logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for veie tyngre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norveie tyngre
engvekt [v]: preponderate [formal]
spavekt [v]: preponderar, prevalecer
swevekt [v]: väga tyngre
Example:
 1. De fattiges behov må veie tyngre enn de rikes krav, som han formulerte det i et møte med protestantiske kirkeledere.
 2. Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
 3. Hvordan ser De på frykten for at hensynet til forskningens fremme skal veie tyngre enn hensynet til enkeltindividets følelser i forbindelse med et dødsfall ?
 4. Avisen har en forebyggende oppgave når det gjelder ungdomskriminalitet i lokalsamfunnet, og dette hensynet må veie tyngre enn hensynet til den siktede og hans familie, mener Fahlstrøm.
 5. Dersom Mitsotakis evner å gi opposisjonen en ny politisk giv, kan det komme til å veie tyngre for skeptikerne i og utenfor partiet enn hans politiske overtramp i fjern fortid.
 6. Hvis valget står mellom å lage et tøffere blad, som han kaller det, for at medarbeiderne skal beholde jobben, vil det veie tyngre enn hensynet til en kjendis som selv har søkt rampelyset.
 7. Lignende resonnementer kan gjøres gjeldende også for andre typer av leveranser av varer hvor hensynet til rask gjennomføring av prosjektet tilsier import, men hvor hensynet til utviklingen av en stedegen industri burde veie tyngre.
 8. Problemet med å plassere flyktningene, ser dessverre ut til å veie tyngre enn å redde dem.
 9. Ved å beholde en rekke av tungvekterne fra Trudeauadministrasjonen i sitt nye kabinett, signaliserte pragmatikeren Turner at han i første omgang har latt hensynet til partiets enhet veie tyngre enn fristelsen til å ta et dramatisk brudd med fortiden.
 10. De fattiges behov må veie tyngre enn de rikes krav, hevder han, og tar til orde for å bryte de rigide strukturer som legger hindringer i veien for fred, utvikling og utfoldelse av menneskerettighetene.
 11. Vi mener at hensynet til våre 19 000 NMTabonnenter må veie tyngre enn hensynet til leverandørene, og ennå har altså ingen søker fått avslag.
 12. Disse faktorer bør veie tyngre enn beslutninger om effektivisering, mente han.
 13. En embedsmann har enkelte ganger et ansvar overfor Parlamentet som må veie tyngre enn ansvaret overfor en sittende regjering eller en individuell minister.
 14. Et hovedargument for paviljong er at de 85 000 passasjerene som daglig passerer stasjonen, har krav på en elementær service, og dette antas da å veie tyngre enn hensyn til arkitektur og kulturtradisjoner.
 15. Men efter alt å dømme vil hensynet til en langt mer ekspansiv norsk næring veie tyngre når Regjeringen tar avgjørelse i saken.
 16. Om man ikke rekker frem med sine synspunkter, får man slå seg til tåls med at summen av andres meninger må veie tyngre.
 17. Sivile fag er bare bifag under denne utdannelsen, i motsetning til ingeniørutdannelsen som i hovedsak består av tekniske fag, sier Breidlid og tilføyer at Hærstaben ikke har funnet det mulig å la lokal motstand mot nedleggelse av Hærens Ingeniørhøyskole veie tyngre enn den helhetsvurdering hærstaben har foretatt senstralt.
 18. Så gjenstår det å se om Landbruksdepartementet kommer til å bane vei for et av våre første privatfinansierte sykehus, eller om man vil la lokale jordbruksinteresser veie tyngre, slik at tommelen vendes ned for Mesnaliaprosjektet.
Similar words:
norveie tyngre
norvegetere
norveie unna
norveiende
Your last searches:
 1. veie tyngreLast searches

# NAL Term
1 Flag brie
2 Flag nubile
3 Flag aparecer
4 Flag to the right
5 Flag lunginflammation
6 Flag amass
7 Flag caul
8 Flag luffarschack
9 Flag pie-libra
10 Flag titan
11 Flag Lieja
12 Flag escapatoria
13 Flag dimme
14 Flag koncession
15 Flag turista
16 Flag withstand use
17 Flag confaloniero
18 Flag ark

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 512 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3011 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 713 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1372 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4243 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5128 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5406 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4511 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5098 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9054 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1719 - seconds.

mobiltelefon