logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for valv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swevalv
engchurch [n]: vault
arkitektur [n]: arch
bankrörelse [n]: vault
norchurch [n]: hvelv
spachurch [n]: bóveda [f]
arkitektur [n]: arco [m]
bankrörelse [n]: cámara acorazada [f]
Derived terms:bankvalv, devalvera, devalvering, gravvalv, kassavalv, revalvera, revalvering, valv-, valvgång, valvport
Wiki:Ett valv är ett konstruktivt element i arkitekturen som består av kilformade stenar som hålls på plats genom att de pressas mot varandra. Eftersom belastningen från stenarna pressas vinkelrät mot belastningens riktning orsakar ett valv kraftiga horisontella tryck på vederlagen, det vill säga de bärande byggnadselementen, vid anfangen, deras mötesyta. Ett äkta romerskt valv bärs upp genom spänningen som bildas mellan stenarna till skillnad från det äldre oäkta grekiska valvet som i stort sett bara består av staplade stenar till en/ett öppning/valv.
Similar words:
engvale
engvalve
norvalg
norvalp
norvals
spaval
spavale
Your last searches:
  1. valvLast searches

# NAL Term
1 Flag lingeri
2 Flag smak
3 Flag en
4 Flag infalible
5 Flag eunuch
6 Flag stanch
7 Flag maska
8 Flag transgredir
9 Flag enjalbegamiento
10 Flag sex-appeal
11 Flag vote for
12 Flag remisión
13 Flag bygge på
14 Flag marguerite
15 Flag permitir inspeccionar
16 Flag gnure
17 Flag smila
18 Flag nakenkultur

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6653 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2101 - seconds.

mobiltelefon