logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for valens:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvalens
enggeneral [?]: prevalence
spageneral [?]: prevalencia
swegeneral [?]: prevalens
Anagrams:svalne, snavle
Wiki:For valens i lingvistikken, se valens (lingvistikk). Flavius Julius Valens (328-9. august 378) var romersk keiser (364-378) etter at han fikk den østlige delen av Romerriket av sin bror Valentinian I.
Example:
 1. I en periode studerte jeg Fartein Valens 12toneteknikk, senere arbeidet jeg med elektroniske lydapparater.
 2. Foruten naturligvis Harmonien, som skal uroppføre Schönbergeleven Fartein Valens 121. salme, sammen med Nystedts De syv segl og Arne Nordheims... wirklicher Wald.
 3. Får han gjennomslag for det han tok som en selvfølge i sin artikkel, kan han med rette avvise Valens påstand om at liste forbundsordningen kan sette den eneklte velger i en tvangssituasjon.
 4. Henry Valens navn er knyttet til banebrytende arbeider med norske politiske partier og deres utvikling.
 5. Hva er Henry Valens definisjon av et politisk stridsemne ?
 6. Inntil videre står Valens påstand ved makt.
 7. Nå gir det et nytt bidrag til forståelse av Valens musikalske utvikling.
 8. Programmet var rent norsk og åpnet med en uroppførelse av Fartein Valens verk Der 121.
 9. Jeg er forundret over Valens uttalelser om at det er det mest åpne valg siden krigen, sier Helge Seip.
 10. Vi aksepterer heller ikke professor Henry Valens analyser av hvilke saker som blir de viktigste i valgkampen, sa AnneLise Bergenheim da hun erklærte valgkampen for åpnet for Venstres vedkommende.
 11. Det er slett ikke noe rart at NRK har kjøpt Valens tid valgnatten.
 12. Efter hans oppfatning er det et valg mellom to klare regjeringsalternativer, men så langt har ikke valgkampen frembragt en eneste enkeltsak som efter Valens oppfatning vil være avgjørende for valg av parti, slik som f.eks. abortsaken var det tidligere.
 13. Første del av Henry Valens artikkel stod i morgenutgaven 27. ds.
 14. Klaus Egges Fantasi i halling, Harald Sæveruds klaverkonsert og Fartein Valens Variasjoner, opus 23 er alle tilegnet ham.
 15. Kopi av det amerikanske musikktidsskriftet Fanfares januar / februarnummer er nådd våre hjemlige breddegrader med velklingende kritikk av kvartettens innspilning av nettopp Fartein Valens kvartett nr. 2, som står på kveldens program.
 16. Over 3 000 tilfeldig utplukkede mennesker skal få besøk av Valens intervjuere for å spørres ut om stortingsvalget i 1985.
 17. Partiene til bassen Michael George og tenoren Martyn Hill som henholdsvis Valens og Septimus, ga anledning til større utfoldelse, og deres tolkninger hadde dramatisk tyngde, myndighet og kraft.
 18. På programmet står Griegs Holbergsuite, Valens fiolinkonsert, Händels obokonsert i gmoll, Mozarts fiolinkonsert nr. 3 i Gdur, Solveigs sang og altså MonnIversens suite.
 19. Senere har flere partier fått Valens stemme.
Similar words:
engvale
engvalency
engvalet
engvalues
norvals
spavale
spavalenza
Your last searches:
 1. valensLast searches

# NAL Term
1 Flag formell lunch
2 Flag signo de exclamación
3 Flag varthelst
4 Flag fordriste
5 Flag komme til besinnelse
6 Flag beskrive
7 Flag intermix
8 Flag signo de exclamación
9 Flag unhandy
10 Flag være forbannet
11 Flag margarita
12 Flag midt-
13 Flag yoga
14 Flag korreks
15 Flag spay
16 Flag barrote
17 Flag baronett
18 Flag a la moda

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1566 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1687 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2272 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3444 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9679 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3244 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4050 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6745 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7446 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8128 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1950 - seconds.

mobiltelefon