfatning at bedriften selv har styrt seg inn i krisen.
  5. Statoilledelsen skal være av den oppfatning at Statoil, Hydro og Saga bør opptre som selvstendige selskapsenheter i utlandet, men at de likevel kan inngå en løsere form for samarbeide i enkelttilfelle der partene er enige om at det vil være gunstig.
  6. Vi regner oss som et av Norges mest effektive skipsverft, og håper at den nye eier også vil være av den oppfatning, slik at vi kan fortsette med den samme virksomheten.
  7. Buttedahl skal være av den oppfatning at gårsdagens Frp.utspill er helt uakseptabelt.
  8. De ansatte skal være av den oppfatning at dette er så dyktige og ressurssterke personer at StorebrandNorden ikke har råd til å miste dem.
  9. Der skal man være av den oppfatning at selv et dyrt engangsoppgjør vil falle langt rimeligere for Staten enn et løpende ansvar eller medansvar.
Your last searches:
  1. være av den oppfatningLast searches

# NAL Term
1 Flag lacería
2 Flag bane vei for
3 Flag hand plocka
4 Flag frighten off
5 Flag skeleton
6 Flag jeppe
7 Flag tyde på
8 Flag villa
9 Flag plañir
10 Flag innbringende
11 Flag matasiete
12 Flag kramdjur
13 Flag trout
14 Flag tillgång och efterfrågan
15 Flag Sagittarius
16 Flag haklapp
17 Flag inmigrante
18 Flag försova sig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1032 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1184 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1434 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1250 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1858 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3085 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1913 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2193 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4580 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4645 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1831 - seconds.

mobiltelefon