logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for vise:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engvise
nortechnical [n]: skrusted [n]
spatechnical [n]: torno de banco [m]
swetechnical [n]: skruvstäd [n]
Synonyms:[n]: bench vise, holding device [gt]
Derived terms:advise, advise against, advise somebody, advisedly, adviser, devise, expert adviser, ill-advised, improvise, improvised, revise, reviser, supervise, televise, unadvised, vivisection, vivisectionist, well-advised, advisement, deviser, revised, advised, advisee, american revised version, bench vise, bolshevise, collectivise, collectivised, confidential adviser-advisee relation, detransitivise, devisee, improvised explosive device, intransitivise, investment adviser, machinist's vise, metalworking vise, military adviser, misadvise, pavise, pipe vise, previse, relativise, revised standard version, revised version, shoulder vise, supervised, transitivise, unrevised, unsupervised, viselike[Show less / more]
Anagrams:ives
Wiki:A vise or vice is a mechanical screw apparatus used for holding or clamping a work piece to allow work to be performed on it with tools such as saws, planes, drills, mills, screwdrivers, sandpaper, etc. Vises usually have one fixed jaw and another, parallel, jaw which is moved towards or away from the fixed jaw by the screw.
Example:
 1. The vise is closing again.
Results found in Norwegian dictionary
norvise
engmusic [n]: ditty, short song
utstilling [v]: demonstrate, show
tegn [v]: say, indicate, show
forestilling [v]: read, indicate
tenner [v]: bare, expose
følelse [v]: show
forklare [v]: show, explain
kino [v]: feature
formål [v]: show
mening [v]: show, indicate
televisjon [v]: screen
retning [v]: indicate, point to, show
føre ut [v]: bring out, introduce, present
manifestere []: evince [formal], make manifest
spamusic [n]: cantinela [f], cantilena [f]
utstilling [v]: demostrar, mostrar
tegn [v]: indicar, demostrar
forestilling [v]: indicar, marcar
tenner [v]: exponer, descubrir
følelse [v]: demostrar
forklare [v]: demostrar, explicar
kino [v]: tener en su programa
formål [v]: mostrar
mening [v]: manifestar, expresar
televisjon [v]: televisar
retning [v]: indicar, mostrar
føre ut [v]: sacar a luz, introducir, lanzar al mercado
manifestere []: denotar, indicar, evidenciar
swemusic [n]: visa
Synonyms:
 1. anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, sette ut i livet, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, visualisere
 2. dans, danselåt, joik, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst
 3. framføre, framstille, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, vise fram
Derived terms:kvise, anvise, anvise plass, overheadfremviser, igjen vise seg, konkludere bevisene, avvise, avvise fra, avvisende, bildefremviser, bevise, bevisende, bordservise, de tre vise menn, de vises stein, kviser, kvisete, lite overbevisende, forvise, vise i reprise, henvise, henvise noen til, henvise til, improvisere, improvisert, visergutt, ikke vise seg, kollektivisere, kollektivisering, landsforvise, motbevise, overbevise, overbevisende, overbevisende styrke, plassanviser, skarpt tilbakevise, televisere, tilbakevise, tilbakevisende, undervise, oppvisende, utvise, utvisende, veiviser, verdt å komme i avisen, visekonge, visepresident, vise i en hovedrolle, vise om igjen, vise noe[Show less / more]
Anagrams:svie, sive, vies
Wiki:Vise er et ord som i skandinaviske språk blir brukt om en type sang. Bengt R. Jonsson (tidligere leder for Svenskt Visarkiv) karakteriserer visa på denne måten: En strofisk dikt med strofisk melodi såväl litterärt som musikalisk oftast präglad av en viss enkelhet i stilen. Dette gir et bilde, men det er ingen definisjon som kan skille visa klart fra andre sangformer.
Example:
 1. Kan du vise meg hva du har kjøpt?
 2. Følg nøye med, jeg skal vise deg hvordan det gjøres.
 3. På grensen ble jeg bedt om å vise pass.
 4. Sitatene fra norsk litteratur skal av og til illustrere en forfatters spesielle språkbruk. Men langt oftere skal de vise hvordan en forfatter bruker faste vendinger eller selv har skapt dem.
 5. Tom er den eneste jeg tør vise mine svake sider til.
 6. Jeg ville vise den til deg.
 7. Jeg vet ikke om du er klar til å se det jeg har lyst å vise deg.
 8. Eldre menn er vanligvis veldig vise.
 9. Kan du vise meg?
Similar words:
norvisp
sweviss
swevis
norvite
engvie
swevice
spavisa
Your last searches:
 1. vise


Vise was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) vise
Gerundio: visende
Past participle: vist
Indikative
1. Present
 • jeg
  viser
 • du
  viser
 • han
  viser
 • vi
  viser
 • dere
  viser
 • de
  viser
8. Perfect
 • jeg
  har vist
 • du
  har vist
 • han
  har vist
 • vi
  har vist
 • dere
  har vist
 • de
  har vist
2. Imperfect
 • jeg
  viste
 • du
  viste
 • han
  viste
 • vi
  viste
 • dere
  viste
 • de
  viste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde vist
 • du
  hadde vist
 • han
  hadde vist
 • vi
  hadde vist
 • dere
  hadde vist
 • de
  hadde vist
4a. Future
 • jeg
  vil/skal vise
 • du
  vil/skal vise
 • han
  vil/skal vise
 • vi
  vil/skal vise
 • dere
  vil/skal vise
 • de
  vil/skal vise
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha vist
 • du
  vil/skal ha vist
 • han
  vil/skal ha vist
 • vi
  vil/skal ha vist
 • dere
  vil/skal ha vist
 • de
  vil/skal ha vist
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle vise
 • du
  ville/skulle vise
 • han
  ville/skulle vise
 • vi
  ville/skulle vise
 • dere
  ville/skulle vise
 • de
  ville/skulle vise
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha vist
 • du
  ville/skulle ha vist
 • han
  ville/skulle ha vist
 • vi
  ville/skulle ha vist
 • dere
  ville/skulle ha vist
 • de
  ville/skulle ha vist
Imperative
Affirmative
 • du
  vis!
 • vi
  La oss vise!
 • dere
  vis!
Negative
 • du
  ikke vis! (vis ikke)!
 • dere
  ikke vis! (vis ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag philosophy
2 Flag catalán
3 Flag anlända
4 Flag drop away
5 Flag förkämpe
6 Flag surrogatmor
7 Flag enveten
8 Flag productivity
9 Flag det hinsidige
10 Flag cur
11 Flag fast day
12 Flag ødematisk
13 Flag ámbito
14 Flag caleche
15 Flag artikulera
16 Flag kleskjede
17 Flag constitucional
18 Flag torsdag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1810 - seconds.

mobiltelefon