logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for varighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvarighet
enggeneral [n]: length
time [n]: standing, duration, time
holdbarhet [n]: durability, lastingness
spageneral [n]: duración [f]
time [n]: duración [f], lapso [m]
holdbarhet [n]: durabilidad [f], resistencia [f]
swegeneral [n]: varaktighet
Synonyms:
 1. bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, viljestyrke
 2. egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, type, verdi
Derived terms:motsvarighet, kortvarighet
Example:
 1. Arbeidsmarkedskurs av en viss varighet bør kunne inngå som en del av en fagopplæring.
 2. Det er en velkjent og alminnelig anerkjent erfaring at pasienters motivering for å gjenoppta sin yrkesaktivitet avtar efterhvert som sykmeldingens varighet tiltar, sie professor Bjerkelund.
 3. En arbeidsplass lønnsomhet og varighet er en kombinasjon av markedstilpasning og teknologi.
 4. En norskutdannelse for lærere i grunnskolen på et kvart års varighet er for snau, samme hvor effektiv og hvor godt tilrettelagt undervisningen er.
 5. Hvis samlivet ikke har vært av lang nok varighet og vi ellers ikke har vært sikre på at det har vært et forpliktende samliv, må vi avvise søknaden.
 6. På permisjonen får den dømte først følge av ansatte fra fengselet, senere løser man opp litt efter litt med korttidspermisjoner av fire timers varighet, derefter dagspermisjoner før man får permisjon av noe lengre varighet.
 7. Stortinget har i vår slått fast at førstegangstjenestens varighet ikke bør reduseres og samtidig bedt Forsvarsdepartementet vurdere muligheten for ekstrainntak av mannskaper, samt å la et antall vernepliktige gjennomgå en noe kortere førstegangstjeneste, for senere overføring til Heimevernet.
 8. Vi vil ikke som AUF foreslå en permanent redusert varighet for førstegangstjenesten.
 9. Alle ansatte ved sekretariatet er ansatt på tidsbestemt kontrakt, som regel av 4 års varighet.
 10. Allikevel er det få som tror, uansett varighet eller utfall av konflikten, at Arthur Scargill kan sikre 180 000 arbeidsplasser i grubeindustrien.
 11. Av de 350 nye jobbene er 150 tilmeldte stillinger, 70 tiltaksplasser, 50 praksisplasser med inntil 26 ukers varighet, og ialt 75 lærlingeplasser.
 12. Av materialet i registret fremgår det blant annet at reisende har rett til å annullere reisen og få pengene igjen hvis avgangen forsinkes mer enn 20 prosent av turens varighet.
 13. Av noe lengre varighet blir Englandsturen i november, med besøk på Elkems to stålverk.
 14. Bare på Rikshospitalet har dette resultert i 100 nye midlertidige arbeidsplasser med en varighet på seks måneder, sier direktør Metliaas.
 15. Beordningen gjøres gjeldende fra 1. januar 1985, og beordningens varighet er satt til 25 år.
 16. Blant annet er det ikke gitt formelt varsel til motparten om aksjonen og dens varighet.
 17. Blant annet har skirenn lengre varighet, selv om evnen til surstoffopptak er viktig på våre to lengste distanser.
 18. Blant annet kan det komme på tale i forbindelse med øvelser av inntil en måneds varighet i NATOregi.
 19. Både reisemål, reisestrekning og varighet må oppgis til de sovjetiske myndigheter.
 20. Certepartiets varighet er ti år og NBS har til en hver tid opsjon til å kjøpe skipet til avtalte priser, alternativt å kansellere certepartiet mot en avtalt godtgjørelse.
 21. Da ville neppe Midtbø få ta to pauser på trefire minutters varighet for å bli kvitt en generende krampe i leggene.
 22. De regionale høyskoler derimot bør fortrinnsvis gi yrkesrettet utdannelse av kortere varighet, og må ikke nødvendigvis drive forskning.
 23. De påpeker at bedriftene kan spare lønnsutgifter dersom de tar inn lærlinger som først har grunnkurs og videregående kurs I. Dette vil redusere lærlingekontraktens varighet.
 24. De samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en selvpåført bykatastrofe av denne art, dimensjon og varighet, blir nødvendigvis alarmerende store. innvirkning på byen i anleggstiden.
 25. De siste seks årene derimot er det nesten blitt for mange balletter - åtte helaftens, og det betyr ofte tre timers varighet.
 26. De som er gjennomført, viser imidlertid at psykiske lidelser som følge av urolighetene, vanligvis er av meget kort varighet.
 27. De to første sendingene skal være av 30 minutters varighet, inklusive 6 minutter med reklame, den siste av 90 minutters varighet, inklusive 18 minutter reklame.
 28. Den evige toer som tok sin første storinternasjonale seier i VM i fjor og hvis gledesutbrudd - både i kraft og i varighet - var verdt en VMmedalje i seg selv.
 29. Den gir opplevelser som har varighet i seg.
 30. Den har en varighet utover det som er nødvendig for å markere seg, sier viseadministrerende direktør Kåre D. Nielsen i Norsk Arbeidsgiverforening til Aftenposten.
Similar words:
norvarietet
engvanished
engvariant
engvaried
engvariety
norvariabel
norvariant
Your last searches:
 1. varighetLast searches

# NAL Term
1 Flag preliminær
2 Flag klart
3 Flag sjuskete
4 Flag despondent
5 Flag verkningslös
6 Flag diftong
7 Flag eling
8 Flag praktiskt taget
9 Flag rokere
10 Flag subconsciouness
11 Flag liberalitet
12 Flag within the foreseeable future
13 Flag bål
14 Flag delta i en samtale
15 Flag klarna
16 Flag consagrado
17 Flag epilog
18 Flag rent av

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1779 - seconds.

mobiltelefon