logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vederstyggelighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvederstyggelighet
engutseende [n]: hideousness
spautseende [n]: horridez [f], fealdad [f], fealdad espantosa [f]
sweutseende [n]: vederstygglighet
Example:
 1. Et korrupt rettssystem er en moralsk vederstyggelighet og en ulykke for en nasjon.
 2. Norsk forening mot støy mener at musikk med høyt støynivå i butikker for å lokke kunder er en vederstyggelighet, sier daglig leder Mutt Aiello til Aftenposten.
 3. Nå driver vi en aksjon som skal påminne folk om at fondene er en vederstyggelighet for næringslivet.
 4. All alkohol før klokken 17.00 er en vederstyggelighet.
 5. Det er en vederstyggelighet å blande kjønnene, sa Shlomo.
 6. Direktør Hans Jørgen Lorentzen har garantert at denne interiørmessige perle i Storgaten 25, alltid vil yde topp service til sine gjester, at kø er en vederstyggelighet, og blir man stoppet skal dette skje med glimt i øyet av en kvinne.
 7. Diskriminering av de homofile er en stutedum vederstyggelighet.
 8. En samfunnsordning som ifølge loven baseres på rasediskriminering og undertrykkelse, er en vederstyggelighet som med rette påkaller bekjempelse og fordømmelse.
 9. Nedbygging av landbruket og nedlegging av dyrket mark er for ham en vederstyggelighet.
 10. På norsk side gjør man klokt i å merke seg at de anslagsvis fem millioner amerikanere som er med i organisasjonen som har gjort felles sak for Greenpeace, i en gitt situasjon vil kunne stampe opp adskillige millioner for å betale kostbare annonsekampanjer og annen vederstyggelighet rettet mot norsk sel og hvalfangst.
 11. Sponsring anser jeg som en vederstyggelighet.
 12. Å kaste gass over sine fiender er en vederstyggelighet, sa Genevekonvensjonen i 1925.
 13. Fakete greske søyler i tre eller plast ville vært en vederstyggelighet.
 14. Skjønt å se at stilen er på vei inn igjen, sier han og synes kvinner i lave sko er en vederstyggelighet ihvertfall til selskaps.
 15. Apropos barn, så har de større etablissementene forlengst innsett at barn som kjeder seg er en vederstyggelighet for besøkstallet på lenger sikt.
 16. Av Erik Oluf Melvolds innlegg i Aftenposten 10. ds. fremgår det at SVrepresentanten antar at jeg er en bra person, men at systemet som gjør det mulig for et enkeltmenneske å skape så mye virksomhet, er en vederstyggelighet.
 17. Det minste tilløp til politisk villfarelse er for ham en vederstyggelighet, langt verre enn brudd på andre av landets lover.
 18. Det synes å være almindelig enighet om at apartheidsystemet er en vederstyggelighet, for de sorte.
 19. Dette er ifølge flertallsoppfatningen i LO en vederstyggelighet, fordi det innebærer støtte til de de kaller Thatchers fagforeningsfiendtlige lovgivning.
 20. En vederstyggelighet som burde forbys !
 21. Frokost er en vederstyggelighet.
 22. Ikke bare er enhver form for konkurranse en saga blott, men fremfor alt blir alle forsøk på privat virksomhet kvalt i fødselen og sett på som en vederstyggelighet.
 23. KORRUPSJON er en vederstyggelighet.
 24. Kulturdepartementet oppfatter etatsskoler som en anakronistisk vederstyggelighet.
 25. Mange har i tidens løp synes at basarene var en vederstyggelighet.
 26. Proteksjonisme er en vederstyggelighet, mener Reagan.
 27. Senere ble det Endless Love, altfor svulmende følelser for det puritanske Norden som mener at melodramaet i seg selv er en vederstyggelighet.
 28. Som om det skulle være en vederstyggelighet å fornye de eldgamle skip !
Similar words:
swevederstygglighet
norvederstyggelig
swevederstygglig
Your last searches:
 1. vederstyggelighetLast searches

# NAL Term
1 Flag overdriven sparsom
2 Flag skeppsbrott
3 Flag modernization
4 Flag trovärdig
5 Flag desorientere
6 Flag banish
7 Flag masculinity
8 Flag komme i konflikt
9 Flag reprochable
10 Flag arrest warrant
11 Flag symphonic
12 Flag working morale
13 Flag mojinete
14 Flag troskap
15 Flag anestesi
16 Flag konstapel
17 Flag even
18 Flag avlägsna sig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 649 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1706 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6720 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2213 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5140 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5947 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6392 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5398 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5918 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1716 - seconds.

mobiltelefon