logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vedlagt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvedlagt
engbrev [a]: enclosed, inserted, attached
spabrev [a]: adjunto, unido
swebrev [a]: bifogad
Synonyms:fri, gratis, i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt
Example:
 1. I våre sendinger har vi invitert forsmådde komponister / tekstforfattere til å sende kassettene til oss, vedlagt refusjonsbrevet fra NRK.
 2. Vedlagt fulgte en liste over de såkalte normerte sengene som alltid står til disposisjon og de som vi kaller nødsenger.
 3. Det foregikk i korrekte former, med et høflig brev vedlagt 20 ferdige spørsmål.
 4. Efter siste verdenskrig og ved Folkeforbundets oppløsning kom domstolen inn under FN, der dens vedtekter er vedlagt Pakten og utgjør en integrerende del av denne.
 5. En medarbeider i JussBuss, stud. jur. HansHenrik Hartmann, sier til Aftenposten at erklæringen idag vil bli overlevert Justisdepartementet, hvor asylansøkningene skal behandles, og vedlagt sakens dokumenter.
 6. For sikkerhets skyld hadde han vedlagt ansøkningen et skriv fra høyesterettsadvokatene Bae og Nordhus, som under sine besøk i rettssalen i Gjøvik ikke har stilt sitt lys under en skjeppe.
 7. I et brev som går fra Kirke og undervisningsdepartemente t på mandag, får biskopen blant annet vedlagt en klage til departementet fra en gruppe i menigheten.
 8. I god tid før pensjonen skal utbetales sender trygdekontoret et brev, der det bl.a. anmodes om å oppgi et bank eller postgironummer som trygden kan gireres over, og at trygden først kan utbetales når dette er oppgitt på et vedlagt svarkort.
 9. I innkallingen til møtet med renholdspersonalet sist fredag, er det vedlagt et brev fra Industrikonsulent A / S hvor det fremgår at Nannestad vil redusere utgiftene til renhold blant annet fordi man må øke utgiftene til lærerlønninger efter at de fikk sin lesetid redusert.
 10. I purrebrevene ble det vedlagt innbetalingsblanketter.
 11. Og en slik må eventuelt være vedlagt 3000 underskrifter.
 12. Riksadvokaten er kommet til at det er sannsynlig at garantibeløpene ville ha blitt noe mindre dersom korrekte opplysninger om formuen var blitt vedlagt garantisøknadene, men noen strafferettslig sikre bevis for dette lar seg ikke fremskaffe.
 13. Send inn noen ord, gjerne vedlagt et bilde, men dette er ikke nødvendig.
 14. Vedlagt det personlige brevet ligger et resyme om hvordan Chemical Rubi lastet den forurensede matoljen i Amsterdam i desember, og avtalen mellom befrakter og kjøper som holder det forurensede partiet utenom handelen.
 15. Vedlagt kortet følger nemlig den hendige Osloboken som på sine 90 sider forteller hvor kortet kan nyttes og hvilke rabatter som gis.
 16. Velforeningen kom med sterk kritikk av saksbehandlingen i bygningsrådet og formannskapet i en skrivelse som var vedlagt bystyrekartet.
 17. Vedlagt følger en kopi av mine siste vurderinger.
 18. 1 krone pr. kvinne over 16 år lød budskapet som ble sendt ut til alle landets kommuner for kort tid siden, og vedlagt var nøye utregnet hvor mange kvinner som befant seg i hver enkelt av kommunene.
 19. Da dommeren påpekte at oberstens tillatelse til denne turen er vedlagt saksdokumentene, påsto han at datoen var forfalsket av Piotrowski.
 20. Derfor er et alltid vedlagt en oppfordring om å isolasjonsmåle kablene både før, under og efter montering.
 21. Dette taket på 5,5 millioner passasjerer, som samferdselskomiteen la frem for Stortinget og ble vedlagt stortingsprotokollen, ble fastsatt på grunnlag av dårlige underbyggede prognoser.
 22. Direktør Natvig peker til slutt på at stadsfysikus i sitt brev skriver at Rikshospitalets sykejournal, med de tillegg som er vedlagt, ikke gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger.
 23. Er varen vedlagt angrefristskjema eller avbestillingsskjema, må varen returneres innen ti dager.
 24. Et fortrolig dokument fra et regjeringskontor lå også vedlagt.
 25. Fire hengivne borgere av byen har beskrevet femti av kaféene i sentrum og vedlagt klippekort for trikk og drikk.
 26. Forsvarerne fortsetter sitt arbeide med pengebeviset, og Arne Haugestad oversendte igår et brev til Høyesterett, vedlagt en 18 sider lang redegjørelse om saken.
 27. Innholdet i styrets forslag var igår ikke kjent, men det er et komplett forslag for den videre virksomhet vedlagt resultatprognoser oversikt over likviditetsbehov.
 28. Invitasjonen til stortingsrepresentantene er vedlagt en oversikt over bemanningssituasjonen i etaten og en oversikt over arbeidsoppgavene.
 29. Jeg viser her til professor Andenæs betenkning om Grunnlovens vernepliktsregel som er vedlagt Vernepliktutvalgets utredning (s.
 30. Journalisten oppsøkte Legevakten, og en legeerklæring med påvisning av skrubbsår og rifter er vedlagt anmeldelsen.
Similar words:
norvedlegg
norvedtatt
spavela
norvelge
spavedado
spaveda
swevela
Your last searches:
 1. vedlagtLast searches

# NAL Term
1 Flag hemlig agent
2 Flag hibisco
3 Flag preparera
4 Flag nedsenket stengsel
5 Flag privar
6 Flag spring chicken
7 Flag engpass
8 Flag lom
9 Flag infordra anbud på
10 Flag calar
11 Flag fikspunkt
12 Flag rørende historie
13 Flag rekviem
14 Flag anti
15 Flag dyktighet
16 Flag kjørvel
17 Flag byk
18 Flag schizophrenic

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3544 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3746 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3059 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3646 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5942 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3654 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4279 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6907 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6314 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2145 - seconds.

mobiltelefon