logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for vid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvid
enggeneral [?]: vid
spageneral [?]: vid
swegeneral [?]: VID
Synonyms:autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, åpen
Derived terms:akademiker som studerer videre etter eksamen, sertifikat fra videregående skole, besværlig individ, bli gravid, davidsstjerne, dellikvid, dividend, dividere, og så videre, eksentrisk individ, føre videre, forbehold de innvidde, videre, videre til, gravid, graviditet, ha et vidløftig sexliv, himmelvid forskjell, individ, individualisere, individualisme, individualist, individualistisk, individualitet, individuell, individuelt, innen hørevidde, innen rekkevidde, innvidd, knuge videre, kjøre videre, legge igjen som dellikvid, likvider, likvidator, likvidere, likvidering, likviditet, misse så vidt, Montevideo, uinnvidd, vidt gap, prate vidløftig, pris for videreforhandler, rekkevidde, revidere, sende videre, slite videre, synsvidde, til videre, vidunderbarn, [Show less / more]
Example:
 1. Kottdørene måtte stå på vid gap da pasienten trengte tosidig hjelp, men like ille var det ved behov for hjelp på bare en side.
 2. Fjerner vi ikke årsakene til stresset, og årsaken tror vi er det vi legger i det vi med en vid definisjon kaller sur nedbør, risikerer vi at resten av skogen i VestTyskland er død eller døende i løpet av noen få tiår, sa Schutt.
 3. Skal det lykkes, må det legges opp til en rettferdig fordeling av levekårene i vid forstand, heter det også.
 4. 10) tøff vid skinnende blouson med hette i hvitt, to svakgrå striper, poselommer på brystet, pluss stikklommer.
 5. 7 vid stripet bomullskjole i hvitt / rosa, fra Kenzo, Place des Victoires.
 6. Arbeiderpartiet har foreslått at hele overskuddet ved eventuell innføring av Lotto skal øremerkes for idretts og kulturformål i vid forstand.
 7. Arbeiderpartiet ønsker lotto innført, men vil at hele overskuddet skal gå til kulturformål i vid forstand.
 8. Barna yrer, her er det vid plass til fotball og slåball, knausklatring, sykling og bærplukking.
 9. Begge lover cirkus med fresk helskru, trippelsalto og latterdører på vid gap.
 10. Boken Didaktikk for førskolelærere bygger på en vid definisjon av begrepet didaktikk.
 11. Bredden i finsk mote er vid.
 12. Bredden i finsk mote er vid.Her er det ikke snakk om bare vanlige sportsantrekk,og hverdagsmote,men også om førsteklasses skinntøy med pels på.
 13. DEN samiske kultur, i vid forstand, må styrkes.
 14. DET trenes så det suser hver dag i lokalene til Bårdars Danseinstitutt, og Kirsti Sparboe, barbent i røde posebukser og vid Ttrøye, er det ivrigste barnet i den elleville flokken som danser og hopper og spretter til den festlige musikken av Georg Riedel.
 15. De kjenner Bergerskogen som om det var innmarka hjemme, og begge har sansen for skogskultur i vid forstand.
 16. De tre boligene ligger oppå et høydedrag med vid utsikt til milde sørlandske åser, med Topdalsfjorden og Hamresanden som nære sommerlige oaser.
 17. Deltagelse bør ikke begrenses til det spesifikt politiske system - målet er å fremme et deltagerdemokratisk samfunn i vid forstand.
 18. Den expanderade industrin och den allt starkare arbetarrörelsen ledde till at Tammerfors befolkning växte ; vid sidan av arbetare kom också tidningsmän till staden, och den skönlitteratur som publicerades då - dikter, skådespel, pamfletter, romaner - införde en ny synvinkel i den finska samhällsskildringen, arbetarklassens egen synvinkel - låt vara att det bland de dåtida Tammerforsförfattarna fanns bara få namn som skulle komma at lysa i litteraturhistorien.
 19. Den første viser tykklegglange rette skjørt med glidende lange jakker, pluss vid paletot i samme ullgabardin over.
 20. Den nye redaktøren, Arne Stav, legger opp til at Profil ikke lenger skal være et rent litterært tidsskrift, men ta opp samtidskultur i vid forstand, og tidstypiske fenomener.
 21. Departementet mener derfor at det er uhensiktsmessig å ha en bevillingspraksis som er så vid, og påpeker dessuten at det kom få innvendinger til lovutkastet.
 22. Derfor må banen være så vid som mulig.
 23. Dernest kom en flagrende vid kamelfarvet kåpe med bærestykke og rubbet vidde, med smal linning i halsen, fulgt av ditto farvede bukser uten press, og sort bluse.
