logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for vev:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvev
enggeneral [n]: textile
patologi [n]: web
textiles [n]: weaving
biology [n]: tissue
spageneral [n]: tejido [m], textil [m]
patologi [n]: membrana interdigital [f]
textiles [n]: tejido [m]
biology [n]: tejido [m]
swegeneral [n]: vävnad
Synonyms:datanettverk, forbindelse, intern-nett, Internett, intranett, kobling, kommunikasjon, nett, nettverk, verdensvev
Derived terms:bindevev, bindevevsinfiltrasjon, jutevev, lakenvev, sovevognsplass, mattevev, sekkevev, skrivevakt, slede på vevstol, sovevogn, spindelvev, spindelvevmoro, sveve, svevende, svevefartøy, svevning, tett sammenvevd, tveveronika, utsvevende, utsvevende liv, veve, veve sammen, vever, vevd tapet, veving, vevstol, vevd bånd, vidtsvevende, foresveve, billedvev, diagonalvevet tøy, soveværelse, svev, sveve i løse lufta, svevebane, sveving i løse lufta, verdensveven, vevd, pølsevev, sammenveve, sammenveving, levevei, sveve avgårde, verdensvev, muskelvev
Wiki:Vev kan ha flere betydninger: - Tekstilvev, en type tøystykke. - Vevstol, betegnes kort som en vev - Vev (biologi), innenfor fysiologi.
Example:
 1. De kjenner veien fra menneske til menneske... og vever det nye samfunns myke og fine vev, skrev datidens høyeste autoritet, F. X. S alda i 1924.
 2. Sludder og vev !
 3. Andre ganger må man spe på med fantasi for å se mønsteret i den norske sosialøkonomiske vev.
 4. Bortsett fra overføring av organer mellom eneggede tvillinger, vil transplantasjon av levende vev alltid resultere i svakere eller sterkere avstøtningsreaksjoner.
 5. Cmoll fugens tema kunne kanskje ha blitt klarere i det kontrapunktiske vev med en litt mer barokk artikulasjon, og Andanten i Essdurkvartetten kunne kanskje fått mer ro, men det var tross alt noen av de personlige ønsker mer enn innvendinger i et helhetsbilde preget av en stilsikker interpretasjon.
 6. De er tråder i samme vev.
 7. De har gått sammen om forretningen for å selge sine arbeider i vev, strikk, batikk og søm.
 8. Den ene danner et bevegelig bilde av muskler og vev.
 9. Det er nesten ingen grenser for fantasi og skaperglede når man først er blitt bitt av å veve uten vev.
 10. Det er på vev og sømlinjen i studieretningen for husflid og estetiske fag ved Ulsrud, Manglerud og Elisenberg videregående skole at det fremdeles er noen ledige plasser.
 11. Det var så tidlig som i 1952 at fysiologene Bloch og Pursell oppdaget magnetisk resonans, og i 1971 ble det påvist at dette kunne brukes til å adskille kreftvev fra normalt vev hos dyr.
 12. Efterhvert som man blir eldre, blir bruskvev og annet vev mindre elastisk, og risikoen for gjentatte småskader øker.
 13. En annen ting er at det ofte trengs mer enn bare hud, når kirurgens kniv har måttet skjære temmelig dypt for å fjerne kreftangrepet vev.
 14. En vev som handler om utholdenhet og spontani tet.
 15. Et meget innholdsrikt atelier, med rennebom og diktsitater, med garn, vev og knipetang - og paxiscope.
 16. Fem års utdannelse har han bak seg, to av dem fra Oslo Husflidskole med tegning og vev og tre år på tekstillinjen ved Kunst og håndverkskolen.
 17. Film er en broget vev - her fatter man lett trådene.
 18. For 14 dager siden skrev vi om å veve uten vev, f.eks. ved å slå stifter i en sponplate, sette knappenåler i en isoporplate eller i en eske f.eks. en sjokoladeeske - sette renning på og stoppe / veve med en butt nål.
 19. For at ikke vann eller fremmedlegemer skal trenge inn, er åpningen dekket av tynt vev.
 20. Gulltunge, sprukne formdannelser minner om polypper, organisk vev, tarmflora.
 21. Han foreslo å løsne en stor muskellapp på utsiden av pasientens kreftrammede ben, svinge den over til fremsiden av benet og tette igjen det vide operasjonssåret med levende, friskt vev og hud.
 22. Her, i bare to håndfuller av levende vev, finner vi en ordnet kompleksitet som er tilstrekkelig til å omfatte og bevare et helt livs rikeste menneskelige erfaringer.
 23. Hvis man altså har en vev innen rekkevidde, og et minimum av kunnskaper.
 24. I 1974 ble en tekstilkunstner overtalt til å prøve å trykke mønsteret på silkestoff, siden den gamle vev og farveteknikken var problematisk.
 25. I den nye formelen fikk prokain tilsetning av enkle kjemiske preserverende stoffer som også tjener som antioksydanter som hindrer harskningsprosessen i celler og vev.
 26. I forretningens kjelleretasje som hun egenhendig har forvandlet fra lagerrom til et lyst og luftig lokale, har hun ved flere anledninger arrangert utstillinger av såvel billedkunst som vev og tepper.
 27. Ingen kan idag si om aldringen skjer synkront i alle kroppens celler, vev eller organer.
 28. Jeg har ingen etiske betenkeligheter med hensyn til mottagerens mentale og psykiske helse efter organtransplantasjon, enten det gjelder vev fra mennesker eller dyr.
 29. Keramikk, glass, tekstiltrykk og vev og smykker.
 30. Kunstindustrimuseet kan foruten det tidligere nevnte, også friste besøkende med sin faste østasiatiske samling i tillegg til vev og keramikk av to internasjonalt kjente japanske kunstnere.
Results found in Swedish dictionary
swevev
engmekanisk [n]: crank
normekanisk [n]: veiv
spamekanisk [n]: manivela [f]
Derived terms:veva igång, veva ned, vevaxel, vevstake, veva upp
Wiki:En vev är en mekanisk anordning för omvandla en fram- och återgående linjär rörelse till en roterande rörelse. Kraften som åstadkommer den linjära rörelsen ansätts på periferin på en anordning som fungerar som ett roterande hjul vars centrum tar emot den överförda kraften. Ordet vev användes vanligen när kraften är manuell (hand eller fot).
Similar words:
engvet
engvex
norve
norved
norveg
norvei
norveiv
Your last searches:
 1. vevLast searches

# NAL Term
1 Flag släpig
2 Flag vedergällande
3 Flag maledicencia
4 Flag oåterkallelig
5 Flag presume
6 Flag tjatter
7 Flag germinal
8 Flag svik
9 Flag uinteressert
10 Flag gå till ytterligheter
11 Flag villand
12 Flag scenskräck
13 Flag interpolera
14 Flag Koran
15 Flag munk
16 Flag tempera
17 Flag viciar
18 Flag vandre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7309 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1903 - seconds.

mobiltelefon