logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for velordnet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvelordnet
engstrukturert [a]: orderly, well-arranged
spastrukturert [a]: ordenado
swestrukturert [a]: välordnad
Anagrams:vendelrot
Example:
 1. Samtaler med flyktningene og selvsyn av leirene gjør det mulig å konstatere at forflytningene går for seg på en normal og velordnet måte, uten at det har forekommet beklagelige episoder.
 2. Det var vel en protest mot et altfor velordnet samfunn.
 3. Utbyggere og andre interessenter skal møte en velordnet service hos de offentlige organer.
 4. AKERSHUS er blant de fylker som har en forholdsvis velordnet økonomi.
 5. De straffbare forhold ligger totre år tilbake i tiden, og han ønsker nå å leve et velordnet liv.
 6. Det later også til å være velordnet og veldrevet nok til å kunne overleve krisen.
 7. En film om to opprørske tenåringer - Johnny fra en arbeiderfamilie og et skilsmissehjem, Tracey fra en velordnet rikmannsfamilie.
 8. Forhåpentlig vil arbeidet berede grunnen for en videre, velordnet avvikling av forbindelsen mellom stat og kirke.
 9. Fremgangen skyldes skaperkraft og innsats av den enkelte - organisert gjennom vårt næringsliv og våre offentlige institusjoner og understøttet av et velordnet og stabilt politisk system.
 10. Han hadde et velordnet kontor med hele to sekretærer i Oslo, tjente sannsynligvis mer enn dobbelt så mye som Bernt og arbeidet ikke mer enn halvparten av hva Bernt gjorde.
 11. Her er det nødvendig med en velordnet prosess, med et langsiktig perspektiv, dersom båndene mellom stat og kirke skal kunne avvikles på en tjenlig måte.
 12. Hopper kommer fra en velordnet familie hvor særlig faren ofrer megen tid og omtanke på sønnen og blir ham en god støtte og rådgiver.
 13. Ikke minst blir det påpekt at de av OPECmedlemmene som har en mindre velordnet økonomi, vil komme i vanskeligheter.
 14. Men - som fylkesrådmann Inge Flugstad ganske riktig påpeker - velordnet økonomi er ikke ensbetydende med økonomisk velstand.
 15. Men det er allikevel et meget stort og velordnet marked.
 16. Norpress har registrert at efter Ap.lederens oppfatning gikk landet fra en velordnet økonomisk situasjon inn i et mørkt og trist kapitel av sin historie da Willochregjeringen overtok i 1981.
 17. Sentralbankenes inngrep vil trolig begrense seg til det som måtte være nødvendig for å sikre at markedet funksjonerer på en velordnet måte uten altfor store kortsiktige kursvariasjoner.
 18. Ved foten av statuen ligger en anselig mengde blomster i et velordnet mønster i anledning av at det i oktober var 40 år siden sovjetiske tropper befridde Latvia i hans navn.
 19. Yrende gateliv, men velordnet, disiplinert trafikk.
 20. Den overordnede tanke bak forslaget er å la Tjuvholmsutstikkeren tjene som en velordnet og vakker skjermvegg for det indre havnebasseng, sett mot vest hvor i dag containerhavnen m.m. skjemmer havnebildet.
 21. Jeg har aldri sett et så velordnet hjelpearbeide i et jordskjelvrammet område, sier han til vår medarbeider.
 22. Vi visste jo at de hadde en velordnet økonomi, men ikke at formuen var så stor, forteller en av niesene.
 23. Alt er så velordnet og fint, med vaktmestre og plener og kort vei til supermarkedet.
 24. Det er mange grunner til at Arne, som nå er gift og lever et velordnet liv med fast arbeide, ikke har villet gå til rettssak for å få se barnet sitt.
 25. Det gjør at kontorene fortsatt må finne seg i å sveve rundt som satellitter i et ellers velordnet univers av tjenestetyper, mente hun.
 26. Idag har organisasjonen nærmere 300 lokallag med tilsammen 20 000 medlemmer, en sterk og velordnet økonomi og et godt utbygget administrativt apparat.
 27. Og libaneserne avgjør langt på vei selv hvorvidt det skal skje på en velordnet eller en kaotisk måte.
 28. Resten av bakgrunnen består av en usannsynlig blanding av lyder, synther og instrumenter som fyker ut og inn av lydbildet og frem og tilbake mellom høyttalerne i et velordnet kaos.
 29. Sparebanken Oslo Akershus startet torsdag en større kampanje for Øhjelp der banken gir råd og veiledning om en mer velordnet økonomi.
 30. SvenEven Maamoen fra Høyre beskrev Akershus som et mulighetenes fylke med velordnet økonomi og gode administrative arbeidsvilkår.
Similar words:
norvelformet
norvelsignet
norvelsinnet
norvelkrydret
norvelvasket
spaverdel
norvellykket
Your last searches:
 1. velordnetLast searches

# NAL Term
1 Flag salvia
2 Flag object-oriented
3 Flag decimation
4 Flag tendencioso
5 Flag impresos
6 Flag revulsion
7 Flag spank
8 Flag bandy-legged
9 Flag vienés
10 Flag sarracina
11 Flag mannlig prostituert
12 Flag venner
13 Flag kjemmet
14 Flag Luxemburger
15 Flag powder
16 Flag friccionar
17 Flag jugar al tejo
18 Flag framåtsträvande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 561 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 248 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 893 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4728 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3908 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4505 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7897 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4460 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1580 - seconds.

mobiltelefon