logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for verbal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engverbal
nortranslation [a]: ordrett, ord for ord
agreement [a]: muntlig
words [a]: muntlig
linguistics [a]: verbal
spatranslation [a]: palabra por palabra, textual
agreement [a]: de palabra, verbal, oral
words [a]: verbal, oral
linguistics [a]: verbal
swetranslation [a]: ordagrann, ord för ord
agreement [a]: muntlig
words [a]: muntlig
linguistics [a]: verbal
Synonyms:
 1. [adj]: communicative [st], communicatory [st]
 2. [adj]: language unit, linguistic unit [rt]
 3. [adj]: major form class [rt]
 4. [adj]: spoken [st]
 5. [adj]: prolix [st]
antonyms:[adj]: numerical
Derived terms:overbalance, verbal effusion, verbalize, verbally, verbal noun, create verbally, deverbal noun, non-verbally, nonverbal, nonverbal intelligence, nonverbally, unverbalised, unverbalized, verbal creation, verbal description, verbal expression, verbal intelligence, verbalisation, verbalise, verbalised, verbaliser, verbalism, verbalization, verbalized, verbalizer
Example:
 1. However, only the human community has verbal languages as a means of communication.
 2. Im not afraid of anything after having verbal abuse heaped on me like that. In fact, I feel empowered by it.
 3. Emotion counts above vocabulary in verbal communication.
 4. Try to motivate kids with verbal praise.
 5. He opened up the verbal battle.
 6. There was no need for verbal communication.
 7. To contend in a joust, be it verbal, one must also behave in a chivalrous way.
 8. Tom has trouble dealing with verbal abuse.
 9. Jerk connotes an embarrasing social and verbal ineptness.
 10. Tagalog has no verbal tenses, but Spanish does. Tagalog, though, has verbal aspects.
Results found in Norwegian dictionary
norverbal
englinguistics [a]: verbal
spalinguistics [a]: verbal
swelinguistics [a]: verbal
Synonyms:flink med ord, ordhag, språkmektig, talefør, vetalende
Derived terms:verbalisere, verbalsubstantiv, verbalt angrep
Example:
 1. Alle er enige om at vi må være konkurransedyktige, men det er langt igjen før vi som nasjon er kommet utover en intetsigende, verbal enighet om at noe må gjøres, sa Karl Glad.
 2. Begge parter nærmer seg idretten, men verbal velvilje er ikke noe nytt.
 3. De to land lå i en heftig verbal ordkrig ifjor da danskene begynte leteboring efter olje i et omstridt område.
 4. Denne form for verbal strid har vakt motstand innen Det demokratiske parti, som sent igår kveld innledet sitt landsmøte.
 5. Denne må være grunnlaget for om verbal diskriminering skal rammes av straffeloven.
 6. Det er et velopplagt ensemble man møter skuespillerne er fine karakterkunstnere som i god, britisk stil spiller sterkt på understatements og verbal tørrvittighet.
 7. Det kan også oppfattes som en verbal taktikk for å forsøke å dempe kongens kritikere i den arabiske verden.
 8. Det samme er tilfellet med informasjon i våre massemedier, aviser, tidsskrifter, fagpresse, som i enhver verbal sammenheng.
 9. Det synes imidlertid klart at dette er et arbeide som vil ta lang tid å gjennomføre med merkbar virkning uansett om det finnes verbal politisk vilje tilstede.
 10. Det vil gjøre godt med noe mer varme efter en tid da Øst og Vest har stått mot hverandre i en bitter verbal strid om utplasseringen av atomraketter.
 11. Det virker mer sannsynlig at myndighetene snarere vil avfinne seg med at de løslatte Solidaritetledere ytrer sine avvikende synspunkter, og dermed godtar en slags verbal pluralisme, som regjeringen kan fortsette å neglisjere.
 12. En av OSSspillerne hadde en aldri så liten verbal utblåsning om nettopp dette da finaleturneringen var over, og vi forstår ham godt.
 13. En på bokens vegne sterkt bekymret Brikt Jensen forsøkte å manøvrere idehistoriker og kulturpersonlighet Langslet og musikkprofessor og barnesanginnsamler Bjørkvold i en slags verbal front mot frontkollisjon.
 14. En slags verbal glajazz, som ikke tar seg selv så høytidelig.
 15. En tusenkunstner, og Adresseavisen har kalt frodig verbal og musikalsk humor.
 16. For du er vel klar over at det finnes dem som kunne ha glede av å gi deg en verbal nesetyver med skikkelig smell i ?
