logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for valgfri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvalgfri
engfakultativ [a]: facultative, optional
spafakultativ [a]: facultativo, opcional
swefakultativ [a]: valfri
Synonyms:av egen kraft, av fri vilje, av seg selv, fakultativ, gjerne, godvillig, med det gode, minnelig, selvbestemt, selvvalgt, spontan, ubedt, uoppfordret, uten motstand
Example:
 1. Samtidig som LO her vil slå ring om fellesgodene og den fulle sysselsetting, står en beinhardt på kravet om en femte ferieuke, lik arbeidstid for alle på 37.5 timers uke og valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år.
 2. Atle Faye, leder i Norsk Målungdom, har nok en gang fått vist sin uvitenhet omkring den landsomfattende elevundersøkelsen Ja - til valgfri skriftlig sidemålsundervisning, senest i Aftenposten 24. februar.
 3. Av de spurte, oppga nær 98 prosent av dem som er for en valgfri skriftlig sidemålsopplæring at de bruker bokmål / riksmål når de skriver, mens 2,23 prosent har nynorsk som skriftsprog.
 4. Bedrift og forsikringsselskap kan avtale premier basert på en valgfri grunnlagsrente.
 5. Begge viser at et overveiende flertall av elevene ønsker en valgfri sidemålsstil.
 6. Blant dem som er imot en valgfri ordning, bruker fire og en halv prosent nynorsk, 95 og en halv prosent bokmål.
 7. Både Aftenposten og Unge Høyre går nå inn for å gjøre sidemålsstilen valgfri.
 8. Det er en partipolitisk nøytral forening, som har til formål å arbeide for valgfri skriftlig sidemålsundervisning i den videregående skole.
 9. Det er jo nettopp borgerane sine språklege val og ønskje vi er ute for å forsvare ved å gjøre den tvungne skriftlige sidemålsopplæring valgfri.
 10. Dette er årsaken til at Norges Gymnasiastsamband tidligere iår også tok opp denne saken og kom frem til samme konklusjon ; at tiden er inne for en valgfri sidemålsstil.
 11. Efter planen skulle nordmannen fått utbetalt en million kroner i valgfri valuta så snart jobben var gjort.
 12. Et annet sentralt punkt i handlingsprogrammet er kravet om en valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år og snarlig innføring av 37,5 timers arbeidsuke for alle.
 13. Et solid flertall av forsamlingen gav sin tilslutning til en valgfri ordning, for derved å styrke morsmålsopplæringen og fjerne den motvilje sidemålsstilen har påført elevene.
 14. Hvor stor prosent må si ja til valgfri skriftlig sidemålsopplæring før Kirke og undervisningsdepartementet vil fremme forslag om å oppheve den tvungne opplæring ?
 15. I hovedtrekk er moten lik vinterens, det er valgfri skjørtelengde og midje.
 16. Ifølge siste utgave av avisen Frisprog, skal Norges Gymnasiastsamband i løpet av februar gjennomføre en uravstemning om valgfri skriftlig sidemålsopplæring.
 17. Kabelselskapene, på sin side, sikrer sine eksistensgrunnlag ved å formidle mange kanalsignaler samtidig, i en pakke hvor betalTV kun er en valgfri mulighet.
 18. Mållaget hevder videre at et vedtak om å gjøre den skriftlige delen av sidemålsopplæringen valgfri vil isolere deler av landet språkleg og kulturelt sett, og mener at alle må være villige og interesserte i å vita litt om språkforholda i resten av landet.
 19. Norges Gymnasiastsambands uravstemning og Skolenes Riksmålsforenings meningsundersøkelse viser begge ifølge URF at en overveiende majoritet av elevene ønsker valgfri ordning for den obligatoriske sidemålsopplæringen.
 20. Nylig hadde vi valgfri stil på skolen og selvsagt valgte jeg Diana - prinsesse av Wales som emne.
 21. Samme måned håper aksjonslederen for Ja til valgfri skriftlig sidemålsundervisning, Ståle Høyem å få overlevert statsråd Kjell Magne Bondevik svarmaterialet fra opinionsundersøkelsen.
 22. Skolenes Riksmålsforening har delvis møtt sterk kritikk for sin aksjon Ja til valgfri skriftlig sidemålsundervisning.
 23. Unge Høyre har på sitt landsmøte gått inn for at den skriftlige opplæring i sidemålet skal være valgfri.
 24. Unge Høyre har på sitt landsmøte gått inn for at den skriftlige sidemålsundervisningen skal være valgfri i den videregående skole.
 25. Unge Høyres forslag om å innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning i den videregående skolen er møtt med store protester fra Noregs Mållag.
 26. Ved å gjøre den skriftlige delen av sidemålsundervisningen valgfri i den videregående skolen vil vi hjelpe de svakeste elevene til ihvertfall å lære ett skriftsprog skikkelig.
 27. Vel 83 prosent av elevene ved landets videregående skoler er for valgfri skriftlig sidemålsundervisning, mens nærmere 14 prosent er imot og oppimot tre prosent ikke har tatt standpunkt i saken.
 28. Vi får her vite at vel 83% er for valgfri skriftlig sidemålsundervisning.
 29. Bilforsikring bør også i fremtiden bygge på rettferdighetsprinsipper som kjørelengde, valgfri egenandel, bilens alder og dagens bonussystem.
 30. Det fremgår at det kun er Fremskrittspartiet som klart sier fra at sidemålsundervisningen tar svært mye tid og at den skriftlige sidemålsundervisningen derfor må gjøres valgfri.
Similar words:
swevalfri
norvannfri
norvalgfag
norvalfart
norvalgt
spavagar
norvalurt
Your last searches:
 1. valgfriLast searches

# NAL Term
1 Flag be dissatisfied
2 Flag back-up file
3 Flag lopp
4 Flag finesse
5 Flag barnarövare
6 Flag bandasje
7 Flag donation
8 Flag sorority
9 Flag feitne
10 Flag runt
11 Flag intricate
12 Flag vow
13 Flag asesora
14 Flag eksport
15 Flag henvende
16 Flag ha øyne på
17 Flag lutning
18 Flag harpa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 226 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1871 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 510 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1171 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4005 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4882 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5124 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4241 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4874 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8632 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1702 - seconds.

mobiltelefon