logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vekt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvekt
enggeneral [n]: importance
sport - tyngdlyftning [n]: weight
varer [n]: weight
mål - vekt [n]: weight
general [n]: stress, emphasis, magnitude
person [n]: weight, magnitude [formal], importance
spageneral [n]: importancia [f]
sport - tyngdlyftning [n]: pesas [fp]
varer [n]: peso [m]
mål - vekt [n]: peso [m]
general [n]: énfasis [m], acento [m], magnitud [f]
person [n]: peso [m], magnitud [f], importancia [f]
swegeneral [n]: vikt
Synonyms:
  1. aktelse, anseelse, ansikt (utad), betydning, heder, klang, navn, omdømme, prestisje, rang, renomme, ry, tillit, tyngde, viktig, viktighet, ære
  2. badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, byrde, kraft, myntvekt, måleapparat, skala, skålvekt, trykk, veieinstrument, veieredskap, vektskål, vektstang
Derived terms:bantamvekter, brevvekt, få til å gå ned i vekt, fjærvekt, fluevekt, farkostvekt, gå ned i vekt, gå opp i vekt, ha overvekt, i likevekt, ikke likevekt, invektiv, jevnvekt, jevnvekts-, konvektor, lett tungvekt, mellomvekts-, motvekt, overvekt, overvektig, spesifikk vekt, tonevekt, tungvekt, undervektig, Vekten, vekter, vektor, vektsystem, weltervekt, bismervekt, egenvekt, fjærvekter, legge vekt, lettvekt, lettvekter, likevekt, likevekttilstand, maksimalvekt, sinnslikevekt, tungvekter, uten vekt, vektig, vektlegge, vektløs, vektløst, vektstang, vekte, likevektig, badevekt, bakevekt, [Show less / more]
Wiki:En vekt er et instrument som kan måle (veie) et legemes masse eller tyngde. Vekt er også resultatet av denne målingen. Vekten uttrykker hvor mye normalkraft som virker på legemets masse.
Example:
  1. Har du gått ned i vekt?
  2. Det er synd jeg ikke trenger å gå ned i vekt.
  3. Vi har gått opp i vekt.
  4. Maria har gått opp i vekt.
  5. Jeg har holdt vekten lav selv om mange av mine venner har gått opp i vekt når de har blitt eldre.
  6. Jeg har tatt av litt vekt.
Similar words:
engvent
engvest
engvet
norveft
norveit
norveke
norvekk
Your last searches:
  1. vektLast searches

# NAL Term
1 Flag moms
2 Flag vina
3 Flag diskning
4 Flag oppfinnelse
5 Flag strikking
6 Flag utskrift
7 Flag krukmakare
8 Flag tusensköna
9 Flag signe
10 Flag en relación a
11 Flag arrest warrant
12 Flag oppløsning
13 Flag blood specimen
14 Flag käke
15 Flag stavsprang
16 Flag slumrande
17 Flag arrancar con la manivela
18 Flag regiments-

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2241 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1825 - seconds.

mobiltelefon