logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for veto:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engveto
norrefusal [n]: veto [n]
politics [n]: vetorett [u]
refusal [v]: innlegge veto mot
sparefusal [n]: veto [m]
politics [n]: derecho de veto [m]
refusal [v]: poner veto a, vetar
swerefusal [n]: veto [n]
politics [n]: vetorätt [u]
refusal [v]: inlägga veto mot
Synonyms:
 1. [n]: vote [gt], ballot [gt], voting [gt], balloting [gt]
 2. [n]: power [gt], powerfulness [gt]
 3. [v]: blackball, negative, oppose [gt], controvert [gt], contradict [gt]
 4. [v]: forbid, prohibit, interdict, proscribe, disallow, command [gt], require [gt], compel [gt]
antonyms:[v]: allow ,permit
Derived terms:covetous, covetousness, vetoed, covetously, pocket veto
Anagrams:vote
Wiki:A veto, Latin for ""I forbid"", is the power of an officer of the state to stop unilaterally a piece of legislation. In practice, the veto can be absolute (as in the U.N. Security Council, whose permanent members can block any resolution) or limited (as in the legislative process of the United States, where a two-thirds vote in both the House and Senate may override a Presidential veto of legislation).
Example:
 1. The President vetoed the bill, but Congress overrode his veto.
 2. On July tenth, the veto was announced.
Results found in Norwegian dictionary
norveto
engavslag [n]: veto
spaavslag [n]: veto [m]
sweavslag [n]: veto
Synonyms:bann, boikott, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nei, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stopp, tabu
Derived terms:innlegge veto mot, vetorett
Anagrams:tove
Wiki:Ordet Veto kommer fra Latin og betyr «jeg forbyr» og er en spesiell form for stemme som har utsettende eller blokkerende effekt for en beslutning innenfor en gitt ramme. Et veto kan bare forhindre en beslutning, det kan ikke forandre innholdet av denne. Prinsipielt finnes det to slags veto: - utsettende (suspentivt) veto, som blokkerer en beslutning til en ny avstemning kan bli utført - absolutt veto, som blokkerer en beslutning helt.
Example:
 1. USA la i FNs sikkerhetsråd inatt ned veto mot et resolusjonsforslag med krav om øyeblikkelig stans i minelegging av havnebyer i Nicaragua.
 2. En avstemning kunne brukes som veto for de som ikke vil streike.
 3. Riksretten kunne ha sagt at Grunnloven var slik å forstå at kongen ikke hadde absolutt veto, sier Elisabeth Schweigaard Selmer.
 4. Storbritannia har imidlertid en så liten andel i Statfjordfeltet at jeg ikke vil tro de kommer til å nedlegge noe veto mot det planlagte skiftet, sa Kristiansen.
 5. Styret har besluttet å nedlegge veto mot overføring av aksjer til Media Invest A / S. Vi mener dette er saklig begrunnet i at vi her står overfor oppkjøp av aksjer som foretas av personer utenfor distriktet, som har til hensikt å begrense avisens uavhengighet, sier redaktør Rolf Kluge i Budstikka til Aftenposten.
 6. 34 000 kort vil bli utdelt i løpet av dagen til klokken 20 iaften, medmindre trafikkpolitiet nedlegger veto, efter hva Aftenposten får opplyst.
 7. Aksjonen settes i forbindelse med at USA nedla veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon som fordømte Israels okkupasjon av SydLibanon.
 8. Besseberg sitter ikke i juryen, og har ingen myndighet til å forlange en eventuell utsettelse i sin stilling som teknisk delegert, men er ikke i tvil om at han - om mulig - hadde nedlagt veto mot renn dersom forholdene lørdag blir slik som på fredag.
 9. Både Kværner og Volvo kunne i prinsippet nærmest ha lagt ned veto mot utvidelsen hvis de hadde ønsket det.
 10. DET sovjetiske veto i FNs sikkerhetsråd mot opprettelsen av en fredsstyrke i Beirut var ikke bare et nytt tilbakeslag for den amerikanske politikk i MidtØsten.
 11. Da USA for to måneder siden nedla veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som fordømte mineleggingen av havneområder i Nicaragua, fikk saken fyldig omtale i verdenspressen.
 12. Den amerikanske representanten, Warren Clark, forsvarte USAs veto ved å si at vi kan ikke være med på en partisk løsning som tar et ensidig, nærsynt standpunkt for kun den ene part i konflikten.
 13. Den franske reaksjonen kom som en følge av at SovjetUnionen la ned veto i FNs sikkerhetsråd onsdag mot et fransk forslag om å sende en FNstyrke som erstatning for den flernasjonale styrken i Beirut.
 14. Den unge og dyktige diplomaten ble senere Sovjets representant i FN, hvor han i løpet av tre år nedla 25 veto i Sikkerhetsrådet og gjorde seg fortjent til betegnelsen Mr. Njet.
 15. Det amerikanske veto i Sikkerhetsrådet nylig, mot en resolusjon som krevet at Israel skulle efterleve folkerettens bestemmelser i SydLibanon, og ambassadeaksjonen antas å ha svekket USAs muligheter for og vilje til å påvirke den politiske utviklingen i landet.
