logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for virkelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvirkelig
enggeneral [a]: virtual, veritable [formal]
history [a]: real-life
event [a]: real
faktisk [a]: real, actual, true
general [o]: really, actually
uttrykkelig [o]: indeed
utrop [o]: really
bestemmelse [o]: really, simply [informal]
overtalelse [o]: indeed, certainly, really
adverb [o]: though, nevertheless
tvil [o]: really, truly
sant [o]: truly, really
spageneral [a]: verdadero, en práctica
history [a]: verídico
event [a]: real
faktisk [a]: real, efectivo, verdadero
general [o]: en efecto, realmente
uttrykkelig [o]: en efecto
utrop [o]: de veras, en serio, de verdad
bestemmelse [o]: francamente, realmente
overtalelse [o]: efectivamente, de verdad, en efecto
adverb [o]: sin embargo, no obstante
tvil [o]: realmente, verdaderamente
sant [o]: verdaderamente, realmente
swegeneral [a]: verklig
general [o]: verkligen
sant [o]: verkligt
Synonyms:
 1. allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelighetsnær, vitenskapelig
 2. beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast
 3. fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig
Derived terms:forvirkelige, forvirkeligende, forvirkeliges, uvirkelig, virkelig kar, virkelighet, virkelighetsflukt, virkeliggjøre, i virkeligheten, lettpåvirkelig, virkelig, virkeliggjøring, virkelighetsnær, virkelighetstro, virkeliggjort, uten rot i virkeligheten
Wiki:Virkelig kan henvise til: - Virkelig Tromsø - ei gateavis i Tromsø - Virkelighet - filosofisk begrep.
Example:
 1. Det er virkelig et problem.
 2. Hvis du virkelig var interessert i hva jeg sier ville du ikke stirret ut av vinduet.
 3. «Det er menneskelig å feile, men det trengs en datamaskin for virkelig å rote ting til» - Farmers Almanac, 1978
 4. Jeg liker virkelig konseptet for denne nettsiden.
 5. Du sover virkelig mye!
 6. Den forelesningen stimulerte meg virkelig.
 7. Tror du virkelig vi får det?
 8. Jeg undrer meg på hva folk verden over tror om oss her i nord. Burde vi egentlig i det hele tatt ha noe kongehus? Det er da virkelig opp til hver og en av oss å avgjøre. Men hvordan skal det gå dersom vi lar en slik familie representere Norge? Og er det egentlig slik vi vil ha det?
 9. Naturbilder av dyr, tatt i all stillhet og ro, er virkelig mesterverk.
 10. Dette er en virkelig salomonisk løsning.
 11. Vil du virkelig være ung for alltid?
 12. Du trenger virkelig ikke å være et stort geni for å oversette fra dansk til norsk; selv jeg klarer å gjøre det. Lære seg å snakke dansk, er sikkert mindre lett.
 13. Du har et stort talent. Du er virkelig et vidunderbarn!
 14. Han er virkelig det vi kaller en fotballkunstner.
 15. Denne delen av byen er virkelig en labyrint av svingete gater og små torg.
 16. Vi var virkelig imponert over dette hotellet.
 17. Vil du virkelig risikere det?
 18. Tom kunne ikke tro at Maria virkelig hadde kysset ham.
 19. Da jeg kom hjem i dag hadde jeg en virkelig flott stund.
 20. Ekte kjærlighet er sjelden, men det er det eneste som gir livet virkelig mening.
Similar words:
norvisselig
swevinklig
norvinkling
swevirkning
norvillig
swevirvel
swevinglig
Your last searches:
 1. virkeligLast searches

# NAL Term
1 Flag nedetid
2 Flag salino
3 Flag mascara
4 Flag repeluzno
5 Flag buss
6 Flag inflexibility
7 Flag westward
8 Flag cartero
9 Flag tro
10 Flag block letters
11 Flag minnas
12 Flag forutsatt
13 Flag arma
14 Flag desarmado
15 Flag silisiumdioksyd
16 Flag ha avføring
17 Flag epistolar
18 Flag plasmar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1398 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1645 - seconds.

mobiltelefon