logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for vital:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engvital
norimportance [a]: vesentlig
medicine [a]: livsviktig, vital
spaimportance [a]: esencial, sumo
medicine [a]: vital
sweimportance [a]: väsentlig
medicine [a]: livsviktig, vital
Synonyms:
 1. [adj]: critical, indispensable [st]
 2. [adj]: life-sustaining, essential [st]
 3. [adj]: full of life, lively, animated [st], alive [st]
 4. [adj]: alive [st], live [st]
Derived terms:lose vitality, of vital importance, revitalize, vital functions, vital sign, vitality, vitalize, vitally important, devitalize, vitals, clematis vitalba, devitalisation, devitalise, devitalization, elan vital, genus sanvitalia, revitalisation, revitalise, revitalised, revitalising, revitalization, revitalized, revitalizing, sanvitalia, sanvitalia procumbens, vital capacity, vital force, vital organ, vital principle, vital statistics, vitalisation, vitalise, vitaliser, vitalism, vitalist, vitalization, vitalizer, vitalizing, vitalness
Example:
 1. The elevators in a skyscraper are vital systems.
 2. Your help is vital to the success of our plan.
 3. Good nutrition is vital for an infants growth.
 4. Exercise is vital for a dog.
 5. In sport, team harmony is vital to success.
 6. Her help is vital to the success of this plan.
 7. Theres a vital link between the two.
 8. International trade is vital for healthy economies.
 9. In fact sleep is vital to us.
 10. Water is a natural resource of vital importance.
 11. Public opinion plays a vital in the political realm.
 12. Products made from petroleum are vital to modern societies.
 13. That red cloth is a fukusa; it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.
 14. Now that you mention it, I wasnt involved in the decision-making for the vital part.
 15. On the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
 16. Im allowing all attacks except on vital organs.
 17. A healthy dose of skepticism is vital when listening to a politician speak.
 18. Her vital signs are being closely monitored.
 19. The welfare of the farmer is vital to that of the whole country.
 20. When the four limbs are placed correctly and the vital energy of blood is tranquil, the thoughts will be unified, and mind will be concentrated: ears and eyes will not be flooded, and what is distant will be like what is close, - the knowledge will be born out of thinking.
Results found in Norwegian dictionary
norvital
engmedicine [a]: vital
spamedicine [a]: vital
swemedicine [a]: vital
Synonyms:
 1. arbeidsfør, bra, frisk, førlig, helbredet, i god form, i vigør, klar til dyst, levende, livfull, livskraftig, oppegående, opplagt, pigg, rask, restituert, rørig, sprek, sprudlende av liv, sunn, uthvilt, utsovet, vel til pass
 2. arnested, brennpunkt, bykjerne, city, hjerte, hoved-, kjerne, knutepunkt, midte, midtpunkt, nav, navle, senter, sentral, sentrum, smørøye, øye
Derived terms:sprudlende vitalitet, vitalisere, vitalitet
Anagrams:livat
Example:
 1. Grease på Chat Noir er blitt en enda tettere, frodigere og mer vital oppsetning enn Tromsø kan by på.
 2. Det er en ide, men jeg må samtidig si at å drive et fornuftig skogbruk i Marka, ikke er til hinder for at den kan fungere som velegnet til rekreasjon av vital betydning for den million nordmenn som bor i områdene rundt den.
 3. Er skaperkraften i statsinstitusjonen NRK vital nok ?
 4. Jeg fremholdt overfor ham at det er av vital betydning at vi utveksler synspunkter og bistår med å finne varige løsninger på disse konflikter, opplyste Reagan.
 5. Samarbeide og utveksling mellom Europa og De forenede stater innen forskning og utvikling av datahøyteknologi, testprøver og felles innkjøpspolitikk vil være av vital betydning når det gjelder å redusere omkostningene for forsvaret av alliansen.
 6. Astrid lyser opp, og vi aner en vital 64åring.
 7. Av vital betydning er blodgjennomstrømningen gjennom vår hjerne, og blodtilførselen til våre hjerneceller.
 8. De har alle sin del av æren for at norsk sosialøkonomi idag er vital og til nytte.
 9. Den som ønsker å få et innblikk i russiske forhandlingsmetoder angående spørsmål som ansees for å være av vital betydning, bør lese Churchills beretning om de tre stores behandling av det polske spørsmål i The second world war.
 10. Det er av vital betydning at personopplysninger sikres maksimalt, fastslår EDBkoordinator Kjell Sørensen.
 11. Det er derfor fra innflytelsesrikt hold at Senatet ble tvunget til å ta stilling til et spørsmål som er av vital betydning ikke minst for USAs europeiske allierte.
 12. Dette er ressurskrevende virksomhet av vital betydning for enkeltpasienter.