 17. Han skar igjennom verbal tåkelegging og svarthvitt tegning, og var vanskelig å sette fast i debatten.
 18. Her er en usedvanlig fysisk, verbal og mimisk beherskelse.
 19. Her har den politiske uenighet vært mer verbal en reell.
 20. Hvilket annet land i verden har to offisielle skriftsprog som er så like at de neppe sperrer for verbal kommunikasjon ?
 21. I Aftenpostens intervju er ordføreren full av verbal velvilje.
 22. Jeg er enig med Karl Glad i at det har vært mer verbal enighet enn handling om at vi skal styrke oss.
 23. Jeg har ikke lyst til å delta i en verbal duell med Elliott.
 24. Jeg røber vel neppe noen hemmelighet når jeg hevder at feilnavigering er en hyppig foreteelse, men at de groveste oppdages så tidlig i prosessen at reaksjonene begrenser seg til navigasjonsassistanse og en liten verbal pekefinger.
 25. Likheten med verbal syntaks og verseføtter bør ikke ta lyset fra utstillingens hovedbudskap : bildet som visuell formidling i tid og rom.
 26. MEN Tor Halvorsen sier nei, og for å gjøre inntrykk, fremfører han en verbal kamp mot såvel klassekampspøkelser som egoismen.
 27. Man møter da også adskillig forståelse for sine problemer hos rikspolitikerne - senest under den befaring Stortingets samferdselskomite foretok mandag - men verbal forståelse er som kjent lite å leve av.
 28. Med utgangspunkt i Oslo byretts frifinnelse av pastor Hans Bratterud nylig, tar magister Nina Karin Monsen i dagens kronikk for seg visse moralfilosofiske aspekter ved minoritetsgruppers kamp mot verbal diskriminering.
 29. Men kompromisset om Statoil - inngått efter verbal konflikt på høyt støynivå - føyer seg smukt til denne enighetens hovedlinje.
 30. Men solidariteten fra andre overfor de streikende har hittil vært mer av verbal art enn på aksjonsplanet.
Results found in Spanish dictionary
spaverbal
engcommunication [a]: oral, spoken
acuerdo [a]: verbal
palabras [a]: verbal, spoken
linguistics [a]: verbal
norcommunication [a]: muntlig
acuerdo [a]: muntlig
palabras [a]: muntlig
linguistics [a]: verbal
swecommunication [a]: muntlig
acuerdo [a]: muntlig
palabras [a]: muntlig
linguistics [a]: verbal
Synonyms:oral, hablado, vocal
Derived terms:andanada verbal, ceguera verbal, verbalmente, verbalizar
Example:
 1. El lenguaje puede ser verbal, no verbal o mixto.
 2. No hay que confundir poder de la palabra con ofensa verbal.
 3. Desde el punto de vista psicológico, el significado de la palabra es ante todo una generalización. Como es fácil de ver, la generalización es un acto verbal extraordinario del pensamiento que refleja la realidad de forma radicalmente distinta a como la reflejan las sensaciones y percepciones inmediatas.
 4. No son pocos los hombres cuyo mundo interior es tan solo el de sus palabras, y cuyos sentimientos se restringen a un existencia puramente verbal.
Results found in Swedish dictionary
sweverbal
englinguistics [a]: verbal
norlinguistics [a]: verbal
spalinguistics [a]: verbal
Synonyms:
 1. lingvistisk
 2. konversabel, meddelsam, språksam, mångordig, pratsam, vältalig, pratig
Derived terms:verbalisera, ickeverbal
Similar words:
spaversal
spaverba
spavernal
spavergel
spaverbo
spavenial
spavenal
Your last searches:
 1. verbalLast searches

# NAL Term
1 Flag wreathe
2 Flag pogrom
3 Flag elvemunning
4 Flag sexa
5 Flag pole
6 Flag centellear
7 Flag nacer
8 Flag inlay
9 Flag riqueza
10 Flag heave
11 Flag tie
12 Flag route
13 Flag kverulantisk
14 Flag raptures
15 Flag low-necked
16 Flag medborger-
17 Flag utsvulten
18 Flag less than

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 225 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1866 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 508 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1170 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4004 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4881 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5121 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4239 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4873 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8631 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1713 - seconds.

mobiltelefon