logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vektig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvektig
enggeneral [?]: overweight
spageneral [?]: sobrepeso
swegeneral [?]: övervikt
Derived terms:overvektig, undervektig, likevektig
Example:
 1. Boken, som utkommer på Aschehoug idag, blir også betegnet som tynn på sider, men vektig i poetisk gehalt.
 2. Den er også et vektig innlegg i debatten om maktspill og annet spill mellom kjønnene.
 3. Den forreste vifter vektig vei med et lommetørkle.
 4. Dette er en viktig gruppe som utgjør en vektig del av sentralkomiteens medlemmer.
 5. ET annet vektig argument for sommertid er trafikksikkerheten.
 6. Elevene blir hørt dersom de opptrer vektig og lærer seg de alminnelige regler for møtevirksomhet.
 7. En annen vektig innvending er at det holdes lange taler og intervjuer på piazzaen før kveldens forestillinger der italienske mediefolk og skuespillere uttaler seg om kino, teater og TV uten at dette blir oversatt til engelsk.
 8. En mer vektig årsak er penger.
 9. En vektig begivenhet var opprettelser av Solobservatoriet på Harestua i 1954 som både har et eget solteleskop og radioastronomiske antenner.
 10. Han imøtegikk også de konkrete punkter med vektig argumentasjon.
 11. I 1983 kom en meget vektig artikkel hvor kvinner ble fulgt gjennom mange år med den riktige bahandling og sammenlignet med kvinner i samme alder uten hormonbehandling.
 12. I dette tilfellet mente vi det ikke var vektig nok grunn til å gi eleven fri når han bare skulle være med faren på rypejakt.
 13. Men det er like vektig at Norge heller ikke har noen storindustri som leder an og driver frem prosessen.
 14. Men dette har fått politiets organisasjoner til å advare mot det som kan bli oppfattet som A og Bpoliti - en vektig innvending.
 15. Men til pressekonferansen kom han ikke, enda det var annonsert. de Niro er syk - og det er sant, forsikret Leone og skulte olmt på dem som måtte betvile dette, med alle sine 120 kilo vektig i blikket.
 16. Russekullet fra 1934 det berømmelige og beryktede - dokumenterte seg med en vektig studentbok ved 25årsjubileet i 1959.
 17. Selv de beste kan ha sine feil, men det er ingen vektig grunn til å frata dem den heder det er å få en gate eller plass oppkalt efter seg.
 18. Så vidt vi kan se, har avskaffelsesprosessen skjedd i det stille, uten vektig begrunnelse og uten debatt.
 19. Tynn på sider, men vektig nok målt efter sin poetiske gehalt, ber Friedrich von Schiller oss idag om den oppmerksomhet som strekker seg ut over døgnets krav.
 20. Kurset gir bare grunnleggende innføring i alt hva Oslo har å tilby av faciliteter - det er først gjennom guidingen at Osloguidene tilegner seg virkelig vektig kunnskap om byen vår.
 21. De kan bare beklagende konstatere at også sentral og vektig nordisk litteratur kommer inn under denne kategorien.
 22. De kvanta matvarer som fordeles gjennom WFP er meget stor og betyr samlet et vektig bidrag til livredning for millioner av barn og andre utsatte grupper i sultområdene i verden - hvert år.
 23. De løfterike resultater som hittil er oppnådd, er i seg selv et vektig moment for å holde Arbeiderpartiets reguleringsglade folk borte fra regjeringskontorene en god stund til.
 24. Den saken er klar, for ikke å si biff media, svart på hvitt, i radioreporterens debutbok, som også er et vektig innlegg i mediadebatten.
 25. Dermed har Anna Marie Aagaard også ydet et vektig bidrag til en levende samtidsteologi, som ikke bare dyrker det teoretiske, men kan inspirere både fromhetsliv og samfunnsetikk.
 26. Det må man bare respektere ; det er jo en helt annen og vektig grunn enn Renholdsverkets, og så får vi håpe spørsmålet blir grundig gjennomtenkt og bearbeidet på forhånd.
 27. Det må man bare respektere ; det er jo en helt annen og vektig grunn enn Renholdsverkets.
 28. Dette vil muligens bli et vektig bidrag i forsøket på å opprettholde standarden på kollektivtrafikken i Oslo.
 29. Efter hva Aftenposten forstår, er en vektig årsak til at Frydenlund avviser Regjeringens argumenter at folkerettsreglene er lite entydige og i prinsippet kan tolkes i alle retninger.
 30. Et vektig argument for sammenslåingen er, efter det Aftenposten forstår, at den gir adgang til en mer fleksibel oppsøkende virksomhet og at det blir tilstrekkelig med personale til å påta seg turnustjeneste for å holde i gang driften av Natthjemmet.
Similar words:
sweveklig
swevettig
engvertigo
engvestige
norvekt
norvekte
norvekter
Your last searches:
 1. vektigLast searches

# NAL Term
1 Flag jorde
2 Flag luftseiler
3 Flag nattskjorta
4 Flag wandering
5 Flag variabilitet
6 Flag musköt
7 Flag severe questioning
8 Flag havresoppa
9 Flag skära bort
10 Flag døråpning
11 Flag salad dressing
12 Flag que obstruye
13 Flag pugilism
14 Flag horro
15 Flag powerlessness
16 Flag callejón sin salida
17 Flag de arriba
18 Flag offer

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1405 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1533 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2080 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3347 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6594 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7972 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2110 - seconds.

mobiltelefon