logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vektlegge:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvektlegge
enggeneral [?]: emphasize
spageneral [?]: destacar
swegeneral [?]: betona
Synonyms:angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vise til
Example:
 1. Boligsamvirket ber samferdselsminister Johan J. Jakobsen vektlegge dette i de midlertidige retningslinjene for kabelutbygging som det nå arbeides med.
 2. Dessuten i langt større grad vektlegge det litterære aspekt.
 3. Det trengs å vektlegge servicen, serviceproduktet eller hva man nå ønsker å kalle publikumsbehandlingen i videste forstand.
 4. Eller en kan vesentlig vektlegge vernet mot overgrep og en mest mulig rettferdig saksbehandling og avgjørelse i konfliktsituasjoner mellom myndigheter og den enkelte.
 5. Et annet utgangspunkt er at vi efter min mening bør vektlegge noenlunde likt tiltak som retter seg mot konvensjonell krigføring hvor atomvåpen blir benyttet.
 6. Jeg synes det er mer interessant å vektlegge dette enn å se på de saker hvor Skaset fikk flertallet mot seg.
 7. Men Langslet blir uklar og ufullstendig når han fra å vektlegge det strengt lokale i disse mediers virkeområde, plutselig også trekker inn grunnlaget for det nasjonale kringakastingstilbud.
 8. Vektlegge hva ?
 9. Vi må som sagt vektlegge helheten i omleggingen.
 10. Kanskje vil dette mer lokale virkeområdet for Venstrepolitikk medføre at Venstre i enda større grad vil fange opp og vektlegge de problemer folk flest, lokalt, er opptatt av ?
 11. La meg i tillegg enda en gang vektlegge at arealreserven kun skal benyttes dersom byen ikke har andre realistiske utbyggingsmuligheter som kan dekke befolkningens behov.
 12. Oljeinntektene gir oss større muligheter enn de fleste andre land til å vektlegge livsstandard og miljø.
 13. Skjønner ikke politikerne at fremtidens borgere høyst sannsynlig vil vektlegge andre verdier enn gårsdagens og dagens politikere ?
 14. Som motstander av fjernsynsreklame kunne jeg tenke meg å vektlegge også et par andre momenter.
Similar words:
norvedlegge
norvedlegg
norvekslende
spaverterse
sweveklig
norvektløst
norvektløs
Your last searches:
 1. vektleggeLast searches

# NAL Term
1 Flag landsens
2 Flag et visst sted
3 Flag lurt
4 Flag apenarse
5 Flag rumbo a
6 Flag municipality
7 Flag knowing
8 Flag robot
9 Flag linfrø
10 Flag apuntar
11 Flag chusquería
12 Flag diplomat
13 Flag gorila
14 Flag resultat
15 Flag salary
16 Flag heighten
17 Flag desvergonzado
18 Flag joint

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1710 - seconds.

mobiltelefon