 13. Dette gjaldt blant annet i en så vital sak som hvordan de skulle forholde seg til Josef Stalin og SovjetUnionen.
 14. Dette gjelder ikke for Fornebu, men det endrer ikke det faktum at rullebanelengde er av vital betydning for flysikkerhet i forbindelse med start og landing.
 15. Dette museet med Pontus Hulten som vital drivkraft skulle bli et av de mest omtalte og aktive museer i Europa.
 16. Efter å ha studert arbeidsmetoder og premisser i listesaken og i saken mot fredsforskeren Owen Wilkes og Nils Petter Gleditsch, mener Forsvarssjefen at disse sakene gir et bilde av en krets personer som i lang tid har drevet et systematisk og målrettet efterretningsarbeide mot militære anlegg som det er av vital betydning for Forsvarets effektivitet å hemmeligholde.
 17. En vital forestilling som denne, med viktige tanker og følelser, vil oppnå kontakt med publikum uten disse slitsomme avbruddene.
 18. Finner han at det er en betryggende saksbehandling at en byggesak som er av vital betydning for byens mest sentrale og verdifulle park, fremmes som hastesak overfor Bygningsrådet, hvilket medfører at dets medlemmer ikke får seg saksdokumentene tilsendt før en dag eller to før møtet og således ikke får tid til å områ seg i en så viktig sak og som de ikke tidligere er blitt orientert om ?
 19. For like vital og sprudlende som alltid, hadde hun vært innom avisen noen dager før jul.
 20. Fordi et slikt påbud vil umuliggjøre en fruktbar dialog og en felles strategi mellom og fra lærere og foreldre ved vår skole om spørsmål som er av vital betydning for fremtiden til et flerkulturelt skolesamfunn på Sagene.
 21. Fra å være et klesbutikkband med få oppsiktsvekkende musikalske historier å fortelle, har de utviklet en musikalsk profil som riktignok er foranderlig, men langt mer vital enn man kunne våge å drømme om da fashionbølgen oppsto mot slutten av syttiårene.
 22. Generelt bør kontakten med myndighetene utbygges, slik at forbundet kan komme inn på et tidligst mulig tidspunkt i saksprosessen - som talsmann for det naturmiljø som omgir oss - og som på en helt vital måte utgjør rammen om vår eksistens.
 23. Han er heller ikke i tvil om at Palme er svært intelligent, uhyre vital og har en imponerende arbeidskapasitet.
 24. Henvendelsen griper direkte inn i en vital og dagsaktuell kommunal planlegning.
 25. Her dreier det seg om et naboområde, som en tverrpolitisk kommisjon har studert omhyggelig for å konkludere med at det er av vital betydning for USA.
 26. Hovedtrekkene i handlingen er der, og de har fått en original og vital utformning.
 27. I alle fall er det her tatt opp et saksforhold som er av vital betydning for Kirken.
 28. I bedrifter hvor folk går ut og inn hele dagen, forlater man kontorer med dokumenter av vital betydning liggende på skrivebordet.
 29. I de målbevisste forsøk på å rette opp en skakkjørt økonomi, har Regjeringens skattelettelsesprogram spilt en vital rolle.
 30. I spørsmål av vital betydning for NATOsolidariteten har vi intet slingringsmonn.
Results found in Spanish dictionary
spavital
engmedicine [a]: vital
normedicine [a]: livsviktig, vital
swemedicine [a]: livsviktig, vital
Synonyms:
 1. neurálgico, decisivo, esencial, cardinal, primordial, crucial, crítico, clave, biológico
 2. fundamental, imprescindible, esencial, trascendental, básico, cardinal
 3. vitalista, optimista, positivo, dinámico, animoso, vivo
Derived terms:de importancia vital, funciones vitales, renta vitalicia, revitalizar, sangre vital, vitalidad, órganos vitales, vitalicio, vitalizar
Example:
 1. El agua es un recurso natural de vital importancia.
 2. La media del espacio vital en América es el doble que la media de espacio vital en Japón.
 3. Todos los sistemas de soporte vital han sido gravemente dañados.
 4. Es un asunto de importancia vital.
 5. Es vital que estés presente.
 6. Una buena nutrición es vital para el crecimiento de un infante.
 7. Su presencia es vital.
 8. Es de vital importancia.
Results found in Swedish dictionary
swevital
engmedicine [a]: vital
normedicine [a]: vital
spamedicine [a]: vital
Synonyms:elastisk
Derived terms:sprudlande vitalitet, vitalisera, vitalitet
Similar words:
engvial
engviral
engvitals
norviral
spavial
spaviral
spavitral
Your last searches:
 1. vitalLast searches

# NAL Term
1 Flag blindar
2 Flag caña del timón
3 Flag passage
4 Flag sopp
5 Flag enhver som
6 Flag estar en celo
7 Flag luneta
8 Flag hacer caso de
9 Flag tegnspråk
10 Flag uvilje
11 Flag damspelsbricka
12 Flag advertir
13 Flag procurar
14 Flag tankevekkende
15 Flag rikdom
16 Flag plassering
17 Flag korke
18 Flag pyssla

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1866 - seconds.

mobiltelefon