logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vidtrekkende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvidtrekkende
enggeneral [?]: far-reaching
spageneral [?]: de gran alcance
swegeneral [?]: långtgående
Synonyms:diger, drabelig, enorm, gedigen, gigantisk, kjempemessig, kjempestor, kolossal, mektig, omfangsrik, omfattende, oppblåst, oppsvulmet, overdimensjonert, overdreven, overstadig, rommelig, ruvende, røslig, stor, svær, uhyrlig, veldig, voksen, voldsom
Example:
 1. Argumentrekken skal ikke repeteres, men man kan prøve å forestille seg det vidtrekkende økonomiske omfanget av den selvpåførte by og samfunnskatastrofen en iverksetting av Grunnlinjen påviselig blir.
 2. Vi tør derfor trekke den konklusjon at Høyre og Kristelig Folkeparti anført av olje og energiminister Kåre Kristiansen med vitende og vilje har spilt Senterpartiet ut av banen da regjeringen vedtok de mest vidtrekkende utbyggingsplanene for dette vassdraget.
 3. De retningslinjer som finansministrene i Norden idag har presentert for Nordisk Råd, er ikke noe kompromiss mellom vidtrekkende forslag fra sosialdemokratene i Sverige og en mindre samarbeidsvillig regjering i Norge.
 4. Fordi de påståtte forbrytelser er av rent politisk karakter og ikke på noen måte omfatter vold eller oppfordring til vold, ber vi dere om å hindre en mulig tragisk utgang eller andre vidtrekkende negative følger, het det i petisjonen.
 5. Jeg kan ikke se at det idag er reelt å gjennomføre så vidtrekkende forslag som det skattekommisjonen har fremlagt, ser Tore Dahl, som også venter at nye regler kan gi større mobilitet og bevegelse i boligmassen.
 6. Kjære all verden, svarer hun som kjøpte seg ny og vidtrekkende paraply på Rhodos sist vinter.
 7. Bemerkninger i opposisjon kan være for vidtrekkende.
 8. Bl.a. på bakgrunn av dem, formuleres politiske initiativer og tiltak som kan få vidtrekkende konsekvenser.
 9. BÅDE i lovgivningsspørsmål og under behandlingen av prosjekter med vidtrekkende økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser, finnes der en rekke eksempler på at den nåværende saksbehandling ikke gir de garantier man med full rett bør kunne forvente av et reelt og funksjonsdyktig folkestyre.
 10. Både i Regjeringen og i Arbeiderpartiet erkjennes behovet for størst mulig enighet om så vidtrekkende reformer det her er tale om, slik at Statoil ikke blir noen kasteball under skiftende regjeringer.
 11. DE franske kommunisters tilbakegang avspeiler en politisk endring av vidtrekkende betydning.
 12. DET politiske kompromiss om Statoil vil få vidtrekkende betydning for norsk oljenæring i fremtiden.
 13. De beslutninger et slikt rådgivende organ skal ta, vil kunne være store og vidtrekkende.
 14. De polske myndigheters vidtrekkende amnesti, som omfattet de politiske fanger, utløste disse lettelsene som også forutsetter at amnestiet virkelig blir satt ut i livet.
 15. De uttalelser som jeg har nevnt foran, og som er gitt i Stortinget, presse og radio har resultert i noe for vidtrekkende og delvis gale konklusjoner av hva vi kan forvente av enøkinnsatsen.
 16. De veiledende inntaksgrensene ble justert forrige sesong, og rektor Unni Stenslie er blant dem som frykter at grenseforskyvningen mot vest skal få vidtrekkende følger for Abild sø skole og miljøet omkring.
 17. De vidtrekkende økonomiske reformer, som er satt i verk i den senere tid, innebærer en fare for kommunistpartiets enhet, hevder Frigjøringshærens avis.
 18. Den 76årige italienske partiløse ekskommunist Altiero Spinellis Forprosjekt til traktat om en europeisk union er ambisiøst og vidtrekkende.
 19. Den største og kanskje mest vidtrekkende oljesak før valget, blir Regjeringens såkalte tempomelding, som inngår i den lenge forventede perspektivmelding for oljevirksomheten i årene som kommer.
 20. Derfor var det ikke ventet at noen av partene i denne omgang ville gå med på vidtrekkende innrømmelser.
 21. Det er således grunn til å anta at det nettopp i disse dager foregår vurderinger og drøftinger de tre regjeringspartier imellom, som kan få vidtrekkende betydning for hele vårt samfunn flere generasjoner inn i fremtiden.
 22. Det kan dreie seg om operative detaljer og faktiske data i forbindelse med vår forsvarsberedskap, men også opplysninger fra andre områder av vidtrekkende nasjonal betydning.
 23. Det mest vidtrekkende går ut på at norske myndigheter bør skaffe seg adgang til å nekte norske skip å seile på områder der risikonivået har passert en viss terskel.
 24. Det politiske kompromiss om Statoil vil få vidtrekkende betydning for norsk oljevirksomhet.
 25. Eller har loven gitt seg mer vidtrekkende utslag enn Stortinget forutsatte ?
 26. En ny vidtrekkende økonomireform er på trappene i Kina.
 27. En stans vil få vidtrekkende virkning for flere hoteller, anleggsleirer, flyservering og kafeteriaer på flyplasser.
 28. En uttalelse fra en talsmann for Jumblatt i Damaskus onsdag kan tyde på at enigheten mellom kronprins Abdullah og president Assad ikke får så vidtrekkende følger tross alt.
 29. En ytterligere omlegging fra direkte til indirekte skatter har en rekke vidtrekkende konsekvenser som må gjennomdrøftes før man eventuelt sier ja til økte medlemsavgifter og nye lettelser i personbeskatningen som følge av det.
 30. Et slikt syn har vidtrekkende følger for undervisningsopplegg, evaluering og krav til forhåndsutdannelse.
Similar words:
norvideregående
norvideresende
norvideresendt
norvidtfavnende
norvidtsvevende
norvidbrenne
norvidereselge
Your last searches:
 1. vidtrekkendeLast searches

# NAL Term
1 Flag jamre
2 Flag förståelse
3 Flag première
4 Flag copiloto
5 Flag halvgud
6 Flag bli utsatt for
7 Flag protegerse de
8 Flag kinetics
9 Flag condemned woman
10 Flag rør
11 Flag oväntat
12 Flag handflata
13 Flag rätt
14 Flag lustroso
15 Flag moverse
16 Flag travel
17 Flag skap
18 Flag hynda

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2134 - seconds.

mobiltelefon