logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for verdighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norverdighet
engbehavior [n]: decorum, propriety, dignity, respectability
spabehavior [n]: decoro [m], dignidad [f], respetabilidad [f]
swebehavior [n]: värdighet
Derived terms:aktverdighet, elskverdighet, frata presteverdigheten, gi verdighet til, kredittverdighet, likeverdighet, luftverdighet, merkverdighet, merverdighetskompleks, mindreverdighet, mindreverdighetskompleks, ønskeverdighet, ridderverdighet, severdighet, troverdighet, vanverdighet, verdighetsinnbydende, verdighetsfull, verdighetsverdt, kongeverdighet, uelskverdighet, uverdighet, viderverdighet
Example:
 1. Fredsprisvinneren Desmond Tutu tok trusselen med ro og verdighet.
 2. Man kan kanskje kalle meg overbegeistret, men i Knut Ødegård ser jeg en slik menneskelig verdighet og storhet at jeg blir trist når jeg tenker på hvor sjelden man finner slike kvaliteter i mitt eget lands og sprogs lyrikk, skriver Bricks anmelder.
 3. Tankens frihet blir til ord som kan sprenge diktaturets lenker og igjengi mennesket dets verdighet.
 4. Upper Cuts består av en rekke sketsjer, inspirert av hennes observasjoner av klovnen ; klovnen som slåss med seg selv, på kant med verden, klusser til livet sitt, men allikevel greier å beholde en lattervekkende verdighet og ikke lar seg knekke !
 5. De praktiske tiltak fra amerikansk side viser at man ikke har i sinne å garantere sikkerheten for alle idrettsutøvere, ikke respektere deres rettigheter og menneskelige verdighet eller skape normale forhold for lekene.
 6. Det lå under min verdighet å gå inn på denslags tøv, sier Brooks, som ikke riktig kunne fatte kulden eftersom filmen har fått mange kritikerpriser i USA.
 7. Et menneskes verdighet kommer til uttrykk i viljen til å famle seg frem mot stadig større innsikt.
 8. Jeg kan forsikre Dem om at det amerikanske folk vil styrke freden og fremme menneskehetens frihet og verdighet, fremholdt Reagan i sin velkomsttale.
 9. Kvinnen regnes som likeverdig slik var det med Profetens hustru og slik er det med de senegalesiske kvinner idag, hvis de bare holder på sin verdighet, sier hun.
 10. Man blir stadig mere urolig for at idrettsutøvernes rettigheter blir innskrenket og at deres verdighet vil bli krenket, heter det i komiteens uttalelser.
 11. Nei, han skiver om kjærlighet og verdighet.
 12. Skiftet fra posisjon til opposisjon, og omvendt, har vært preget av en nesten hverdagslig saklighet og verdighet, understreket stortingspresidenten.
 13. USA vil stadig gjøre alt vi kan for å finne en løsning som gir det afghanske folk rett til å bestemme sin egen skjebne, tillater flyktningene å vende hjem med sin verdighet i behold og beskytter de legitime sikkerhetsinteresser til nabolandene, fremholdt Reagan.
 14. Ville det ikke være bedre - nettopp av hensyn til den nasjonale verdighet - å avstå fra planer som meget lett kan brukes til å skade Polens gode rykte ? - heter det i Zycie Warszawy.
 15. Aarflot fikk forøvrig med i budskapet fra møtet at der menneskerettighetene er begrenset og menneskers verdighet er truet, må kirkene arbeide for frihet til å tale i pakt med sin samvittighet uten frykt.
 16. Alle hans gamle oppsamlede frimerker kom til heder og verdighet igjen.
 17. Av den dypeste fornedrelse har et menneske reist seg og fått sin verdighet som medlem av den nære krets og det store fellesskap.
 18. Av denne, som lar revolversvingende helter på hjemmekinoen gjenopprette ro, verdighet og rettferdighet også i sin verden.
 19. Bryggerhus, rullerom og kjellerrom som ikke er i bruk, kan komme til heder og verdighet igjen, dog i en ny forkledning og til et nytt formål.
 20. Byggverket har slått rot, den bærer sin tyngde og alder med selvfølgelig verdighet, slik det sømmer seg NordNorges første steinkirke, oppført på 1200tallet over en grunnmur fra enda eldre tid.
 21. DEN ro og verdighet som ble utvist av alle tilstedeværende, ikke minst av den kongelige familie og de sydafrikanske æresgjester, bidro sterkt til det.
 22. Da må alle kunne føle seg trygge på at livets verdighet blir bevart inntil døden.
 23. Da syntes han imidlertid at det fikk være nok, og utdannelsen som tegner og maler fra Kunst og håndverkskolen kom til heder og verdighet igjen.
 24. De enkelte sektorer har oppnådd en viss uavhengighet av den politiske toppledelsen, og sakkunnskapen, som ofte ble satt til side av Stalin og Khrustsjov, er kommet til heder og verdighet igjen.
 25. De er født like i verdighet og rettigheter og utgjør alle en uadskillig del av menneskeheten.
 26. De representerer et forsvinnende mindretall i forhold til dem som - side om side med nye landsmenn - vil opptre med verdighet på vår nasjonale høytidsdag.
 27. De senere årene er ingen Hollywoodstjerne blitt eldre med slik gratie og verdighet, med så få nykker og stjernehikst.
 28. De tilbringer sin alderdom i verdighet i landsbyen sin.
 29. De utskjelte markedskreftene er igjen i ferd med å komme til heder og verdighet.
 30. Den uniformsglade Reichsmarschall Hermann Göring med marsjallstaven lett synlig i venstre hånd som tegn på sin verdighet, hilser på en ukjent fransk offiser fra Vichyregimet.
Similar words:
norverdige
sweveklighet
sweverklighet
engverdict
engverdigris
norveldedighet
norvelsignet
Your last searches:
 1. verdighetLast searches

# NAL Term
1 Flag nip
2 Flag substans
3 Flag bedekning
4 Flag vapensmugglare
5 Flag saga
6 Flag skrockande
7 Flag grankongle
8 Flag skadet
9 Flag evasiva
10 Flag civilian
11 Flag beam
12 Flag dore
13 Flag caring
14 Flag bekjenne seg til
15 Flag liten ting
16 Flag ser efervescente
17 Flag on sale
18 Flag countrymusik

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1766 - seconds.

mobiltelefon