logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for villede:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvillede
enggeneral [v]: misinform
dom [v]: mislead
bedrageri [v]: deceive, delude, trick, cheat, mislead, hoax, con, fool, outwit, beguile
law [v]: misdirect, mislead
spageneral [v]: informar mal
dom [v]: descaminar, engañar
bedrageri [v]: engañar, ilusionar, encantar, seducir, encandilar
law [v]: instruir mal
swegeneral [v]: vilseleda
Synonyms:
 1. forlede, dupere, bedrag, lure, være utro, svike
 2. lyve
 3. forville
 4. bedra
 5. mislede, blåse, bløff, sniffe, bedrageri, narre, gi hinder, håne, drive ap med
Derived terms:villedende, villedet
Example:
 1. Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse og utgivelsen av avisen er det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato.
 2. Jeg vil påstå at endel av de sammenlignende undersøkelser som er foretatt fra forskjellig hold, har vært mer egnet til å villede enn å veilede, sier Berit Klemetsen.
 3. Da et slikt oppslag kan tjene til å villede publikum, finner jeg det riktig, som boligprodusent i Østlandsområdet, å beriktige opplysningene.
 4. De sang patriotiske sanger og viste Vtegnet.De sørgende polakker har ikke latt seg villede av de motstridende opplysninger om planene for martyrprestens siste ferd.
 5. Denne usedvanlige bløffmanøver med de detaljerte forberedelser av Hitlers besøk i den norske hovedstad har utelukkende tatt sikte på å villede vestmaktene med hensyn til de forestående planer.
 6. Det kunne nevnes adskillig mer, alt sammen usaklige utspill med det ene formål å villede almenheten.
 7. Det villede blir ofte så lett synlig, kommer i veien for kontakten mellom leseren og bokens personer.
 8. Dette er ikke riktig, iallfall er det ikke snakk om noe bevisst forsøk på å villede fra bankenes side.
 9. Han, oberst Baur, er blitt loset til Hamburg for å villede fienden.
 10. Også her kan den villede.
 11. Sprog kan imidlertid også villede, men uansett manøvrenes betegnelser kan det være liten tvil om at de mest sentrale europeiske deltagere, Storbritannia og VestTyskland, denne gang også er gått sammen om å formidle et politisk budskap ved siden av den militærfaglige nytte av å utprøve planer og utstyr.
 12. Til dette kommer at uttrykket medienes dagsordenfunksjon lett kan villede.
 13. Vi må inderlig håpe at de som har ansvaret for vår fremtidige energiforsyning, ikke lar seg villede av teorien.
 14. Det er en økende oppfatning innad i OPEC at Norge prøver å villede organisasjonen når det gjelder størrelsen på oljeproduksjonen, sa Peter Bild.
 15. Jeg har ikke sagt at nordmennenes påstand er feilaktig i seg selv, men den er egnet til å villede den almene opinion.
 16. Denne betegnelsen stammer fra navnet på den greske gud Proteus, som kunne skape seg om for å villede forfølgerne.
 17. Dette dobbeltspill må da ethvert klarttenkende menneske oppfatte, og skjønne at det hele er en hyklersk handling for å villede flest mulig !
 18. Ekspertene vet hva det dreier seg om, men begrepet krysserrakett er egnet til å villede opinionen, hevder Väyrynen.
 19. Er ikke slike navn bare egnet til å villede publikum ?
 20. Jeg, og mange med meg, som synes at den nåværende regjering har gjort et utmerket arbeide, håper at ikke mellompartiene og Høyre lar seg villede til å tro at Fremskrittspartiets politiske ideer ikke eksisterer hos de 96 158 som stemte Fremskrittspartiet ved dette valg, og likeså hos en stor del velgere som av taktiske grunner stemte andre partier, men likevel sympatiserer med de ideer Fremskrittspartiet står for.
 21. Ladede ord og uttrykk som lett gir assosiasjoner kan villede publikum og personlig mener Larsen at Sparebanken burde avholdt seg fra å bruke formuleringen lite når hvert oppdrag koster 12 kroner eller mer.
 22. Men vi ser heller ingen grunn til å la Arbeiderbladet villede velgerne om de klare alternativer de skal ta stilling til ved høstens valg.
 23. Moes fremste bedrift var at han bidro til å villede tyskerne i forbindelse med de alliertes landganger i NordAfrika og Normandie.
 24. Selskapets pressemelding fra 8. november er imidlertid egnet til å villede.
 25. Tiden ble benyttet til å kjøre rundt omkring i byen for å villede og riste av seg Overvåkingspolitiet.
Similar words:
norvilledet
engvillein
norvillet
engvillage
swevilande
norvilleie
swevilde
Your last searches:
 1. villede


Villede was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) villede
Gerundio: villedende
Past participle: villedet
Indikative
1. Present
 • jeg
  villeder
 • du
  villeder
 • han
  villeder
 • vi
  villeder
 • dere
  villeder
 • de
  villeder
8. Perfect
 • jeg
  har villedet
 • du
  har villedet
 • han
  har villedet
 • vi
  har villedet
 • dere
  har villedet
 • de
  har villedet
2. Imperfect
 • jeg
  villedet
 • du
  villedet
 • han
  villedet
 • vi
  villedet
 • dere
  villedet
 • de
  villedet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde villedet
 • du
  hadde villedet
 • han
  hadde villedet
 • vi
  hadde villedet
 • dere
  hadde villedet
 • de
  hadde villedet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal vil/kommer at/skallede
 • du
  vil/skal vil/kommer at/skallede
 • han
  vil/skal vil/kommer at/skallede
 • vi
  vil/skal vil/kommer at/skallede
 • dere
  vil/skal vil/kommer at/skallede
 • de
  vil/skal vil/kommer at/skallede
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha vil/kommer at/skalledet
 • du
  vil/skal ha vil/kommer at/skalledet
 • han
  vil/skal ha vil/kommer at/skalledet
 • vi
  vil/skal ha vil/kommer at/skalledet
 • dere
  vil/skal ha vil/kommer at/skalledet
 • de
  vil/skal ha vil/kommer at/skalledet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle ville/skullede
 • du
  ville/skulle ville/skullede
 • han
  ville/skulle ville/skullede
 • vi
  ville/skulle ville/skullede
 • dere
  ville/skulle ville/skullede
 • de
  ville/skulle ville/skullede
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha ville/skulledet
 • du
  ville/skulle ha ville/skulledet
 • han
  ville/skulle ha ville/skulledet
 • vi
  ville/skulle ha ville/skulledet
 • dere
  ville/skulle ha ville/skulledet
 • de
  ville/skulle ha ville/skulledet
Imperative
Affirmative
 • du
  villed!
 • vi
  La oss villede!
 • dere
  villed!
Negative
 • du
  ikke villed! (villed ikke)!
 • dere
  ikke villed! (villed ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag aktsam
2 Flag kärande
3 Flag discotheque
4 Flag sammendra
5 Flag innlandssjøfart
6 Flag kärv
7 Flag sister
8 Flag valnøtt
9 Flag stridulera
10 Flag boxeo
11 Flag förlora
12 Flag prosentuell
13 Flag förkolning
14 Flag förklarlig
15 Flag mage
16 Flag ventana
17 Flag monument
18 Flag röra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 617 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3351 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 792 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4330 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5214 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5504 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4609 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5196 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9218 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1504 - seconds.

mobiltelefon