logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for være enig med:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvære enig med
enggeneral [v]: agree with, go along with
spageneral [v]: estar de acuerdo con
swegeneral [v]: vara ense med
Example:
 1. Der kan jeg være enig med Dem.
 2. Enhver jeger vil være enig med meg når jeg sier at ulven ville være med på å foredle villdyrstammer.
 3. Moro med en seier i slik sammenheng igjen, men jeg kan delvis være enig med Dag Kaas som mener at jeg likevel ikke gikk det helt store løpet.
 4. Når finansministeren fremhever at vi er på rett vei, er det vanskelig å være enig med ham.
 5. De fleste militærnektere vil nok være enig med Fredriksen i at det norske samfunn har kvaliteter det er verdt å forsvare, men ikke med alle midler og for enhver pris.
 6. Dersom dette er en riktig tolkning av McNamara, vil også undertegnede i hovedsak være enig med ham.
 7. Det er mitt håp at man vil være enig med meg i at det er tale om et bunnnivå, hvor journalisten har misbrukt både sin tidligere forbindelse med Kari Storækres familie og den tillit hun på dette grunnlag viste ham.
 8. Det som var gått foran, fikk da også de aller fleste til å være enig med ham i den vurderingen.
 9. Haugaa tar sitt utgangspunkt i karaktersystemet, som synes lite egnet for en stor del av elevmassen, hvilket jeg kan være enig med ham i.
 10. Hvis ansattes aksjekjøp alene sees som en kapitalkilde, kan jeg kanskje være enig med Øien.
 11. Jeg kan ikke være enig med Pedersen i det.
 12. Jeg kan være enig med direktør Mæland i at Aftenpostens overskrift Underskudd i OBOS på 15 mill. kr. var uheldig valgt.
 13. Mange mener det er dannet å være enig med den som spør om noe.
 14. Men om jeg nå ikke kan være enig med Bliksrud, da ?
 15. På det punkt vil endog mange av hans argeste kritikere være enig med presidenten.
 16. SV har selvsagt full rett til å stemme for reformer ut fra sin egen begrunnelse, men det er for drøyt å vente at andre skal være enig med dem i at hensikten med sparetiltak er å øke kommunens utgifter.
 17. Selvsagt finnes det synspunkter som vi kan være enig med Jervell i.
 18. Uansett utgangspunkt må man derfor være enig med Hellern i hans ønske om å innføre religioner som hinduisme, buddhisme eller islam i grunnskolens kristendomsundervisning.
 19. Vi er tilbøyelig til å være enig med Galster.
 20. Vi tror nok derfor at mange vil være enig med representanten Børre Rognlien som igår ga uttrykk for at det er driftsøkonomien på lagsplanet vi burde være mest opptatt av hvis vi ønsker at idretten skal kunne vokse som ungdoms, helse og miljøfaktor.
 21. De som har oppfattet hva saken dreier seg om, vil være enig med ham i dette.
 22. Det er ikke vanskelig å være enig med ham i at det er sammenheng mellom verdier og livssyn hos det enkelte menneske.
 23. Det kan jeg være enig med henne i og hovedgrunnen er jo at Arbeiderpartiet aldri tok den opp så lenge partiet satt med regjeringsmakten.
 24. Det vil vel Tron Tronsen også ved eftertanke være enig med meg i.
 25. Få vil være enig med Larsen i at SVs store problem skulle vise seg å bli at hans gamle kommunistiske kampfeller slo fra seg chansen til å bli partiets sunne og sterke kjerne.
 26. Idag vil nok de aller fleste være enig med 60års jubilanten.
 27. Jeg kan - til en viss grad være enig med motstanderne i at tomten ikke er den best egnede til formålet.
 28. Jeg kan bare være enig med dem i at vi nå bør ta opp spørsmålet om kjernekraftutbygging igjen.
 29. Jeg kan være enig med Hallvard Bakke i at forbruket nå er for høyt.
 30. Jeg kan være enig med Norman i at oppkjøp av bedrifter som fører til bedre bedriftsledelse kan være av det gode.
Your last searches:
 1. være enig medLast searches

# NAL Term
1 Flag angular
2 Flag hyle
3 Flag sol
4 Flag uncurbed
5 Flag askfat
6 Flag arma
7 Flag decaido
8 Flag tilltalstitel
9 Flag antechamber
10 Flag lantarbeterska
11 Flag hacerse el payaso
12 Flag falaz
13 Flag seedbed
14 Flag remunerar
15 Flag exult
16 Flag höns som går fria
17 Flag stugsittare
18 Flag fostre opp

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 111 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6684 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1997 - seconds.

mobiltelefon