logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ved:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norved
engadverb [o]: thereby, by that means
ildsted [n]: firewood
rom [a]: ample, roomy, spacious, commodious
størelse [a]: wide, broad
nærhet [o]: at, in
mulighet [o]: in case of
sted [o]: by, near
time [o]: at
spaadverb [o]: por eso, por ello
eldby [n]: leña [f], astillas [fp]
rom [a]: amplio, ancho, espacioso, cómodo, holgado
størelse [a]: ancho
nærhet [o]: en, a
mulighet [o]: en caso de
sted [o]: junto a, cerca de, al lado de
time [o]: a
sweadverb [o]: därigenom
ildsted [n]: ved
rom [a]: vid
Synonyms:
 1. attmed, bortmed, gjennom, hos, i nærheten av, inntil, med, nær, per, ved hjelp av, ved siden av
 2. bark, brenne, brennstoff, brensel, flis, kvist, olje, opptenningsved, pellets, småved, tre, vedkubbe
 3. blant, iblant, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med
Derived terms:akvedukt, hovedvei, angi hovedtrekkene av, vedta, ærevedrørende, gruvedrift, vedlegge, vedlagt, veddemålsagent, ved siden av, brennende ved, buksbomved, derved, død ved et ulykkestilfelle, drivved, ensemble ved teateret, forlovede, forblekne ved, ved privat avtale, ha hovedrollen i, hefte ved, holde fast ved, holde fast ved sine krav, holde seg fast ved, halvedelsten, herved, hesteveddeløp, hovedkvarter, hovedemne, hovedartikkel, hovedbok, hoveddel, hoveddrag, hovedfilm, hovedform, hovedgate, hovedinngang, hovedinnhold, hovedtribune, hovedledning, hovednøkkel, hovedperson, hovedpunkt, hovedrett, hovedrolle, hovedrolleinnehaver, hovedsakelig, hovedsakelig sysselsettelse, hovedsats, hovedstad[Show less / more]
Wiki:Ved er trevirke, og stammer fra det norrøne ordet viðr. Ved er dødt og hardt cellevev i røtter, stammer og grener, og forekommer i trær, busker og lyng. Ved er ofte opphugget, sanket og brukt til brensel.
Example:
 1. .... han forsøkte å slippe unna ved å klippe håret....
 2. Aksjon skolevei ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
 3. Aksjonen mot utbygging av Fornebu ønsker å måle luftforurensningene ved Fornebu.
 4. Aktuelle stasjoner langs Bundefjordslinjen var Bekkelaget, Fiskevoll ved Ljan, Bekkensten i Oppegård, Fåle ved Nesset, Syverud ved Årungen og Norges landbrukshøyskole på Ås.
 5. Alt sitt arbeide, både ved tropp og administrasjon, utførte kapteinen til min fulle tilfredshet.
 6. Angsten, angsten er min arvelodd, kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
 7. Annen pulje pleier å rykke inn ved 10tiden.
 8. AntiJanteloven vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
 9. Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
 10. Arne Treholt ble ved kjennelse av 31. oktober 1984 i Oslo forhørsrett fengslet frem til fredag 28. desember 1984.
 11. At generalsekretæren i kommunistpartiets sentralkomite, formannen i Det øverste sovjets presidium, kamerat K. U. Tsjernenko i sine ungdomsår tjenestegjorde ved grensen er gjenstand for spesiell stolthet hos grensevaktene.
 12. Athene, som eies av rederiet Havtor Management, ligger ved Sirriøya ved inngangen til krigssonen.
 13. Atomvåpnene - hvordan kan vi leve med dem ? ved direktør Johan Jørgen Holst, Norsk utenrikspolitisk institutt.
 14. Aurora som er komponert In memoriam Cathy Berberian, ble i sin opprinelige form presentert ved Festspillene i Bergen ifjor med den engelske lokalkvartetten Electric Phoenix.
 15. Baadefarten Fredensborg Nøddebo holder til i skipperhuset ved sjøbredden ved enden av Skipperalle som begynner like utenfor slottsporten.
 16. Balder Hammerfest er det siste skip i en serie på tolv supplyskip rederiet Parley Augustsson et co. har bygget ved norske verksteder de siste tre år.
 17. Baltika legger til ved Søndre Akershuskai kl. 8 og drar videre kl. 20.
 18. Bare 1000 dager igjen het det ved opptakten til Berliner Festwochen i forrige uke - og det man siktet til var byens 750årsjubileum som skal feires i 1987.
 19. Bare ved at lesbiske og homofile står åpent frem og ved at heterofile solidariserer seg med den homofile frigjøringskampen, vil det bli mulig for hundretusener av norske kvinner og menn å fritt utfolde kjærlighet og seksualitet overfor mennesker av sitt eget kjønn, fremholder Oslo AKP.
 20. Bare ved tro gripes syndsforlatelsen og nåden.
 21. Bedre føre var er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
 22. Bedriftsmessig kan vi løse vår situasjon ved å lukke stadig flere studieveier.
 23. Bei Dou, som på norsk betyr Nordstjernen, er bygget ved Flekkefjord Slipp og Maskinverksted og har kostet vel 70 millioner kroner.
 24. Bei Dou er utviklet av NORADs fiskerikontor og Havforskningsinstituttet i Bergen, og er bygd ved Flekkefjord Slipp og Maskinverksted.
 25. Bel Canto er et damekor, og det har gjort seg bemerket blant annet ved konkurranser i inn og utland.
 26. Bellsund har vært ombygd flere ganger og ved ulike verksteder.
 27. Benjamin er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
 28. Berge Boss ble kjøpt fra rederiet Biørn Biørnstad som bygget skipet ved Stord Verft i 1972.
 29. Berge King har de siste dagene ligget for lasting ved Kharg, men 285 000tonneren skulle efter planen forlate øya tirsdag kveld.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norvei
engveld
spaveda
sweven
norven
engvend
spaver
Your last searches:
 1. vedLast searches

# NAL Term
1 Flag øyekast
2 Flag gradbøye
3 Flag fullvuxen
4 Flag antifonario
5 Flag sporadisk
6 Flag halagador
7 Flag illamående
8 Flag zapatiesta
9 Flag sammanräkning
10 Flag re-examination
11 Flag dicho
12 Flag quitar
13 Flag coba
14 Flag frakte
15 Flag sporadiskt
16 Flag metálico
17 Flag mjukna
18 Flag middag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 607 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3333 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5186 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1718 - seconds.

mobiltelefon