logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vike unna:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvike unna
engfysisk aktivitet [v]: dodge, move aside, dart aside
movement [v]: give way, make way, make room, step aside
sprette [v]: blench, flinch, shrink back
dra sig tillbaka [v]: fall back, give way, withdraw, retreat
spafysisk aktivitet [v]: esquivar, eludir
movement [v]: dar paso, dejar sitio, apartarse
sprette [v]: cejar, recular, vacilar, acobardarse
dra sig tillbaka [v]: retroceder, retirarse, replegarse
swefysisk aktivitet [v]: vika undan
Example:
  1. Hun hadde svampen i hånden, og noe i hennes tone og holdning fikk Nordby til å vike unna et par skritt.
  2. Lederen spilte opp hele sitt vanlige register som herre og mester, trykket seg mot glassveggen for å få hannene på den andre siden til å vike unna, gjorde ville grimaser, fikserte dem med blikket - men ingenting skjedde, eftersom gruppen ikke kunne oppfange signalene.
  3. Men Oslos økonomi er nå så alvorlig at vi finner det meget vanskelig å vike unna for nødvendigheten av å justere en ordning som har utviklet seg meget skjevt og urettferdig over en årrekke.
  4. Det store spørsmålet nå er om OPEC i de kommende måneder virkelig vil efterleve denne holdningen - eller om organisasjonen i siste instans vil vike unna, ved fortsatt å holde sin produksjon nede, dersom andre land ikke lar seg tvinge til reduksjoner.
  5. Og det ville vært ham fjernere enn bak alle blåner å vike unna kampen, mot kommunister som venstresosialister, utenfor som i DNA.
Similar words:
swevika undan
swevikunja
norvikuna
engVienna
swevinna
norvise rundt
norvikle ut
Your last searches:
  1. vike unnaLast searches

# NAL Term
1 Flag skose
2 Flag jeksel
3 Flag kjøter
4 Flag puritanical
5 Flag kjølig vær
6 Flag cacho de uvas
7 Flag vacancy
8 Flag minnespenn
9 Flag tørketrommel
10 Flag desecration of a grave
11 Flag iris
12 Flag urna
13 Flag esle
14 Flag udekket
15 Flag torero
16 Flag tilsidesette
17 Flag sees
18 Flag huggen i sten

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1967 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2357 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2650 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2173 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2784 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4516 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2814 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3291 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5895 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5500 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1783 - seconds.

mobiltelefon