logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for veilede:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norveilede
engbusiness [v]: direct, manage, conduct
spabusiness [v]: dirigir, administrar
swebusiness [v]: vägleda
Synonyms:administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for
Example:
 1. De første to uker vi kjører med ubetjente tilhengervogner vil en uniformert representant være ombord for å kunne veilede publikum i bruk av stemplingsautomater og dører.
 2. Jeg vil påstå at endel av de sammenlignende undersøkelser som er foretatt fra forskjellig hold, har vært mer egnet til å villede enn å veilede, sier Berit Klemetsen.
 3. Sykehus og helsepersonale sliter i jobben, og de må ha en unnskyldning for å veilede oss.
 4. Arbeidstilsynet vil fortsette å prioritere disse problemene høyt ved blant annet å informere og veilede.
 5. Bispemøtet skal også blant annet vurdere hvordan Kirken skal veilede folk om nyreligiøse bevegelser.
 6. Da Arve Johnsen merket at han ikke lenger hadde samme mulighet for å veilede statsråden underhånden frem til de riktige beslutninger, opphørte kontakten fra hans side.
 7. Denne gruppen skal også veilede andre forskere.
 8. Derfor må lærere i andre fag enn norsk kunne veilede elevene utfra de krav som stilles til god sprogbruk.
 9. Det er en svært utbredt oppfatning at menn, når de gjør husarbeide, må få gjøre tingene på sin måte, og at hun for all del ikke må veilede eller irettesette ham i noe som helst.
 10. Det er også meningen at det nyetablerte Norsk Idrettsmedisinsk Institutt skal veilede pasientgrupper om muligheten for å delta i en eller annen form for idrett eller mosjon.
 11. Det skal om kort tid utgis en informasjonsbrosjyre som skal veilede folk om sykdommen.
 12. Et viktig virkemiddel for Oslo Høyre er forenkling av saksbehandlingen, og Oslo Høyre foreslår samtidig at det opprettes et faglig råd som kan veilede de folkevalgte i spørsmål om rehabilitering eller nybygging.
 13. Finner pasientombudet at klagen ikke kan tas opp til behandling da det faller utenfor arbeidsområdet, skal man så vidt mulig veilede pasienten om annen klageadgang.
 14. Folk passer godt på sin fysiske helse, men er ikke alltid like flinke til å ta vare på sjelen sin, sier medarrangør av seminaret, helsesøster Elsbeth Mjelde, som med dette håper å ruste sine medsøstre til å veilede mennesker om livsstil og kriser.
 15. For å få en avbyråkratisert og raskere saksbehandling av byfornyelsessaker i kommunen, foreslås det opprettet et faglig råd som skal veilede de folkevalgte.
 16. Fylkesbibliotekene skal bl.a. sørge for å veilede folkebibliotekene og skolebibliotekene i faglige spørsmål.
 17. Her ville det ikke være snakk om å fjerne nynorsk, men om å veilede medarbeidere som gjør en dårlig jobb, uansett hvilken målform de måtte velge å benytte.
 18. Hva har Sosialdepartemetet gjort for å veilede kommunene ?
 19. I tillegg til å veilede publikum, utarbeider disse en rekke brosjyrer som dekker forskjellige informasjonsbehov, sier seksjonsleder Arne Krokan.
 20. Initiativet ble tatt av de store næringsorganisasjonene, og hensikten var både å få et organ som kunne veilede medlemmene i økonomiske spørsmål og å få i gang en mer effektiv innkreving av ubetalte regninger.
 21. Jeg er litt usikker på hvor snevert han egentlig ønsker at dette skal forstås, men jeg går ut fra at han innrømmer Kirken rett til å veilede mennesker i rent individualiestiske spørsmål.
 22. Krogs oppgave blir først og fremst å informere og veilede norske eksportører om gjeldende regler vedrørende eksport av høyteknologi.
 23. Likeså kan departementet tenke seg en ordning der de fem regionsykehusene får i oppgave å veilede de mindre sykehusene i sitt distrikt.
 24. Men det er dessuten bred enighet om at studenter og kandidater, uansett fagstudium, har bruk for å kunne veilede andre i stoff fra sitt fagområde.
 25. Men i konfirmasjonstiden har Kirken også ansvar for å veilede de unge i aktuelle spørsmål, gi dem hjelp til å foreta selvstendige moralske vurderinger og bygge opp etiske holdninger.
 26. Men vi kan aldri bestemme og diktere, bare veilede og gi gode råd.
 27. Min oppgave er å veilede, komme med forslag til løsninger og legge til rette for beplantning, sier hun.
 28. Møtet skal også blant annet vurdere hvordan Kirken skal veilede folk om nyreligiøse bevegelser.
 29. NOKRAIllrapporten forteller blant annet om samarbeidet mellom barneskole og folkebibliotek og minner om de felles mål : å få flest mulig barn til å bli gode lesere og å veilede dem til de gode barnebøkene.
 30. Overalt i verden hvor det er hoppbakker, dukker han opp før og efter internasjonale oppgjør for å veilede arrangørene og efterse at de internasjonale reglementer blir fulgt.
Similar words:
engveiled
norveileder
engveined
norveide
norveiende
norveiside
engveil
Your last searches:
 1. veilede


Veilede was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) veilede
Gerundio: veiledende
Past participle: veiledet
Indikative
1. Present
 • jeg
  veileder
 • du
  veileder
 • han
  veileder
 • vi
  veileder
 • dere
  veileder
 • de
  veileder
8. Perfect
 • jeg
  har veiledet
 • du
  har veiledet
 • han
  har veiledet
 • vi
  har veiledet
 • dere
  har veiledet
 • de
  har veiledet
2. Imperfect
 • jeg
  veiledet
 • du
  veiledet
 • han
  veiledet
 • vi
  veiledet
 • dere
  veiledet
 • de
  veiledet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde veiledet
 • du
  hadde veiledet
 • han
  hadde veiledet
 • vi
  hadde veiledet
 • dere
  hadde veiledet
 • de
  hadde veiledet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal veilede
 • du
  vil/skal veilede
 • han
  vil/skal veilede
 • vi
  vil/skal veilede
 • dere
  vil/skal veilede
 • de
  vil/skal veilede
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha veiledet
 • du
  vil/skal ha veiledet
 • han
  vil/skal ha veiledet
 • vi
  vil/skal ha veiledet
 • dere
  vil/skal ha veiledet
 • de
  vil/skal ha veiledet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle veilede
 • du
  ville/skulle veilede
 • han
  ville/skulle veilede
 • vi
  ville/skulle veilede
 • dere
  ville/skulle veilede
 • de
  ville/skulle veilede
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha veiledet
 • du
  ville/skulle ha veiledet
 • han
  ville/skulle ha veiledet
 • vi
  ville/skulle ha veiledet
 • dere
  ville/skulle ha veiledet
 • de
  ville/skulle ha veiledet
Imperative
Affirmative
 • du
  veiled!
 • vi
  La oss veilede!
 • dere
  veiled!
Negative
 • du
  ikke veiled! (veiled ikke)!
 • dere
  ikke veiled! (veiled ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag spinning top
2 Flag fjærvekt
3 Flag nunca
4 Flag aguardiente
5 Flag officiell lista
6 Flag utgyte
7 Flag reformatory
8 Flag kan kanske
9 Flag bamsemonster
10 Flag kan kanske
11 Flag värde
12 Flag kotelett
13 Flag placa
14 Flag dekkstol
15 Flag uppbyggelse
16 Flag allá
17 Flag hyre
18 Flag trombone

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6702 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2254 - seconds.

mobiltelefon