logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for veldedighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norveldedighet
enggeneral [?]: charity
spageneral [?]: caridad
swegeneral [?]: välgörenhet
Synonyms:altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, nestekjærlighet, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet
Derived terms:veldedighetsbasar, veldedighetsorganisasjon
Wiki:Med veldedighet menes det å frivillig gi gaver, enten i form av penger, gjenstander eller arbeidsinnsats, til fordel for trengende. Tidligere var veldedighet den eneste formen for sosial sikkerhet som fantes for fattige. Den kom særlig i form av almisser som ble gitt direkte til tiggere, eller gjennom institusjoner, som «milde stiftelser», som ble opprettet for å hjelpe trengende.
Example:
 1. Hvis disse landene skulle bli henvist til veldedighet, ville deres mulighet for vekst og bedret velstand være lik null.
 2. Men millionene gis ikke bort i ren veldedighet ?
 3. Bohlin sa han hadde stor respekt for mennesket Leif Arne Heløe, men han fortjener ikke i eftertid å bli husket som den sosialminister som ikke så forskjell på velferd og veldedighet.
 4. Den tid er forbi da internasjonal hjelp var ensbetydende med ren veldedighet.
 5. Dette er ren veldedighet.
 6. Ikke veldedighet, ikke efter klynk og klage.
 7. Men i motsetning til for bare få år siden, er det ikke lenger snakk om en form for veldedighet fra produsentenes side.
 8. Når Norges Handikapforbund, som eier skolen, har frasagt seg ansvaret, begrunner forbundet dette bl.a. med at funksjonshemmede elever også har krav på utdannelse uten at dette skal gis som veldedighet.
 9. Statene måtte se uhjelpen som en forpliktelse, ikke som veldedighet.
 10. Vi arbeider innenfor latterlig små budsjetter og subsidierer på mange måter senteret, som heldigvis er registrert veldedighet og unndratt moms.
 11. Dette er ikke veldedighet, men trinn nummer to i et arbeide Forente Artister kommer til å fortsette.
 12. Hovedformålet med organisasjonen er å hjelpe dem som er dårlig stillet i Nepal til et selvstendig levebrød uavhengig av hjelpeorganisasjoner og veldedighet.
 13. Vi gjør ikke dette av veldedighet, vi regner med å tjene penger på samarbeidet, ihvertfall på litt lengre sikt.
 14. Det gleder meg oppriktig at også Arbeiderpartiets Sissel Rønbeck nu mener at organisatorer av privat veldedighet fortjener en nobelpris.
 15. Efter hva jeg forstår, mener Fr.p. at norsk uhjelp skal skje gjennom privatpersoner og veldedighet.
 16. En soloLP her, en bok der, og nå veldedighet.
 17. Er vi her vitne til veldedighet solgt til høystbydende ?
 18. Jeg har forstått det slik at Arbeiderpartiet har lite til overs for det man foraktelig karakteriserer som privat veldedighet.
 19. Men det blir ikke snakk om skattlegging hvis f.eks. en forsker donerer pengene for å fremme utviklingen på det område han der arbeider eller til veldedighet, sier en talsmann for finansdepartementet i Washington til Aftenposten.
 20. Og de vet at verden ikke kan reddes ved veldedighet.
 21. Pengeplasseringen er ikke uttrykk for noen form for japansk veldedighet eller anger fordi handelen med USA ifjor ga et overskudd på 44,4 milliarder dollar.
 22. Politikken var ikke veldedighet siden den også tjente de ressurssterkes interesser og på den måte ga uttrykk for en enestående kombinasjon av egeninteresse og sosialt ansvar.
 23. Popmusikere har igjen vist at veldedighet ikke bare er noe for middelaldrende fruer.
Similar words:
norveikelighet
norvelberegnet
norvelberget
norveldefinert
norvelsignet
norvennlighet
sweveklighet
Your last searches:
 1. veldedighetLast searches

# NAL Term
1 Flag canvassing
2 Flag krämfärg
3 Flag elektrokardiograf
4 Flag adverbial
5 Flag echar un trago
6 Flag briefness
7 Flag oversette feil
8 Flag vegetere
9 Flag avtrekk
10 Flag søppelbeholder
11 Flag lycksalighet
12 Flag get round
13 Flag sound recorder
14 Flag flygparad
15 Flag ukrenkt
16 Flag saddle
17 Flag in the wild
18 Flag anpasse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1588 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6653 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1955 - seconds.

mobiltelefon