logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for varebytte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvarebytte
enggeneral [?]: goods
spageneral [?]: bienes
swegeneral [?]: varor
Synonyms:affære, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon
Example:
  1. Denne typen varebytte er blitt mer og mer utbredt i internasjonal handel, ikke minst der en av partene er utviklingsland med begrenset tilgang på kontanter.
  2. I forrige måned innstilte Mintoff all import fra Italia i håp om å presse frem et mer likeverdig varebytte mellom landene.
  3. Vi hverken kan eller vil tilstrebe full balanse i det bilaterale varebytte, sier Colding.
  4. De som eventuelt kommer trekkende med teorier fra internasjonal handel og forsøker å påpeke fordelene av fritt varebytte over grensene, især for utviklingsland, får nok verbal støtte i internasjonale organisasjoner.
  5. Det betyr at de må forbedre sin utenrikshandel ikke bare for å få balanse i sitt varebytte, men de må opp i et overskudd som gjør dem i stand til å betjene sin utenlandsgjeld.
  6. Ifjor beløp dette varebytte seg til ca. 3,6 milliarder dollar, der eksporten fra USA til Sovjet utgjorde over 90 prosent, eller 3,3 milliarder dollar.
  7. Tallene for varebytte viste at britene importerte for nær 10 milliarder kroner mer enn de greide å eksportere for.
Similar words:
norvareutbytte
norvanrykte
norvarbyll
norvarebil
norvaremerke
norvaremesse
norvareparti
Your last searches:
  1. varebytteLast searches

# NAL Term
1 Flag con resignación
2 Flag capped
3 Flag vetenskapsman
4 Flag spille biljard
5 Flag poison
6 Flag parochialism
7 Flag nodular
8 Flag ogilla
9 Flag aventador
10 Flag militante
11 Flag mirada
12 Flag mellomrom
13 Flag läte
14 Flag irreflexivo
15 Flag ovary
16 Flag heit
17 Flag ammeter
18 Flag beslutning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 552 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 695 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1331 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2315 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2904 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5822 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7162 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1910 - seconds.

mobiltelefon