logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for velle:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvelle
engliquid [v]: gush
spaliquid [v]: salir a chorros
sweliquid [v]: välla
Synonyms:bølge, emanere, flomme, flyte, fosse, løpe, myldre, renne, skylle, sprudle, strømme, styrte, velte
Derived terms:avsvellende medisin, forvelle, framvellende følelse, novelle, novellette, svelle, svellende, svelle opp, velle fram, velle ut, vellesing, nivellere
Example:
 1. Jo mer vi bruker hjernen, jo skarpere blir den, foreleser professor Weiert Velle for en gruppe studenter over sytti år på Blindern.
 2. Bruk hjernen ! oppfordret professor Weiert Velle på Nordisk Eldrefestival igår.
 3. Jo mer vi bruker hjernen, jo skarpere blir den, sa Velle til de engasjerte tilhørerne - blant dem Reidunn Lixow.
 4. Artikkelforfatteren, Weiert Velle, mener at fastlagte spilleregler i høy grad gjelder også innen politikken.
 5. Det er riktig som Velle sier i kapitel 2, at vår adferd og fysiologi er et resultat av et vekselspill mellom arv og miljø.
 6. Følgelig trenger det ikke være noen iboende genetiske forskjeller mellom kjønnene i de egenskaper Velle diskuterer - selv om vi observerer aldri så store kjønnsforskjeller.
 7. I bokens hovedkapitel sammenfatter Velle de første åtte kapitlene på denne måten (s.
 8. Jeg beklager, men jeg hadde ventet meg noe bedre og noe mer objektivt fra Weiert Velle.
 9. Jeg er imidlertid mer usikker på hva sosiobiologien kan lære oss om den slags kjønnsforskjeller og likestillingsproblemer som Weiert Velle diskuterer i sin bok.
 10. Jo mer vi bruker den, jo skarpere blir den, sa professor Weiert Velle på Nordisk eldrefestival igår.
 11. Men å påstå at eventuelle reelle forskjeller i intelligens mellom kjønnene er genetisk betinget, har - så vidt jeg vet - ingen forankring i moderne biologisk forskning ; spesielt gir ikke noe av det Weiert Velle refererer grunn til å påstå noe slikt.
 12. Og nettopp p.g.a. dette samspillet blir det meget vanskelig å skille ut effekten av arv og miljø i de mønstrene Velle refererer.
 13. Og videre fremhever Velle at økonomisk uavhengighet er ikke og bør ikke være betinget av at kvinnen i et ekteskap må forlate sin arbeidsplass i hjemmet (s.
 14. Velle diskuterer også IQmålinger.
 15. Velle er for lik lønn (s.
 16. Velle hevder - med en viss overbevisningskraft at det er forskjeller i IQ mellom kjønnene.
 17. Weiert Velle.
 18. Årsmøtet i Entrepenørenes Landssammenslutning, avdeling Telemark, Vestfold og Buskerud har valgt styre med Arne Olav Lund som formann, Jon Rønningsbakk som nestformann og Arne Velle, styremedlem.
 19. Man kan nok regne med en kamp alle mot alle, sa Velle, og konkurranse i seg selv er ikke betenkelig.
 20. Vi har funnet ut at det er urimelig at ungdom som ikke har egen inntekt, plutselig må betale voksen billett bare fordi de har fylt 16 år, sier markedssekretær Anne Krøvel Velle til Fremtiden.
 21. Vi har heller ikke glemt at ungdommen er morgendagens passasjerer hvis de venner seg til å bruke bussen mer, sier Krøvel Velle.
 22. Boken gjorde ikke forholdet mellom Velle og kvinnesaksforkjemperne noe bedre.
 23. Dermed tok han avstand fra ett av de forslag som professor Weiert M. Velle la frem ved åpningen av konferansen.
 24. Det har totalt revolusjonert veterinærenes arbeidssituasjon, mener Velle.
 25. Institusjonelle særinteresser er vanskelig å unngå, sa Velle.
 26. Konferansens leder, lektor Weiert Velle, gikk inn for å bygge opp et nasjonalt senter spesielt innrettet på å tjene næringslivets interesser.
 27. Major Bjørn Velle utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret.
 28. Nå er Velle opptatt av andre ting enn samfunnsdebatt.
Similar words:
norvelte
norvelge
spavello
spavelo
spavela
norvelar
spaveld
Your last searches:
 1. velle


Velle was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) velle
Gerundio: vellende
Past participle: velt
Indikative
1. Present
 • jeg
  veller
 • du
  veller
 • han
  veller
 • vi
  veller
 • dere
  veller
 • de
  veller
8. Perfect
 • jeg
  har velt
 • du
  har velt
 • han
  har velt
 • vi
  har velt
 • dere
  har velt
 • de
  har velt
2. Imperfect
 • jeg
  velte
 • du
  velte
 • han
  velte
 • vi
  velte
 • dere
  velte
 • de
  velte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde velt
 • du
  hadde velt
 • han
  hadde velt
 • vi
  hadde velt
 • dere
  hadde velt
 • de
  hadde velt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal velle
 • du
  vil/skal velle
 • han
  vil/skal velle
 • vi
  vil/skal velle
 • dere
  vil/skal velle
 • de
  vil/skal velle
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha velt
 • du
  vil/skal ha velt
 • han
  vil/skal ha velt
 • vi
  vil/skal ha velt
 • dere
  vil/skal ha velt
 • de
  vil/skal ha velt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle velle
 • du
  ville/skulle velle
 • han
  ville/skulle velle
 • vi
  ville/skulle velle
 • dere
  ville/skulle velle
 • de
  ville/skulle velle
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha velt
 • du
  ville/skulle ha velt
 • han
  ville/skulle ha velt
 • vi
  ville/skulle ha velt
 • dere
  ville/skulle ha velt
 • de
  ville/skulle ha velt
Imperative
Affirmative
 • du
  vell!
 • vi
  La oss velle!
 • dere
  vell!
Negative
 • du
  ikke vell! (vell ikke)!
 • dere
  ikke vell! (vell ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag arroz con cáscara
2 Flag bakende
3 Flag entregas a plazo
4 Flag odoriferously
5 Flag telefonrør
6 Flag velbekomme
7 Flag ikke understøttet
8 Flag gyllene medelväg
9 Flag barbulla
10 Flag legalización
11 Flag utstyre
12 Flag bromspump
13 Flag nummer
14 Flag hovmod
15 Flag presunción
16 Flag veredicto
17 Flag oppsnappe
18 Flag astigmatism

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 349 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2254 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 602 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1257 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4111 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4992 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5251 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4355 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4977 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8823 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2026 - seconds.

mobiltelefon