logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vederlagsfritt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvederlagsfritt
enggeneral [?]: gratuitously
spageneral [?]: gratuitamente
swegeneral [?]: vederlagsfritt
Synonyms:fri, gratis, i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vedlagt
Example:
 1. Alle medvirker vederlagsfritt og overskuddet av forestillingen går til et veldedig formål.
 2. Arealet ligger mellom et boligstrøk og en av barnehavene, like ved Sentralsykehuset, og tomten er gitt vederlagsfritt av kommunen.
 3. Den finansieres med private midler og overlates vederlagsfritt til Staten eller kommunen, iflg. tilbud fra Selvaagbygg og Kværner Industrier.
 4. Det er Bærum kommune som eier arealet, og Bærums Skiklub benytter det vederlagsfritt.
 5. Det tidligere lekesentret ble overdratt vederlagsfritt til bydelsutvalget på Hasle / Økern, da økonomiske nedskjæringer på kommunebudsjettet ikke tillot skolesjefen å opprettholde driften av byens lekesentre.
 6. ESSO har vederlagsfritt overdratt eierrettighetene til tofaseanlegget i Trondheim til SINTEF efter ett års drift.
 7. En mann fra Bergen er i Høyesterett vederlagsfritt tilkjent en bolig som ble oppført mens han hadde samboerforhold med en kvinne.
 8. Fellesrådet har overfor kommunen gjort det klart at de kun er interessert i å overta skolen vederlagsfritt, uten husleie.
 9. Gaustad sykehus og Universitetets psykiatriske klinikk skal overdras vederlagsfritt til Oslo kommune fra Staten før nyttår.
 10. Grünerløkken videregående skole skal vederlagsfritt overtas av sang og musikkorganisasjonene i Norge i 10 år, mot at det bekostes oppussing av lokalene for fire millioner kroner, har Oslo formannskap vedtatt.
 11. Han antar at en administrativ utredning over alle byens kommunale idrettsanlegg vil vise at flere anlegg enn Bislett med fordel kan overlates vederlagsfritt til brukerne.
 12. Han håpet at utviklingsprosjektet fortsatt vil gå så raskt at Ugland og Myrens, som vederlagsfritt skal overta alle rettigheter fra Shell, kan tilby sveisetjenester på det internasjonale marked i 1986.
 13. Han oppfordret departementet til å stille juridisk og økonomisk assistanse vederlagsfritt til disposisjon for de ansatte.
 14. Høyesterett har avgjort at en Bergensmann vederlagsfritt får beholde en bolig bygget på tomt som var gave av hans foreldre.
 15. Jon Ole Moe - vederlagsfritt fra Vålerengen til Strømsgodset.
 16. Karnevalsforspillet starter med cabareten The First Waltz i Torshovteatret - som har lånt ut lokalene til Afrikaungdommen efter at dets eget reportoar er gjennomført - og fortsetter med en rekke kjente artister som har stillet seg til disposisjon vederlagsfritt.
 17. Lund mener det må vurderes å overdra alle kommunens idrettsanlegg vederlagsfritt til organisasjoner som påtar seg å sikre anleggene for almenheten.
 18. Mannen ble tilkjent boligen vederlagsfritt.
 19. Men hovedstaden har inngått avtale med Staten om å overta Gaustad vederlagsfritt fra årsskiftet.
 20. Myhre opplyser til Aftenposten at han også vil ta opp finansrådmann Bernt H. Lunds forslag fra i sommer om at det bør vurderes vederlagsfritt å overdra alle kommunale idrettsarenaer til idrettsorganisasjoner.
 21. Nye undersøkelser viser at det meste av tilsyns, omsorgs og pleieoppgaver blir utført vederlagsfritt i private hjem.
 22. Når den kjøles ned, frigjøres det en god del varme som vi får vederlagsfritt.
 23. Når det gjelder overtagelsen av Bjørnebekk fra Staten, regner Akershus med at det skal skje vederlagsfritt, og det forutsettes at Staten i 1985 gir et ekstraordinært tilskudd på tre millioner kroner til vedlikehold og / eller nybygg.
 24. Ordføreren i kommunen har nå bekreftet at en tomt til nytt dagsenter blir stilt vederlagsfritt til disposisjon.
 25. Praktisk talt alle eiendeler ble overført i DitlevSimonsens Rederi II A / S. Aksjene i DilevSimonsens Rederi I A / S og DitlevSimonsens Rederi II A / S vil vederlagsfritt bli overdratt Zenit.
 26. Regjeringen foreslår at Gaustad sykehus og Universitetets psykiatriske klinikk overdras vederlagsfritt til Oslo kommune senest 1. januar 1985.
 27. Selve uniformen har Syse vederlagsfritt overlatt til et museum.
 28. Skedsmo kommune har tilbudt Akershus fylke tomten vederlagsfritt, og fylkesutvalget har vedtatt å ta imot tilbudet.
 29. Stolte Inc., som har hatt ansvaret for byggearbeidene, vil nå utbedre skadene vederlagsfritt.
 30. Stortingets sosialkomite går i en enstemmig innstilling inn for Regjeringens forslag om i 1985 vederlagsfritt å overføre Gaustad sykehus og Universitetets psykiatriske klinikk på Vinderen fra Staten til Oslo kommune.
Your last searches:
 1. vederlagsfrittLast searches

# NAL Term
1 Flag het
2 Flag encomendarse
3 Flag broma del día de los inocentes
4 Flag fernissering
5 Flag fest
6 Flag cordoncillo
7 Flag kraftproduksjon
8 Flag lete etter
9 Flag være stille
10 Flag sända
11 Flag kondor
12 Flag sympatetisk
13 Flag all-night
14 Flag bakinformasjon
15 Flag preciarse
16 Flag pad
17 Flag prygel
18 Flag arzobispal

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1812 - seconds.

mobiltelefon