 24. Dessuten er det et faktum at man også efter det nåværende skattesystem har en ganske vid adgang til deling.
 25. Det blir også understreket at utviklingen i datateknologien forutsetter betydelig øket innsats for å kunne dekke nødvendige behov i landbrukssektoren i vid forstand.
 26. Det er altså ikke i utgangspunktet lagt opp til en vid adgang for publikum til å delta (s.
 27. Det er en rekke uløste oppgaver på feltet, ikke minst innen museum og idrettssektoren, bibliotekvesenet, og innenfor vernearbeide i vid forstand.
 28. Det gir liksom et sus av historie å spise Slatvarsfilet i hummersås under bildet Konung Olof Tryggwason faller i slaget vid Swolder, og siden sove under et gammelt kobberstikk med muntre folkelivsscener fra Gamla Stan.
Results found in Spanish dictionary
spavid
engbotany [n]: grapevine, vine
norbotany [n]: vinranke [u], vinstokk [u]
swebotany [n]: vinranka [u], vinstock [u]
Synonyms:parra
Derived terms:acometividad, actividad, actividad física, actividad mental, actividad social, adhesividad, agresividad, alma y vida, árbol de navidad, atrevida, atrevido, ávidamente, avidez, ávido, ávido de poder, balsa salvavidas, bote salvavidas, caer en el olvido, cama individual, cansado de la vida, carretera dividida, cavidad, chaleco salvavidas, cinturón salvavidas, clarividencia, clarividente, colectividad, concavidad, concepto de la vida, condiciones de vida, conductividad, conmovido, convidar, coste de vida, costo de vida, creatividad, dar vida, dar vida a, de menos actividad, de toda la vida, dividendo, dividido, dividir, dividir en dosis, dividir en segmentos, dividir en zonas, dividir en zonas para, dividirse, duración de vida, elusividad, [Show less / more]
Results found in Swedish dictionary
swevid
engrum [a]: ample, roomy, spacious, commodious
storlek [a]: wide, broad
närhet [o]: at, in
möjlighet [o]: in case of
läge [o]: by, near
time [o]: at
norrum [a]: ved
sparum [a]: amplio, ancho, espacioso, cómodo, holgado
storlek [a]: ancho
närhet [o]: en, a
möjlighet [o]: en caso de
läge [o]: junto a, cerca de, al lado de
time [o]: a
Synonyms:
 1. bredvid, nära
 2. spännvidd, variationsvidd, ämbar, hink
 3. spridd, spridning, vidd, vidsträckt
Derived terms:besvärlig individ, binda vid, bli fäst vid, bli gravid, bredvid, bunden vid hemmet, bundenhet vid sängen, därvid, davidsstjärna, dellikvid, dividend, dividera, ensemble vid repertoarteater, excentrisk individ, föra vidare, förblekna bredvid, vidare, vidare till, gravid, graviditet, ha ett vidlyftigt sexliv, häfta vid, hålla fast vid, hålla fast vid sina krav, hålla sig fast vid, himmelsvid skillnad, individ, individualisera, individualism, individualist, individualistisk, individualitet, individuell, individuellt, inne vid kusten, inte helt ha vant sig vid tanken, inte kännas vid, inte vilja kännas vid, karaktärssvag individ, klamra sig fast vid varandra, knega vidare, köra vidare, kvida, kvidd, kvinna som blivit dragen vid näsan, lägga sista handen vid, lämna som dellikvid, låta det bli därvid, lätt vidröra, likna vid, [Show less / more]
Wiki:Vid är ett samhälle i Veszprém i Ungern. Vid ligger i Ajkai kommun och har en area på 3,17 km². År 2001 hade Vid totalt 119 invånare.
Similar words:
engvia
engvie
norvi
norvia
norvidd
norvidt
norvik
Your last searches:
 1. vidLast searches

# NAL Term
1 Flag gudsbarn
2 Flag sobretodo
3 Flag raseskillepolitikk
4 Flag potty
5 Flag insektsmedel
6 Flag ulldott
7 Flag fordømmelse
8 Flag byggebransje
9 Flag hjärtats hemlighet
10 Flag losse
11 Flag cochinada
12 Flag belopp
13 Flag mitten
14 Flag staselig
15 Flag foxtrot
16 Flag equitable
17 Flag ikke til stede
18 Flag jourtjeneste

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1394 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1512 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3338 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9489 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3830 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6587 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7965 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2326 - seconds.

mobiltelefon