 16. Det ble nedlagt ett og annet veto fra såvel Reaganfløyen som Carters rådgivere i 1980.
 17. Det planlagte besøket, som kom i kjølvannet av det greske veto i EF og NATO mot å fordømme Sovjets nedskyting av det sydkoreanske passasjerflyet, ble avlyst av president Reagan.
 18. Efter det sovjetiske veto tok generalsekretær Javier Perez de Cuellar ordet og oppfordret rådet til å arbeide for at FN kan spille en større rolle i Libanon.
 19. Et fransk forslag om at den internasjonale fredsstyrken i Beirutområdet skulle erstattes av en FNstyrke, ble stoppet av sovjetisk veto da det ble tatt opp i Sikkerhetsrådet i forrige måned.
 20. Guttorm Hansen fremholder at dette må bety at Høyre ønsker å sikre seg veto.
 21. Han lover til og med å legge ned veto mot forslag om skatteøkning.
 22. Han varslet om at det vil bli møtt med tyrkisk veto i alliansen.
 23. Hellas truer med å legge ned veto mot utvidelse av EF, og setter som betingelse at Fellesmarkedet skal godta et omfattende hjelpeprogram for fattige områder ved Middelhavet.
 24. I den nye israelske samlingsregjeringen har både Likudblokken og arbeiderpartialliansen veto når det gjelder Vestbredden.
 25. I enkelte saker trenger vi ikke enstemmighet ; i andre saker har vi gjort den feil at vi har tillatt bruk av veto ; og endelig finnes det saker - som f.eks. øket skatt direkte til EF - der det er viktig at parlamentene og de enkelte regjeringer har rett til å si nei, mente Mitterrand.
 26. I et brev til kong Hussein har Reagan avslått en henstilling om i det minste ikke å nedlegge veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon som fordømmer israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden av Jordan.
 27. I forrige uke nedla USA veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømte militær intervensjon i Nicaragua.
 28. I henhold til vedtektene har styret også anledning til å nedlegge veto mot aksjetranport, så sant en nektelse er saklig begrunnet.
 29. Iår har de kommunale myndigheter fått anledning til å nedlegge veto mot skogsprøyting i Sverige, men en slik vetorett må utnyttes før første april.
 30. Krisen i EF tilspisset seg igår da Eire nedla veto mot et forslag om å redusere medlemslandenes kvoter i melkeproduksjonen, opplyste offisielle talsmenn i Brussel.
Results found in Spanish dictionary
spaveto
engrechazo [n]: veto
norrechazo [n]: veto [n]
swerechazo [n]: veto [n]
Synonyms:
 1. entredicho, prohibición, reprobación, censura, interdicto
 2. veda, prohibición, limitación, privación, impedimento
Derived terms:avetoro, derecho de veto, poner veto a
Wiki:La palabra veto procede del latín y significa literalmente [yo] prohíbo. Se utiliza para denotar que una determinada parte tiene el derecho a parar unilateralmente una determinada pieza de legislación. Un veto, por tanto, proporciona poder ilimitado para parar cambios, pero no para adoptarlos.
Example:Madame Veto había prometido degollar a todo París|Creo que le pondrá el veto.|Porque tienes poder de veto sobre los presupuestos.|Ejerciendo mi veto.|Israel no tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad|Ha retirado finalmente el veto a la Gran Caza|Cuando yo ponía el veto a una enmienda me rodeaba con su brazo perezosamente y apoyaba la cabeza en mi mejilla.
Results found in Swedish dictionary
sweveto
engavslag [n]: veto
noravslag [n]: veto
spaavslag [n]: veto [m]
Synonyms:bojkott, demonstration, embargo, förebud, invändning, interdikt, klaga, nej, opposition, protest, ramaskri, reservation, stopp, tabu
Derived terms:inlägga veto mot, vetorätt
Wiki:Veto är möjligheten för en part att ensidigt stoppa ett beslut. Vetorätten kan gälla beslut fattade av en församling i vilken parten är medlem (vilket är fallet för de permanenta medlemmarna av) eller beslut fattade av någon annan (exempelvis en statschefs rätt att hindra beslut fattade av ett parlament). Ett veto kan endast hindra ett beslut, inte förändra innehållet i beslutet.
Similar words:
engvet
spavelo
spaveta
swevet
sweveta
swevete
swevett
Your last searches:
 1. vetoLast searches

# NAL Term
1 Flag förkasta
2 Flag en primer lugar
3 Flag leninisme
4 Flag ekspansiv
5 Flag hänga
6 Flag stagnation
7 Flag kommissionär
8 Flag besticklig
9 Flag framgång
10 Flag undertone
11 Flag hänsynsfullt
12 Flag pull back
13 Flag bacteriano
14 Flag decadencia
15 Flag avstengt
16 Flag jaktstue
17 Flag förvaltande
18 Flag aderezo de ensalada

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 130 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 281 0 2022-10-17 23:14:50
röja 928 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2111 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7317 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1883 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6209 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1945 - seconds.

mobiltelefon